Markkinoinnin johtaminen 6 op (UEF)

 • Ajankohta: 01.01.2021 - 31.07.2021
 • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
 • Luennoitsija: Itä-Suomen yliopiston opettaja
 • Ilmoittautuminen päättyy: 01.05.2021
 • Hinta: 48 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 60 €

Tapahtuman kuvaus

Opinnot ovat osa Itä-Suomen yliopiston Markkinoinnin sivuaineopintoja, mutta opintojakso sopii hyvin suoritettavaksi yksittäisenä jaksona.

Aika: Ajankohdasta riippumatonta verkko-opiskelua. 

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät kevätlukukaudella: 16.3.2021 ja 25.5.2021
Markkinointisuunnitelma palautetaan 30.4.2021 tai 31.7.2021 mennessä.

Sisältö:    

 • Markkinoinnin toimintaympäristön ja kilpailutilanteen arviointi
 • Markkinoinnin strateginen suunnitteluprosessi
 • Markkinoinnin kilpailukeinojen ja suhdemarkkinoinnin hyödyntäminen
 • Brändistrategian laatiminen
 • Markkinoinnin organisointi ja kontrollointi

Suoritustapa: Verkkoluennot ja materiaali. Harjoitustyö ja verkkotentti.

Kirjallisuus:

 • Hollesen, S. (2014). Marketing management. A relationship approach. 3rd ed.
 • materiaali verkkoympäristössä.

Tavoitteet:    

Opiskelija:

 • ymmärtää kokonaisvaltaisesti markkinoinnin johtamisen viitekehyksen strategiatasolta aina käytännön toimenpiteisiin ja niiden vaikutuksiin saakka
 • tiedostaa brändin merkityksen osana markkinointistrategiaa ja tunnistaa strategisen brändin johtamisen keskeiset osa-alueet
 • tiedostaa perinteisten markkinointiohjelmien sekä suhdemarkkinoinnin vaikutukset yrityksen kilpailukykyyn
 • ymmärtää markkinatutkimuksen sekä markkinoinnin kontrolloinnin roolin osana markkinoinnin suunnittelua ja johtamista
 • osaa käyttää markkinoinnin päätöksentekoon tarvittavia apuvälineitä ja analyysejä
 • osaa soveltaa laatia ohjeistetusti markkinointisuunnitelman
 • osaa analysoida markkinointistrategian ja toimenpiteiden onnistuneisuutta sisäisiä ja ulkoisia tietolähteitä apuna käyttäen

Edeltävät opinnot: Suositeltavat edeltävät opinnot: Markkinoinnin perusteet ja Laskentatoimen perusteet.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Verkkotentti (70%), harjoitustehtävä (30%).


Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa