Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3 op (UEF)

  • Ajankohta: 09.10.2020 - 17.10.2020
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto
  • Luennoitsija: YTT Veli-Matti Poutanen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 30.09.2020
  • Hinta: 195 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 30 €

Tapahtuman kuvaus

Aikataulu: 9.-10.10. ja 16.-17.10.2020 pe klo 16-20 ja la klo 9-15

Toteutus: Verkkoluennot 20 t ja tentti   

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee empiirisen tutkimuksen tavoitteet ja menetelmien yleisperiaatteet.

Sisältö: Luennoilla tarkastellaan kysymyksenasettelua, tutkimusprosessin kulkua, menetelmävalintojen perusteita, teorian ja aineiston suhdetta, aineiston hankintatapoja sekä yleisimpiä yhteiskuntatieteellisiä aineistotyyppejä. Tutkimuksen luonnetta argumentaationa pyritään korostamaan.

Oppimateriaali   
Juhani Aaltola & Raine Valli (toim.) 2010. Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. PS-Kustannus.

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa