Markkinoinnin johtaminen 6 op (UEF)

 • Ajankohta: 01.09.2020 - 31.07.2021
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
 • Luennoitsija: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: 31.05.2021
 • Hinta: 48 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 60 €

Tapahtuman kuvaus

Opinnot ovat osa markkinoinnin sivuaineopintoja, mutta soveltuvat sellaisenaan täydennyskoulutukseksi.

Aika: Ajankohdasta riippumatonta verkko-opiskelua. Neljä vaihtoehtoista suoritusajankohtaa lukuvuoden aikana.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät syyslukukaudella: 30.9.2020 ja 17.11.2020.
Markkinointisuunnitelma palautetaan 31.10.2020 tai 31.12.2020 mennessä.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät kevätlukukaudella: 16.3.2021 ja 25.5.2021.
Markkinointisuunnitelma palautetaan 30.4.2021 tai 31.7.2021 mennessä.

Sisältö:    

 • Markkinoinnin toimintaympäristön ja kilpailutilanteen arviointi
 • Markkinoinnin strateginen suunnitteluprosessi
 • Markkinoinnin kilpailukeinojen ja suhdemarkkinoinnin hyödyntäminen
 • Brändistrategian laatiminen
 • Markkinoinnin organisointi ja kontrollointi

Suoritustapa: Verkkoluennot ja materiaali. Harjoitustyö ja verkkotentti.

Kirjallisuus:

 • Hollesen, S. (2014). Marketing management. A relationship approach. 3rd ed.
 • materiaali verkkoympäristössä.

Tavoitteet:    

Opiskelija:

 • ymmärtää kokonaisvaltaisesti markkinoinnin johtamisen viitekehyksen strategiatasolta aina käytännön toimenpiteisiin ja niiden vaikutuksiin saakka
 • tiedostaa brändin merkityksen osana markkinointistrategiaa ja tunnistaa strategisen brändin johtamisen keskeiset osa-alueet
 • tiedostaa perinteisten markkinointiohjelmien sekä suhdemarkkinoinnin vaikutukset yrityksen kilpailukykyyn
 • ymmärtää markkinatutkimuksen sekä markkinoinnin kontrolloinnin roolin osana markkinoinnin suunnittelua ja johtamista
 • osaa käyttää markkinoinnin päätöksentekoon tarvittavia apuvälineitä ja analyysejä
 • osaa soveltaa laatia ohjeistetusti markkinointisuunnitelman
 • osaa analysoida markkinointistrategian ja toimenpiteiden onnistuneisuutta sisäisiä ja ulkoisia tietolähteitä apuna käyttäen

Edeltävät opinnot: Suositeltavat edeltävät opinnot: Markkinoinnin perusteet ja Laskentatoimen perusteet.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Verkkotentti (70%), harjoitustehtävä (30%).


Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.