Urheilumarkkinointi ja brandien hallinta 6 op (UEF)

  • Ajankohta: 01.09.2020 - 31.07.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
  • Luennoitsija: UEF
  • Ilmoittautuminen päättyy: 30.06.2021
  • Hinta: 48 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston maksu 60 €

Tapahtuman kuvaus

Opinnot ovat osa urheilujohtamisen aineopintoja ja sopivat sellaisenaan täydennyskoulutukseen.

Aika: Ajankohdasta riippumatonta verkko-opiskelua.
Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät syksyllä 2020:
15.9.2020 ja 3.11.2020
Harjoitustyön palautus viimeistään 30.11.2020.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät keväällä 2021
tentti 2.2.2021 + tehtävän palautus viimeistään 31.3.2021
tentti 11.5.2021 + tehtävän palautus viimeistään 31.7.2021

Sisältö: Markkinoinnin suunnittelu, urheilumarkkinoinnin keinot, brandin rakentaminen, sponsorointi ja sidosryhmäsuhteet.

Suoritustapa: Verkkoluennot, verkkotentti ja harjoitustyö

Kirjallisuus:

  • Mullin, B.J., Hardy, S. and Sutton, W.A. 2007. Sport marketing, 3rd ed., Champaign, IL: Human Kinetics.  

Tavoitteet:   

Opiskelija perehtyy kokonaisvaltaisesti markkinoinnin eri osa-alueisiin urheilukontekstissa. Opiskelija tiedostaa markkinoinnin haasteet ja erityispiirteet urheilunsektorilla. Opiskelija tunnistaa markkinoinnin roolit ja osapuolet ammatti- sekä amatööriurheilun kohdalla. Opiskelija saa valmiuksia analysoida, suunnitella ja kehittää markkinointia urheiluorganisaatioissa ja urheilutapahtumien yhteydessä.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.


Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.