Muutoksen johtaminen 6 op (UEF)

 • Ajankohta: 01.09.2020 - 31.07.2021
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
 • Luennoitsija: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: 02.05.2021
 • Hinta: 48 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 60 €

Tapahtuman kuvaus

Opinnot ovat osa johtamisen sivuaineopintoja, mutta soveltuvat sellaisenaan täydennyskoulutukseksi.

Aika: Ajankohdasta riippumatonta verkko-opiskelua. Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät ja oppimistehtävien palautuspäivät: 13.10.2020, 8.12.2020, 9.3.2021, 9.5.2021

Sisältö: Organisaatioiden muuttaminen ja kehittäminen, muutosjohtamisen lähestymistavat. Muutosjohtamisen ajankohtaiset teemat ja kysymykset.

Suoritustapa: Verkkotentti ja oppimistehtävä

Kirjallisuus:

 • McCalman, J., Paton, R. A. & Siebert, S. 2016. Change management: A guide to effective implementation. London: Sage
 • Harvard Business Review on Change. 1998. Boston, MA: Harvard Business School Press
 • Kotter, J. P. & Cohen, D. S. 2002. Heart of change: Real-life stories of how people change their organizations. Boston, Mass.: Harvard Business School Press

Tavoitteet:    

Opiskelija

 • tietää muutosprosessien keskeiset tekijät, vaiheet ja kipukohdat
 • tuntee muutosjohtamiskeskustelun teoreettiset juuret ja keskeiset menetelmät muutoksen toteuttamiseksi.
 • oppii analysoimaan ja käsitteellistämään muutosjohtamisen tutkimusaluetta

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.


Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa