Muutoksen johtaminen 6 op (UEF)

 • Ajankohta: 01.09.2020 - 31.07.2021
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
 • Luennoitsija: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: 02.05.2021
 • Hinta: 48 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 60 €

Tapahtuman kuvaus

Opinnot ovat osa johtamisen sivuaineopintoja, mutta soveltuvat sellaisenaan täydennyskoulutukseksi.

Aika: Ajankohdasta riippumatonta verkko-opiskelua. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät: 13.10.2020, 8.12.2020, 9.3.2021, 9.5.2021

Sisältö: Organisaatioiden muuttaminen ja kehittäminen, muutosjohtamisen lähestymistavat. Muutosjohtamisen ajankohtaiset teemat ja kysymykset.

Suoritustapa: Verkkotentti ja oppimistehtävä

Kirjallisuus:

 • McCalman, J., Paton, R. A. & Siebert, S. 2016. Change management: A guide to effective implementation. London: Sage
 • Harvard Business Review on Change. 1998. Boston, MA: Harvard Business School Press
 • Kotter, J. P. & Cohen, D. S. 2002. Heart of change: Real-life stories of how people change their organizations. Boston, Mass.: Harvard Business School Press

Tavoitteet:    

Opiskelija

 • tietää muutosprosessien keskeiset tekijät, vaiheet ja kipukohdat
 • tuntee muutosjohtamiskeskustelun teoreettiset juuret ja keskeiset menetelmät muutoksen toteuttamiseksi.
 • oppii analysoimaan ja käsitteellistämään muutosjohtamisen tutkimusaluetta

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.


Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.