• Opi uutta

  Opi uutta

  tai kehitä ammattitaitoasi

Markkinoinnin perusteet (6 op)

 • Ajankohta: 01.09.2020 - 31.07.2021
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
 • Luennoitsija: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: 25.04.2021
 • Hinta: 108€ (sis. avoimen yliopiston rek.maksun 60€)

Tapahtuman kuvaus

Opinnot ovat osa kauppatieteen perusopintoja. Yksittäiset opintojaksot sopivat sellaisenaan täydennyskoulutukseksi.

MARKKINOINNIN PERUSTEET 6 op

Sisältö:

 • Markkinoinnin perusmäärittelyt
 • Ostokäyttäytyminen
 • Segmentointi
 • Markkinointi-informaatio ja markkinointitutkimus
 • Tuote, hinta, jakelu, markkinointiviestintä
 • Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen
 • Suhdemarkkinointi, palvelujen markkinointi ja nonprofit-organisaatioiden markkinointi
 • Digitaalinen markkinointi

Suoritustapa: Verkkoluennot ja -materiaali, itseopiskelutehtävät, itsenäinen opiskelu.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät lukuvuonna 2020-2021:

8.9.2020, 3.11.2020, 2.2.2021 ja 6.4.2021.

Kirjallisuus:

 • Brassington, F. & Pettitt, S. 2013. Essentials of marketing. Harlow: Pearson.
 • Artikkelit ja muu materiaali.

Tavoitteet:   
Opiskelija osaa

 • tunnistaa markkinoinnin roolin länsimaisessa markkinataloudessa
 • nimetä markkinoinnin tärkeimmät tehtävät ja perusprosessit
 • määritellä markkinoinnin perustyökalut
 • soveltaa luentoaineistoista opittua harjoituksissa
 • raportoida ryhmätyön tulokset
 • arvioida kriittisesti markkinoinnin suuntauksia.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Koulutussuunnittelija Anna-Maria Hentilä
anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi
puh. 040 538 0213

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa