Yritysoikeuden perusteet 6 op (UEF)

 • Ajankohta: 01.01.2021 - 31.07.2021
 • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
 • Luennoitsija: Itä-Suomen yliopiston opettaja
 • Ilmoittautuminen päättyy: 01.05.2021
 • Hinta: 48 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 60 €

Tapahtuman kuvaus

Opinnot ovat osa Laskentatoimen ja verotuksen perusopintoja, mutta jakson voi suorittaa myös yksittäisenä opintojaksona.

Aika: Ajankohdasta riippumatonta verkko-opiskelua.
Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät: 16.3.2021 ja 25.5.2021

Sisältö:    

Johdatus oikeudelliseen ajatteluun, oikeudelliset peruskäsitteet, liiketoiminnan ja kilpailun oikeudellinen sääntely: (elinkeinon harjoittaminen, yritysmuodot, yksinoikeudet, kilpailunrajoituslain säännökset ja sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa) kaupankäynnin oikeudellinen sääntely (sopimukset, kuluttajankauppa ja muu kaupankäynti) sekä työsuhteen perusasiat (työsopimus/työehtosopimus, osapuolten oikeudet ja velvollisuudet, työsopimuksen päättäminen)

Suoritustapa:
Omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen, säädöksiin ja oppimisympäristön materiaaliin. Verkkotentti.

Kirjallisuus:

 • Hoppu - Hoppu, Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet, 16., uud. painos 2016, luvut 1-17. (löytyy myös e-kirjana)
 • Bruun - von Koskull, Työoikeuden perusteet, 2012, teos saatavissa sähköisessä muodossa Verkkokirjahyllyssä (löytyy myös e-kirjana)
 • Opintojakson moodle-sivustolla oleva materiaali.

Tavoitteet:    

Opiskelija osaa

 • yhdistää yritystoimintaan liittyvät keskeiset oikeudenalat osaksi Suomen oikeusjärjestelmää
 • määritellä tärkeimmät oikeudelliset peruskäsitteet
 • nimetä eri oikeuslähteet ja käyttää niitä oikeudellisen ongelman ratkaisemisessa
 • nimetä pääpiirteissään oikeustoimien tekemiseen, elinkeinon harjoittamiseen, yritysmuotoihin, liikekilpailuun, kaupankäyntiin sekä työsopimusoikeuteen soveltuvan keskeisen lainsäädännön ja soveltaa sitä yrityksen käytännön toiminnassa

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.


Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.f
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa