Markkinoinnin perusteet 6 op

 • Ajankohta: 01.01.2021 - 31.07.2021
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkkokoulutus
 • Luennoitsija: Itä-Suomen yliopiston opettaja
 • Ilmoittautuminen päättyy: 01.03.2021
 • Hinta: 48 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 60 €

Tapahtuman kuvaus

Opinnot ovat osa Itä-Suomen yliopiston kauppatieteen perusopintoja, mutta opintojakso sopii hyvin myös suoritettavaksi yksittäisenä jaksona.

Sisältö:

 • Markkinoinnin perusmäärittelyt
 • Ostokäyttäytyminen
 • Segmentointi
 • Markkinointi-informaatio ja markkinointitutkimus
 • Tuote, hinta, jakelu, markkinointiviestintä
 • Markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen
 • Suhdemarkkinointi, palvelujen markkinointi ja nonprofit-organisaatioiden markkinointi
 • Digitaalinen markkinointi

Suoritustapa: Verkkoluennot ja -materiaali, itseopiskelutehtävät, itsenäinen opiskelu.

Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:
2.2.2021 ja 6.4.2021.

Kirjallisuus:

 • Brassington, F. & Pettitt, S. 2013. Essentials of marketing. Harlow: Pearson.
 • Artikkelit ja muu materiaali.

Tavoitteet:   
Opiskelija osaa

 • tunnistaa markkinoinnin roolin länsimaisessa markkinataloudessa
 • nimetä markkinoinnin tärkeimmät tehtävät ja perusprosessit
 • määritellä markkinoinnin perustyökalut
 • soveltaa luentoaineistoista opittua harjoituksissa
 • raportoida ryhmätyön tulokset
 • arvioida kriittisesti markkinoinnin suuntauksia.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa