Tietosuojavastaavan peruskoulutus (2 op)

  • Ajankohta: 03.12.2020 - 17.12.2020
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkkokoulutus
  • Luennoitsija: KM Harri Pönkä
  • Ilmoittautuminen päättyy: 20.11.2020
  • Hinta: 250 eur

Tapahtuman kuvaus

Mitä nimetyn tietosuojavastaavan tehtäviin kuuluu ja miten tehtävä hoidetaan? Tietosuojavastaavan peruskoulutuksessa organisaation tietosuojavastaavat saavat tarvittavat tiedot tehtävänsä hoitamiseksi ja luovat kehittämistehtävän muodossa oman tehtäväkuvauksensa.

Keväällä 2018 voimaan tulleen GDPR-lainsäädännön seurauksena kaikissa työyhteisöissä tuli kiinnittää aiempaa enemmän tietosuojakysymyksiin ja tietoturvaan. Säädöksissä asetettiin myös kriteerit organisaation tietosuojavastaavan nimeämiseksi.

Aikataulu

Torstaisin 3.12. 10.12. ja 17.12. klo 15.30-17.00, verkko

Kohderyhmä

Organisaation tietosuojavastaavaksi nimetyille tai ko. tehtävästä kiinnostuneille. Koulutus soveltuu myös työyhteisön tietohallinnosta vastaaville.

Kouluttaja

Harto Pönkä, KM on ohjelmistoalan yrittäjä, tietokirjailija sekä sosiaalisen median ja koulutusteknologian tunnettu asiantuntija. Kouluttajana Pönkä on toiminut vuodesta 2008 lähtien. Hän on perehtynyt henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan mm. seuraavista näkökulmista:

GDPR:n vaatimukset henkilötietojen käsittelylle yrityksissä ja muissa organisaatioissa (mm. asiakasrekisterit, markkinointi ja viestintä)
Tietosuoja tietojärjestelmissä, verkkopalveluissa ja sosiaalisen median palveluissa
Tietosuojan ja salassapidon huomiointi mm. opetuksessa, varhaiskasvatuksessa ja nuorisotyössä.
Henkilökohtainen tietosuoja ja tietoturva netissä ja somessa

EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen liittyviä koulutuksia Harto on pitänyt yrityksille, kunnille, oppilaitoksille ja järjestöille sekä konsultoinut GDPR:n käytännön soveltamiseen liittyvissä asioissa. Pönkä on julkaissut kirjat Sosiaalisen median käsikirja (2014) ja Open somekirja (2017, Docendo) sekä lukuisia artikkeleita ja kirjankappaleita. Pönkä on aktiivinen yhteiskunnallinen keskustelija, jonka näkemyksiä myös korkeakoulut, yritykset sekä media arvostavat.

Sisältö

Tietosuojavastaavan tehtävä ja henkilötietojen käsittelyn perusteita

Tietosuojavastaavan tehtävät, vastuut ja rooli työpaikalla
Henkilötietojen käsittelyn selosteen ja informoinnin laatiminen
Henkilötietojen käsittelyn tarpeet ja tarkoitukset - mitä on mahdollista tehdä, mitä ei?
Tietosuojaan liittyvät ohjeistukset

Työelämän tietosuoja ja tietosuojavastaavan työkalupakki

Työelämän tietosuoja työnantajan ja työntekijän näkökulmista
Osoitusvelvollisuus ja dokumentointi
Henkilötietojen käsittelijät ja sopimukset
Riskiarvioinnin teko eri tilanteissa
GDPR:n mukaiset työkalut: tasapainotesti ja vaikutustenarviointi

Tietoturva ja tietoturvaloukkaukset

Tietoturva ja riskienhallinta osana tietosuojavastaavan työtä
Sähköinen viestintä, viestintäsalaisuus ja GDPR:n vaatimukset
Tietotyövälineiden turvallinen käyttö: laitteet, ohjelmistot ja sovellukset
Toiminta tietoturvaloukkauksen sattuessa, ilmoitusvelvollisuus

Lisäksi tehdään omaan työhön liittyvä kehittämistehtävä koulutuksen aikana.

Suoritustapa

Verkkokoulutukseen osallistuminen ja sen pohjalta oman kehittämistehtävän tuottaminen Purot.net -verkkokoulutusympäristössä. Hyväksytyn suorituksen laajuus on 2 op.

Järjestetään yhteistyössä SnellmanEdun kanssa.


Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa