Osaamisen kehittäminen 3 op (UEF)

  • Ajankohta: 01.01.2021 - 31.07.2021
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Luennoitsija: Itä-Suomen yliopiston opettaja
  • Ilmoittautuminen päättyy: 01.05.2021
  • Hinta: 24 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 30 €

Tapahtuman kuvaus

Opintojakso on osa Työ- ja organisaatiopsykologian aineopintoja, mutta sen voi suorittaa myös yksittäisenä opintojaksona. Opintoihin on jatkuva ilmoittautuminen.

Sisältö: Opintojakson päämääränä on, että työ- ja organisaatiopsykologisen tiedon hyödyntämisen avulla tuetaan organisaatio- ja henkilöstöstrategioiden toteutumista. Lisäksi inhimillisen pääoman eettisesti ja liiketaloudellisesti perustellun kehittämisen yleiset tarttumapinnat tulevat tutuiksi.

Oppimateriaali:

  • 1) Haslam, A.S., Reicher, S. D. & Platow, M. J. (2012). Uusi johtamisen psykologia JA Varila, J. (2014). Työvointi.

TAI

  • 2) Schein, E. (2009). Yrityskulttuuri – selviämisopas. JA Varila, J. (2014). Työvointi

Opetus ja suoritustavat: Oppimistehtävä, jossa opiskelija paneutuu yksilötyönä ongelman hahmotukseen eli sen kehystämiseen. Kun ilmiö on hahmotettu, käytännön ratkaisut jäsentyvät helposti.

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa kestävän työuran rakenteelliset ehdot ja vaihtoehdot. Hän tutustuu nykyaikaisten organisaatioteorioiden näkemyksiin organisaation ohjattavuudesta sekä suunnitteluparadigmoihin. Niiden lisäksi opiskelija paneutuu organisaatioiden näkökulmasta inhimillisen pääoman ja tietovirtojen ohjailuun. Opiskelija oppii suunnitellun muutoksen ja muutosvastarinnan dynamiikan. Hän osaa rytmittää muutostyöskentelyn oppimisen psykologisia lainalaisuuksia vastaavaksi sekä henkilöstön kehittämisen menetelmät tulevat tutuksi.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa