Tunteet kohtaamistyön tukena 5 op

  • Ajankohta: 23.09.2020 - 15.12.2020
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkkokoulutus
  • Luennoitsija: Anne-Mari Jääskinen ja Inkeri Meriluoto
  • Ilmoittautuminen päättyy: 09.09.2020
  • Hinta: 190 eur

Tapahtuman kuvaus

Ihminen on ammattilaisenakin tunteva yksilö, jonka tunteisiin vaikuttavat niin vireystila ja stressi, omat tunnetaidot, reppuun kertyneet kokemukset kuin tarpeetkin. 

Myös kohtaamallamme asiakkaalla tai ohjattavalla on hänen tunteisiinsa vaikuttavat tekijänsä. Jokainen tilanne myös itsessään herättää meissä tunteita. Kuormittuneena reaktiivinen puolemme nousee herkästi esiin – ammatistamme huolimatta. 

Tässä koulutuskokonaisuudessa voit yllättyä, millaista informaatiota saat haastavista tunteista yhteistyön helpottamiseksi! Vastustus, vetäytyminen ja jumittaminen voivatkin näyttää meille myös toisen puolensa. 

Saat vastauksia mm:  
• miten tunteet ja stressi meissä toimivat?
• miten omaan oloon voi vaikuttaa?
• miten kohdata tunteita itsessä ja toisessa rakentavasti?
• miten havainnoin ja tuen itseäni stressitilanteissa?
• miten ymmärtää käyttäytymisen takana olevia tunteita ja tarpeita itsessä ja toisessa?
• millaista on kuuleva kohtaaminen ja miten se tukee yhteistyötä? 

Kohderyhmä: kohtaamistyön ammattilaiset, mm. terveydenhuolto, sosiaalityö, opettajat, varhaiskasvatus, kuntoutusterapia, lastensuojelu, valmennus- ja ohjaustyö 

Toteutus: Koulutus koostuu online-koulutusosuuksista (1,5h + 3x3h) sekä itsenäisestä opiskelusta ja oppien arkeen viemisestä, missä tukenasi on verkko-oppimisympäristö materiaaleineen. 

Koulutuksen aikataulu ja sisältö

Keskiviikko 23.9. Webinaari klo 18-19.30: Uupumus, tunteet ja tunnetaidot
- Johdanto koulutuskokonaisuuteen. Ilmoittaudu tähän maksuttomaan johdantoon täällä, mikäli et ole vielä varma osallistumisestasi koko koulutukseen. Mikäli tiedät jo tulevasi koko koulutukseen, ilmoittaudu tällä sivulla olevan ilmoittautumislinkin kautta.)

Torstai 29.10. Online-osio klo 13-16: Tunteet ja tarpeet minussa
Torstai 26.11. Online-osio klo 13-16: Tunteet stressin mittarina ja säätelijänä
Tiistai 15.12. Online-osio klo 13-16: Keinoja yhteyteen stressin ja tunteiden kanssa

Koulutuksen tavoite: Koulutuksen käytyään osallistujalla on ymmärrystä ja keinoja toimia itsen ja asiakkaan kanssa stressaavissa tilanteissa. Osallistujalla on myös ymmärrystä tunteiden ja tarpeiden sekä stressin vaikutuksesta omaan hyvinvointiin ja kohtaamistilanteiden sujuvuuteen. 

Kouluttajat: Anne-Mari Jääskinen, tunnetaitokouluttaja, tunne- ja taideterapiaohjaaja sekä kirjailija, VTM, tunne- ja vuorovaikutusohjaaja, Lasten ja nuorten tunnetaito-ohjaaja MM®kouluttaja Inkeri Meriluoto

https://www.tunnejataida.fi


OHJELMA

Keskiviikko 23.9. ke klo 18-19.30 Uupumus, tunteet ja tunnetaidot

Uupumus vie meitä raskaisiin tunteisiin ja lopulta voi jopa katkaista tunneyhteyden kokonaan. Vahvistamalla tunnetaitoja löydät häpeän sijaan helpommin myötätuntoa itseäsi kohtaan, saat varmuutta asioiden rajaamiseen, kyllä:n ja ei:n sanomiseen sekä jämäkkyyttä ja pontevuutta itsesi ilmaisemiseen. Näin pääset askel askeleelta kokemaan myös voimaantumista itsessäsi - minä pystyn! 

Tule kuulemaan, miten tunnetaidot voivat auttaa sinua, kun uupumus uhkaa, on jo päällä tai haluat tehdä valintoja uupumisen ehkäisemiseksi jo ennakkoon! 

Webinaarista saat tietoa ja vinkkejä uupumuksen tai sen uhan värittämään arkeesi.  Ilta toimii introna 29.10. alkavalle kolmen osion koulutukselle. 

OSIO 1 Torstai 29.10.2020 klo 13-16 Tunteet ja tarpeet minussa

Itsenäinen työskentely  
• havainnoiva ennakkotehtävä
• välitehtävä ennen osiota 2: kahden artikkelin lukeminen + sen sisällön pohdinta omiin kohtaamistilanteisiin 

Tunteiden toiminta ja viestit
Tunteet minussa – miten kohdata ne rakentavasti?
Tarpeet tunteiden ja käyttäytymisen takana
Oma taitoreppuni – millä se on täytetty? 
 
Välissä 1kk ja havainnoiva tehtävä sekä Moodle verkko-oppimisympäristö käytössä. 


OSIO 2 Torstai 26.11.2020 klo 13-16 Tunteet stressin mittarina ja säätelijänä 

Itsenäinen työskentely: kahden artikkelin lukeminen + välitehtävä ennen osiota 3 
 
Stressaavat tilanteet ja tunteet
Stressinsäätely- ja tunteensäätelyjärjestelmät
Tunteet stressin ylläpitäjänä
Miksi palautuminen on niin vaikeaa?
Siirtymävaiheen merkitys 

Välissä 1 kk ja havainnoiva tehtävä omasta siirtymäkierteen avaamisesta sekä Moodle verkkooppimisympäristö käytössä. 


OSIO 3  Tiistai 15.12.2020 klo 13-16 Keinoja yhteyteen stressin ja tunteiden kanssa

Tunteet ja stressi toisessa – miten kohdata ne rakentavasti?
Tunteiden ja tarpeiden kuuleminen
Mitä on kuuleva kohtaaminen?
Mikä kutsuu yhteistyöhön?
Miten välttää sudenkuopat? 
 
Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.