2021-2022 Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op (TY)

 • Ajankohta: 12.01.2021 - 31.05.2022
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Kouvola
 • Luennoitsija: Turun yliopisto
 • Ilmoittautuminen päättyy: 29.12.2020
 • Hinta: 310 € + Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 250 €. Yhteensä 560 €

Tapahtuman kuvaus

Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön tietoa, työkaluja ja menetelmiä vaihtoehtoisten tulevaisuuksien hahmottamisen, analysoinnin ja tekemisen sekä päätöksenteon tueksi. Opintokokonaisuuden aikana tutustutaan sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännönläheiseen soveltamiseen että tiedonalan akateemisiin erityispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Monitieteisenä alana tulevaisuudentutkimus tarjoaa holistisia menetelmiä ja lähestymistapoja hahmottaa muutosta.

Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia tarvitaan hyvin erilaisissa työtehtävissä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin organisaatioissa tai vaikka yrittäjänä. Tulevaisuudentutkimusta ja ennakointia hyödynnetään esimerkiksi yhdyskuntasuunnittelussa ja osaamistarpeiden ennakoinnissa, asiantuntija-, ohjaus-, strategia-, tuotekehitys-, suunnittelu-, konsultointi- ja muissa kehittämistehtävissä.

Avoimessa yliopistossa voit opiskella Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuuden tai yksittäisiä opintojaksoja. 

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op (TUTU1)

 • ryhmäkokoontumiset tuutorin johdolla 21 t + verkkotyöskentely.
 • Tuutoriryhmät: 12.1., 19.1., 26.1., 2.2., 9.2., 16.2., 23.2.2021 klo 16.30-19.00 Kouvolassa
 • Poissaolot opintoryhmäkokoontumista: poissaolojen korvaamiset sovitaan paikallisen tuutorin kanssa, läsnäolon vähimmäismäärä on 5/7.

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät 5 op (TUTU2)

 • ryhmäkokoontumiset tuutorin johdolla 21 t + verkkotyöskentely
 • Tuutoriryhmät: 16.3., 23.3., 30.3., 6.4., 13.4., 20.4., 27.4  klo 16.30-19.00 Kouvolassa

Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen 5 op (TUTU3)

 • syksyllä 2021: toteutus on verkkokurssi + opistoryhmissä 1-2 tuutortapaamista 

Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op (TUTU4)

 • syksyllä 2021: toteutus on verkkokurssi + opistoryhmissä 1-2 tuutortapaamista 

Vaihtuvateemainen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso 5 op (TUTU5)

 • TUTU5: vaihtuvateemainen kurssi järjestetään kesäkouluna tulevaisuudentutkimuksen konferenssin yhteydessä kesällä 2021. Konferenssiin on varattu edullinen osallistumiskiintiö opiskelijoille ja opiskelijoille tulee muutaman kympin osallistumismaksu konferenssiin ilmoittautumisen yhteydessä. Vaihtoehtoisesti kurssin on voinut suorittaa esseellä ja opettajan kanssa sopimalla voidaan osallistua johonkin muuhun konferenssiin tai seminaariin, mistä tehdään essee. (Osallistuminen edellyttää aiempia opintoja ja opintokokonaisuuden opinto-oikeutta).

Tarkemmat tiedot syksyllä 2020.


Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.