Tilastollisten menetelmien perusteet yhteiskunta- ja kauppatieteilijöille 3 op (UEF)

  • Ajankohta: 01.01.2021 - 31.07.2021
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Luennoitsija: UEF
  • Ilmoittautuminen päättyy: 01.05.2021
  • Hinta: 30 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 30 €

Tapahtuman kuvaus

Aika: Vaihtoehtoiset tehtävänpalautus- ja verkkotenttipäivät: 16.2.2021,13.4.2021 ja 1.6.2021

Sisältö: Mittaaminen, otanta, tilastollinen kuvailu, kahden muuttujan välinen riippuvuus sekä tilastollisen päättelyn perusteet yleistajuisesti menetelmien käyttäjän näkökulmasta. Peruskäsitteiden ja -operaatioiden ymmärtäminen ja soveltaminen ilman tilastomatemaattisten kaavojen johtamista ja laskuesimerkkejä. Tutkimusesimerkkejä SPSS:n avulla tehdyistä analyyseista

Suoritustapa: verkkotentti

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva tilastollisten menetelmien lähtökohdista ja niiden käyttötarkoituksesta. Opiskelija osaa asettaa hypoteesit sekä tulkita tilastollisen analyysin tulokset.

Arviointi: suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty/0–5.
 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa