2020-2021 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet/harjoitukset 3 op (UEF)

  • Ajankohta: 01.09.2020 - 31.07.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
  • Luennoitsija: UEF
  • Ilmoittautuminen päättyy: 31.05.2021
  • Hinta: 30 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 30 €

Tapahtuman kuvaus

Aika: Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus- ja verkkotenttipäivät: 15.9.2020, 30.10.2020, 31.12.2020,16.2.2021,13.4.2021,1.6.2021

Sisältö: Mittaaminen, otanta, tilastollinen kuvailu, kahden muuttujan välisen riippuvuuden toteaminen ja tilastollinen päättely.

Suoritustapa: harjoitustehtävät

Kirjallisuus:
Nummenmaa, L., Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Tammi 2007 tai uudempi, luvut 1 - 6, 9 - 12 ja 15 - 17.

Tavoitteet: Opiskelija tietää liiketaloustieteen kannalta keskeisen tilastotieteen käsitteistön ja menetelmät. Kurssin jälkeen opiskelija kykenee käyttämään erilaisia aineiston hankintamenetelmiä ja otantatutkimuksen menetelmiä sekä kuvaamaan havaintoaineistoa graafisesti ja numeerisesti. Lisäksi kurssilla opitaan tilastollisen päättelyn perusteita.

Arviointi: suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty/0–5.
 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa