2020-2021 Taloustieteen perusteet 6 op (UEF)

 • Ajankohta: 01.09.2020 - 31.07.2021
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
 • Luennoitsija: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: 30.04.2021
 • Hinta: 48 € + Itä-Suomen yliopiston rekisteröintimaksu 60 €

Tapahtuman kuvaus

Aikataulu: Vaihtoehtoiset tehtävänpalautuspäivät lukuvuonna 2020-2021:
30.9.2020, 30.11.2020, 31.12.2020, 31.1.2021, 30.4.2021 ja 31.7.2021

Sisältö: Talous tutkimuskohteena, kuluttajan ja yrityksen sekä markkinoiden toiminta, makrotaloudelliset ilmiöt kuten työttömyys, inflaatio, suhdannevaihtelut ja talouspolitiikka.

Opetus- ja suoritustavat: Verkko-opinnot. Opiskelija perehtyy itsenäisesti kirjallisuuteen ja oppimisympäristöstä löytyvään materiaaliin. Opintojakso suoritetaan oppimistehtävillä ja lopputentillä.

Oppimateriaali:

 • Sloman, J. Economics, (useita painoksia). Kirja löytyy myös e-kirjana.
 • Täsmennetyt vaatimukset löytyvät verkko-oppimisympäristöstä.
 • Lisäksi oppimisympäristöön tuotettu materiaali.

Tavoitteet:    

Opintojakson suoritettuasi osaat perusteet mikro- ja makrotaloustieteen keskeisistä peruselementeistä ja taloustieteen malliajattelusta.

 • Pystyt selittämään markkinoiden toimintaperiaatteet ja hinnan määräytymisen sekä osaat ratkaista markkinoiden tasapainon matemaattisten lineaaristen yhtälöiden tapauksessa.
 • Tiedät kuluttajateorian perusteet ja osaat analysoida yksilöiden hyödynmaksimointia graafisten indifferenssikäyrien avulla.
 • Vastaavasti yrityksen teoriasta perusteista erotat kustannus- ja tulokäsitteet sekä osaat ratkaista matemaattisesti yrityksen yksinkertaisen voitonmaksimointiongelman.
 • Erotat markkinarakenteiden erilaisuuden ja niiden vaikutuksen yritysten käyttäytymiseen graafista analyysiä hyödyntäen.
 • Pystyt soveltamaan kuluttajan- ja yrityksen perusteita yksinkertaisessa strategisessa vuorovaikutuksessa sekä epävarmuuden ja ei-täydellisen informaation tapauksissa.
 • Tunnistat perustilanteita, missä markkinat epäonnistuvat ja osaat nimetä julkisen vallan keinoja niiden korjaamiseksi.
 • Osaat kansantalouden yksinkertaisen kiertokulkumallin ja pystyt sen avulla raportoimaan makrotalouden tunnuslukuja.
 • Tunnistat finanssi– ja rahapolitiikan erot ja kykenet graafisesti analysoimaan, miten niiden avulla voidaan vaikuttaa talouden suhdanteisiin.
 • Kurssin suoritettuasi kykenet arvioimaan kriittisesti julkista keskustelua taloudesta.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.


Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.