Markkinoinnin perusteet 6 op (UEF)

 • Ajankohta: 01.09.2020 - 31.07.2021
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
 • Luennoitsija: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: 25.04.2021
 • Hinta: 48 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 60 €

Tapahtuman kuvaus

Opinnot ovat osa kauppatieteen perusopintoja. Opintojakso sopii hyvin myös täydennyskoulutukseksi.

MARKKINOINNIN PERUSTEET 6 op

Sisältö:

 • Markkinoinnin perusmäärittelyt
 • Ostokäyttäytyminen
 • Segmentointi
 • Markkinointi-informaatio ja markkinointitutkimus
 • Tuote, hinta, jakelu, markkinointiviestintä
 • Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen
 • Suhdemarkkinointi, palvelujen markkinointi ja nonprofit-organisaatioiden markkinointi
 • Digitaalinen markkinointi

Suoritustapa: Verkkoluennot ja -materiaali, itseopiskelutehtävät, itsenäinen opiskelu.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukuvuonna 2020-2021:
8.9.2020, 3.11.2020, 2.2.2021 ja 6.4.2021.

Kirjallisuus:

 • Brassington, F. & Pettitt, S. 2013. Essentials of marketing. Harlow: Pearson.
 • Artikkelit ja muu materiaali.

Tavoitteet:   
Opiskelija osaa

 • tunnistaa markkinoinnin roolin länsimaisessa markkinataloudessa
 • nimetä markkinoinnin tärkeimmät tehtävät ja perusprosessit
 • määritellä markkinoinnin perustyökalut
 • soveltaa luentoaineistoista opittua harjoituksissa
 • raportoida ryhmätyön tulokset
 • arvioida kriittisesti markkinoinnin suuntauksia.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.