Johdatus empiirisen tutkimuksen menetelmiin 3 op (UEF)

  • Ajankohta: 09.10.2020 - 17.10.2020
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto
  • Luennoitsija: YTT Veli-Matti Poutanen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 25.09.2020
  • Hinta: 195 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 30 €

Tapahtuman kuvaus

Aikataulu: 9.-10.10. ja 16.-17.10.2020 pe klo 16-20 ja la klo 9-15

Toteutus: Verkkoluennot 20 t ja tentti   

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee empiirisen tutkimuksen tavoitteet ja menetelmien yleisperiaatteet.

Sisältö: Luennoilla tarkastellaan kysymyksenasettelua, tutkimusprosessin kulkua, menetelmävalintojen perusteita, teorian ja aineiston suhdetta, aineiston hankintatapoja sekä yleisimpiä yhteiskuntatieteellisiä aineistotyyppejä. Tutkimuksen luonnetta argumentaationa pyritään korostamaan.

Oppimateriaali   
Juhani Aaltola & Raine Valli (toim.) 2010. Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. PS-Kustannus.

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.