Valokuvapäiväkirjamenetelmän starttipaja

  • Ajankohta: 16.09.2020 - 03.11.2020
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkkokoulutus
  • Luennoitsija: Ari Rapo
  • Ilmoittautuminen päättyy: 31.08.2020
  • Hinta: 195 eur

Tapahtuman kuvaus

Aikataulu: Koulutuksen ennakkotehtävät annetaan ilmoittautuneille 2.9.2020, verkkokokoontumiset keskiviikkona 16.9., tiistaina 29.9., tiistaina 13.10. ja tiistaina 3.11.2020 klo 18-20.

Osallistu työpajaan, jossa otat valokuvapäiväkirjamenetelmän (Photodiary Method) haltuun onnistumisen kokemusten, oppimisen, muistamisen ja oman hyvinvoinnin tueksi. Valokuvapäiväkirjamenetelmä ei ole terapiaa, mutta parhaimmillaan siinä on paljon voimauttavia elementtejä. Se mahdollistaa omien luovien polkujen avaamista valokuvan keinoin.  

Starttipaja ei ole valokuvauksen tai valokuvailmaisun tekniikkapaja. Verkkotyöpajassa työskennellään omilla ’matalan kynnyksen’ välineillä (esim. mobiililaitteilla), joten osallistumisen edellytyksenä ei siis ole valokuvauksellinen osaaminen tai kameratekniikan hallinta. Verkkokokoontumiskertoja on neljä ja kokoontumisten välillä on omaehtoista työskentelyä kuvatehtävien parissa. Tarkoituksena on saada aikaan osallistujilla tapa säännölliseen valokuvalliseen päiväkirjatyöskentelyyn, jota voi käyttää hyödyksi monella eri elämän alueella, mm. oppimisessa, työssä, erilaisissa omaan ajatteluun liittyvissä prosesseissa jne.    

Kouluttaja: KM, valokuvaaja, kulttuurituottaja Ari Rapo

Sisältöinä valokuvapäiväkirjan starttityöpajassa on mm.
- Orientoituminen valokuvalliseen päiväkirjatyöskentelyyn
- Mitä on päiväkirjatyöskentely ja miten se liittyy voimautumiseen?
- Journaalityöskentelyn ulottuvuuksia
- Valokuva ja luovuus
- Erilaiset mobiililaitteilla käytettävät journaaliohjelmistot (mm. Day One, Evernote)
- Tarinallisuus ja digitarinat
- Kuvankäsittelytekniikkoja ja sovelluksia mobiililaitteella
- Erilaiset yhteisölliset kuvien julkaisupaikat, mm. Instagram, Pinterest
- Runsaasti omaehtoisia kuvaustehtäviä, mm. 14 päivän starttitehtävät 
 
OHJELMA

Ennakkotehtävät (tehtävät 1 ja 2) kaksi viikkoa ennen ensimmäistä tapaamista. Ennakkotehtävät julkaistaan 2.9.2020 kurssialustalla. 

1. Verkkokokoontuminen ke 16.9.2020 klo 18-20

Teemat:

• Mitä on journaalimuotoinen työskentely ja valokuvapäiväkirja? 
• Power of habit
• Työskentelyn hyödyt ja mahdollisuudet
• Miten aloitan ja ylläpidän valokuvapäiväkirjaa? Esimerkkejä päiväkirjasovelluksista.
 
Tehtävänanto omaehtoiseen työskentelyjaksoon ennen seuraavaa tapaamista: välitehtävä (tehtävä 3). Omaehtoisen työskentelyn jakso 2 vk. Mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen verkossa.

2. Verkkokokoontuminen tiistaina 29.9.2020 klo 18-20

Teemat:

• Valokuvalliset muistot ja muistelukuvat
• Itsetuntemus, minäpystyvyys ja valokuva
 
Tehtävänanto omaehtoiseen työskentelyjaksoon ennen seuraavaa tapaamista: välitehtävä (tehtävä 4). Omaehtoisen työskentelyn jakso 2 vk. Mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen verkossa. 

3. Verkkokokoontuminen tiistaina 13.10.2020 klo 18-20 

Teemat:

• Valokuva ja luovuus
• The power of now
 
Tehtävänanto omaehtoiseen työskentelyjaksoon ennen seuraavaa tapaamista: välitehtävä (tehtävä 5). Omaehtoisen työskentelyn jakso 2 vk. Mahdollisuus henkilökohtaiseen ohjaukseen verkossa.
 
4. Verkkokokoontuminen tiistaina 3.11.2020 klo 18-20

Teemat:
 
• Koulutuksen ja omaehtoisen työskentelyn yhteenveto
• Valokuvapäiväkirjan yksityisyys / julkisuus 
• Kurssin purku, palaute ja sopiminen mahdollisesta jatkosta
 
Valokuvapäiväkirjan starttipaja on prosessimainen kokonaisuus, joka edellyttää osallistumista kaikkiin verkkosessioihin ja aktiivista omaehtoista työskentelyä.  


Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.