• Opi uutta

    Opi uutta

    tai kehitä ammattitaitoasi

Lapsi ja vanhempien riitaisa ero

  • Ajankohta: lauantai 08.02.2020 - lauantai 08.02.2020
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Kouvola
  • Kouluttaja: Oikeuspsykologian dosentti Taina Laajasalo
  • Ilmoittautuminen päättyy: lauantai 25.01.2020
  • Hinta: 130 eur

Tapahtuman kuvaus

Noin puolet Suomessa solmituista avio- ja avoliitoista päätyy eroon ja vuosittain vanhempien ero koskettaa kymmeniä tuhansia suomalaislapsia. Pitkittyneet eroriidat ja lapsen liittyvät huoltoriidat ovat raskaita kaikille asianosaisille, vaikuttavat lapseen kielteisesti ja vievät runsaasti yhteiskunnan resursseja.

Aikataulu:  klo 8.30-16

Kohderyhmä: Koulutus sopii esimerkiksi terveydenhuollossa, oppilashuollossa tai lastensuojelussa työskenteleville, olosuhdeselvityksiä tekeville tai eroperheitä muutoin työssään kohtaaville.

Kouluttaja: Kouluttajana toimii oikeuspsykologian dosentti Taina Laajasalo, jolla on kokemusta vaikeissa eroriidoissa olevien perheiden ja lasten kohtaamisesta ja joka on kirjoittanut ja kouluttanut aiheesta eri ammattiryhmiä.

Tavoite ja sisältö: Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien valmiuksia kohdata erityisesti niitä eroperheitä, joissa tilanne on kärjistynyt ja lapsi on huoltoriidan keskellä.

Koulutuspäivän aikana käsitellään seuraavia aiheita:

- Mitä ero merkitsee lapsen psyykkisen hyvinvoinnin kannalta; riskitekijät ja suojaavat tekijät
- Komplisoituneet erot: mitä vanhempien pitkäkestoinen ristiriitatilanne ja huoltoriita merkitsee vanhemmuuden ja lapsen kannalta
- Vieraannuttaminen: mitä se on ja mitä se ei ole?
- Ero- tai huoltoriitatilanteessa nousevat kaltoinkohteluepäilyt (emotionaalinen,fyysinen tai seksuaalinen kaltoinkohtelu): miten ammattilaisen tulisi menetellä ja mitä muistaa?
- Lapsen kuuleminen ja kohtaaminen

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa