Taloustieteen perusteet 6 op (UEF)

 • Ajankohta: 01.01.2021 - 31.07.2021
 • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
 • Luennoitsija: Itä-Suomen yliopiston opettaja
 • Ilmoittautuminen päättyy: 01.05.2021
 • Hinta: 48 € + Itä-Suomen yliopiston rekisteröintimaksu 60 €

Tapahtuman kuvaus

Aikataulu: Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät 31.1.2021, 30.4.2021 ja 31.7.2021

Sisältö: Talous tutkimuskohteena, kuluttajan ja yrityksen sekä markkinoiden toiminta, makrotaloudelliset ilmiöt kuten työttömyys, inflaatio, suhdannevaihtelut ja talouspolitiikka.

Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot. Opiskelija perehtyy itsenäisesti kirjallisuuteen ja oppimisympäristöstä löytyvään materiaaliin. Opintojakso suoritetaan oppimistehtävillä ja lopputentillä.

Oppimateriaali:

 • Sloman, J. Economics, (useita painoksia). Kirja löytyy myös e-kirjana.
 • Täsmennetyt vaatimukset löytyvät verkko-oppimisympäristöstä.
 • Lisäksi oppimisympäristöön tuotettu materiaali.

Tavoitteet:    

Opintojakson suoritettuasi osaat perusteet mikro- ja makrotaloustieteen keskeisistä peruselementeistä ja taloustieteen malliajattelusta.

 • Pystyt selittämään markkinoiden toimintaperiaatteet ja hinnan määräytymisen sekä osaat ratkaista markkinoiden tasapainon matemaattisten lineaaristen yhtälöiden tapauksessa.
 • Tiedät kuluttajateorian perusteet ja osaat analysoida yksilöiden hyödynmaksimointia graafisten indifferenssikäyrien avulla.
 • Vastaavasti yrityksen teoriasta perusteista erotat kustannus- ja tulokäsitteet sekä osaat ratkaista matemaattisesti yrityksen yksinkertaisen voitonmaksimointiongelman.
 • Erotat markkinarakenteiden erilaisuuden ja niiden vaikutuksen yritysten käyttäytymiseen graafista analyysiä hyödyntäen.
 • Pystyt soveltamaan kuluttajan- ja yrityksen perusteita yksinkertaisessa strategisessa vuorovaikutuksessa sekä epävarmuuden ja ei-täydellisen informaation tapauksissa.
 • Tunnistat perustilanteita, missä markkinat epäonnistuvat ja osaat nimetä julkisen vallan keinoja niiden korjaamiseksi.
 • Osaat kansantalouden yksinkertaisen kiertokulkumallin ja pystyt sen avulla raportoimaan makrotalouden tunnuslukuja.
 • Tunnistat finanssi– ja rahapolitiikan erot ja kykenet graafisesti analysoimaan, miten niiden avulla voidaan vaikuttaa talouden suhdanteisiin.
 • Kurssin suoritettuasi kykenet arvioimaan kriittisesti julkista keskustelua taloudesta.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.


Lisätietoja:
Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa