• Opi uutta

    Opi uutta

    tai kehitä ammattitaitoasi

Työikäisen terveys 5 op

  • Ajankohta: maanantai 03.02.2020 - maanantai 06.04.2020
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
  • Kouluttaja: prof. Kimmo Räsänen ja useita eri alojen erikoislääkäreitä
  • Ilmoittautuminen päättyy: maanantai 27.01.2020
  • Hinta: 90 eur (sisältää avoimen yliopiston rekisteröitymismaksun 44€)

Tapahtuman kuvaus

Opintojakso kuuluu lääketieteen perusteita-perusopintoihin

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä tavallisimmat työikäisen väestön terveysriskit ja yleisimmät kansansairaudet sekä niiden hoidon pääperiaatteet. Lisäksi opiskelija oppii arvioimaan työn ja elintapojen yhteyttä terveyteen ja työterveyshuollon roolia terveyden edistämisessä sekä kiiinnostuu ajankohtaisista työikäisen väestön terveyteen liittyvistä kysymyksistä.

Sisältö: Suomalaisen työikäisen väestön terveydentila, terveyskäyttäytyminen sekä yleisimmät terveysongelmat ja niihin vaikuttaminen. Työn ja elintapojen yhteys terveyteen.Työkyvyn edistäminen ja työterveyshuollon keskeiset tehtävät.

Oppimateriaali: Luentomateriaalin ohella soveltuvin osin seuraava  kirjallisuus:

    1. Kauhanen, J. ym.: Kansanterveystiede. WSOY, viimeisin painos
    2. Terveyskirjasto: https://www.terveyskirjasto.fi
    3. STM:n valtioneuvoston periaatepäätös: Työterveys 2025 – yhteistyöllä työkykyä ja terveyttä

Toteutustavat: Verkko-opintojakso

Suoritustavat: Verkkoluennot ja oppimistehtävät

Arviointi: 0-5

Lisätietoja: Anna-Maria Hentilä
Puh: 040 538 0213
Sähköposti: anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa