Rullaava ennustaminen ja budjetoinnin menetelmät – kohti parempaa talouden ennustettavuutta ja kannattavuutta

  • Ajankohta: 23.09.2020 - 23.09.2020
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkkokoulutus
  • Luennoitsija: Jari Viljanen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 09.09.2020
  • Hinta: 275 eur

Tapahtuman kuvaus

• Miten linkittää talouden suunnittelu yrityksen strategiaan ja tavoitteisiin?
• Miten kehittää ketterä ja laadukas budjetointi- ja ennustamisprosessi?
• Mitä hyötyä rullaavalla ennustamisella ja skenaariomalleilla saavutetaan ja kuinka niitä voidaan ottaa käyttöön? 

Aikataulu: 23.09.2020 9.00 - 16.00

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu yksityisellä ja julkisella sektorilla toimiville yrittäjille, yrityksen talousvastaaville ja kaikille, jotka osallistuvat yrityksen talousarvion laadintaan. Koulutus soveltuu myös taloushallinnon ammattilaisille, jotka työkseen opastavat ja neuvovat yritysasiakkaitaan taloushallinnon asioissa.

Kouluttaja: Jari Viljanen, KTM, Partneri, PwC

Taustaa

Budjetointi on yrityksen taloussuunnittelun perusta ja kulmakivi. Vallitsevassa maailmantilanteessa yrityksen pitää pystyä reagoimaan nopeasti taloudessa tapahtuviin muutoksiin. Markkinoiden nopeat muutokset ja talouden suhdanteet edellyttävät tilanteen aktiivista seurantaa ja muutosten vaikutusten heijastamista yrityksen toimintaa. Varsin monissa yrityksissä nojaudutaan edelleen perinteiseen staattiseen vuosibudjetointiin, joka ei välttämättä linkity yhtiön tavoitteisiin ja strategiaan.

Rullaavan budjetoinnin tarkoituksena on saavuttaa talouden seurannassa parempi ennustettavuus sekä tehostaa budjetointi ja ennustamisprosessia. Rullaava budjetointi ja ennustaminen tukee yrityksen päätöksentekoa ja auttaa varautumaan tulevaisuuteen.

Pilvipohjaiset järjestelmät tukevat tehokasta budjetointi- ja ennustamisprosessia. Niiden avulla voidaan merkittävästi vähentää budjetointiin ja ennustamiseen käytettävää aikaa sekä osallistaa koko organisaatio ennusteiden laadintaan.

Tavoite

Koulutuksessa opit kehittämään organisaation budjetointi- ja ennustamisprosessia. Opit erilaisten budjetoinnin teorioiden ja tapojen eroja ja hyötyjä sekä millaisiin käyttötarkoituksiin eri budjetointitavat soveltuvat parhaiten. Opit myös mitä hyötyjä rullaava budjetointi tuo yrityksesi talouden ennustettavuuteen.

Koulutuspäivässä saat käsityksen siitä,miten ja millä aikavälillä eri ennusteita kannattaa päivittää.

Sisältö

· Suunnittelun ja budjetoinnin linkitys strategiaan
· Eri budjetointimenetelmät ja niiden heikkoudet ja vahvuudet
· Zero-based budjetointi ja pysyvien kustannussäästöjen saavuttaminen
· Rullaava budjetointi-, ennustaminen ja skenaariot käytännössä
· Osabudjettien ja organisaation osallistamisen merkitys
· Suunnittelua tukevat tietojärjestelmät

Koulutus järjestetään yhteistyössä Mikkelin kesäyliopiston kanssa.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.