Espanjan jatkokurssi 2, 3 op (HY)

  • Ajankohta: 08.09.2020 - 17.12.2020
  • Koulutuspaikka: Hamina
  • Luennoitsija: Annukka Mack
  • Ilmoittautuminen päättyy: 25.08.2020
  • Hinta: Kymenlaakson kesäyliopiston osallistumismaksu 165 € + Helsingin avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 30 €

Tapahtuman kuvaus

Aika: tiistai ja torstai iltaisin klo 18-19.30.  Ensimmäinen kerta 8.9 ja lopetus 17.12. Syysloma viikolla 43.

Opettaja: Annukka Mack

Osaamistavoitteet
•    kaikkien aikamuotojen ja tapaluokkien tuntemus
•    verbien taivutusmuotojen osaaminen
•    kyky ymmärtää melko hyvin spontaaniakin puhetta
•    entistä laajemman ja monipuolisemman sanavaraston hallinta
•    taito keskustella monista aihepiireistä

Sisältö:
Aihepiirit: mm. luonto, luonnonsuojelu, terveys, matkustus, kulttuuri
Harjoiteltavat taidot: kaikki kielitaidon osa-alueet
Työ- ja toimintamuodot: pari- ja pienryhmätyöskentelyä, kuuntelu- ja kirjoitustehtäviä

Oppimateriaali: 
Español Dos (Kontturi, Kuokkanen-Kekki, Palmujoki), 2017, 9.uudistettu painos, FinnLectura, kappaleet 8-14

Arviointimenetelmät ja kriteerit
Arviointi perustuu osaamistavoitteissa ja suoritustavoissa mainittuihin asioihin.
Arvosana: hyväksytty/hylätty

Toteutus:
•    säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn
•    loppukoe
•    lähiopiskelua 56 tuntiat ja itsenäistä opiskelua 37 t
•    läsnäolovelvoite 75 %

EDELTÄVÄT OPINNOT TAI EDELTÄVÄ OSAAMINEN
Lähtötaso CEFR A2 (pdf). Kielikeskuksen jatkokurssi 1 tai vastaavat tiedot.

Opintomaksu koostuu kahdesta osasta eli kesäyliopiston osallistumismaksusta 165 € ja sen lisäksi kaikkien pitää maksaa myös Helsingin avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 30 €


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.