Ravitsemustieteen perusteet 4 op (UEF)

  • Ajankohta: 31.08.2020 - 02.11.2020
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
  • Luennoitsija: UEF
  • Ilmoittautuminen päättyy: 24.08.2020
  • Hinta: 150 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 40 €

Tapahtuman kuvaus

Opinnot ovat osa Ravitsemustieteen perusopintoja ja sopivat sellaisenaan täydennyskoulutukseksi.

Aika: 31.8.-2.11.2020
Zoom-luennot:
pe 11.9.2020 klo 17-20
la 12.9.2020 klo 9-14
pe 25.9.2020 klo 17-20
la 26.9.2020 klo 9-14
la 10.10.2020 klo 9-15 lähi- tai etäopetuksena

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ihmisen ravitsemuksen perusteet.

Sisältö: Ihmisen ravitsemuksen perusteet. Ravintoaineet ja niiden tehtävät ihmisen ravitsemuksessa. Ravinnontarve. Ravitsemussuositukset. Ruoka-ainetaulukot ja -tiedostot.

Suoritustapa: Zoom-verkkoluennot 8 t ja verkkotyöskentely; verkkotallenteet ja harjoitustehtävät Moodlessa sekä verkkotentti (zoom-luentoihin voi osallistua reaaliaikaisesti tai katsoa ne jälkikäteen tallenteena) Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Kirjallisuus:

  • Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, uusin painos. (huom! Kirjaa voi lukea sähköisesti oppiportin kautta omilla käyttäjätunnuksilla, edellyttää opinto-oikeuden)
  • Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014. https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/
  • Lisäksi luentomateriaalit ja muu verkossa oleva materiaali.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.


Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.