Opetushallinnon valmentavat luennot

  • Ajankohta: 07.06.2021 - 09.06.2021
  • Koulutuspaikka: verkkokoulutus
  • Luennoitsija: OTK Lauri Liusvaara
  • Ilmoittautuminen päättyy: 04.06.2021
  • Hinta: 340 €

Tapahtuman kuvaus

Aikataulu:  7.-9.6.2021 klo 9-16 

Kohderyhmä: Opetusalalla toimivat henkilöt, joka ovat kiinnostuneet suorittamaan opetushallinnon tutkinnon ja haluavat tukea kuulusteluihin valmistautumiseen. 

Kouluttaja:
Luennoitsija OTK Lauri Liusvaaralla on työkokemusta OPH:sta, OAJ:sta ja OPM:stä. Hän on kirjoittanut oppikirjoja rehtoreille ja sivistystoimen johdolle sekä toiminut pitkään rehtoreiden ja opettajien täydennyskouluttajana. Liusvaara on toiminut myös Opetushallinnon tutkinnon kouluttajana ja tentaattorina useita vuosia.

Yleisesti opetushallinnon tutkinnosta
Opetushallinnon tutkinto on tarkoitettu opetusalan hallinnollisissa tehtävissä toimiville ja opetusalan esimies- ja hallintotehtäviin hakeutuville. Tutkinnon suorittamisesta on luonnollisesti hyötyä opetusalan vaativissa tehtävissä laajemminkin. Suorittamalla opetushallinnon tutkinnon voi riidattomasti osoittaa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen mukaisen, toiminnasta vastaavan rehtorin tehtävissä toimivalta edellytettävän riittävän opetushallinnon tuntemuksen.

Saavutettu kelpoisuus kattaa sellaiset hallinnolliset perustiedot ja -taidot, joita perusopetuslaissa, lukiolaissa, uudessa ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa, vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa ja taiteen perusopetuksesta annetussa laissa tarkoitetusta toiminnasta vastaaminen edellyttää.

Opiskelijan tulee hankkia itse tutkintovaatimuksiin kuuluvat kirjat ja säädökset.

Tarkemmat tiedot tutkinnosta Opetushallituksen sivuilla

Tenttiin tulee ilmoittautua Opetushallituksen tenttijärjestelmässä
Tutkintomaksu 256 € maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Sisältää kaksi tenttikertaa (yksi kerta A-osalle ja yksi kerta B-osalle). Uusintatentti maksaa 87 €. 

​Opetushallinnon tutkinnon kuulustelut vastaanottavat opetushallituksen määräämät virkamiehet. 

Tällä sivulla mainitut tutkintomaksut ovat kesäkuussa 2020 voimassa olleita ja niihin voi tulla muutoksia ennen kesää 2021.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa