• Opi uutta

  Opi uutta

  tai kehitä ammattitaitoasi

Henkilöstöjohtaminen (7 op)

 • Ajankohta: maanantai 18.01.2021 - perjantai 30.04.2021
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
 • Kouluttaja: VY
 • Ilmoittautuminen päättyy: maanantai 11.01.2021
 • Hinta: 140€ (yksittäinen opintojakso 90€ + avoimen rekisteröitymismaksu 50€)

Tapahtuman kuvaus

Opintojakso kuuluu Vaasan avoimen yliopiston "Johtaminen ja organisaatiot"-opintokokonaisuuteen. Voit opiskella yksittäisiä opintojaksoja myös täydennyskoulutuksena.

HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 7 op

Ajankohta: 18.1.-30.4.2021

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on auttaa opiskelijaa muodostamaan kokonaiskuvaa nykyaikaisesta henkilöstöjohtamisesta yrityksissä. Henkilöstöjohtamisen keskeiset prosessit käydään kurssin aikana pääpiirteissään läpi: henkilöstön hankinta ja perehdyttäminen, suorituksen arviointi, osaamisen johtaminen, urajohtaminen ja palkitseminen. Käsiteltäviä asioita ovat myös työhyvinvointi. Tarkastelun kohteena on lisäksi henkilöstönäkökulma yrityksen strategioissa ja henkilöstösuunnittelu. Kurssilla perehdytään myös henkilöstöammattilaisen tehtäväkenttiin.

Tavoitteet: Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan osaavan käyttää henkilöstöjohtamisen keskeisiä käsitteitä oikeissa merkityksissään. Hän osaa kuvata henkilöstöjohtamisen osa-alueet, prosessit ja tyypilliset käytännöt sekä tietää niihin liittyvät keskeiset haasteet yrityksissä. Opiskelijan odotetaan kurssin lopussa myös tietävän, mitkä ovat yrityksen henkilöstöjohtamisen tavoitteet ja merkitys yrityksessä sekä henkilöstöjohtamisen kytkennät liiketoimintastrategiaan. Kurssi kehittää kirjallista ja suullista ilmaisua, ryhmätyötaitoja ja IT-taitoja Moodle ympäristössä. tietää niihin liittyvät keskeiset haasteet yrityksissä. Opiskelijan odotetaan kurssin lopussa myös tietävän, mitkä ovat yrityksen henkilöstöjohtamisen tavoitteet ja merkitys yrityksessä sekä henkilöstöjohtamisen kytkennät liiketoimintastrategiaan. Kurssi kehittää kirjallista ja suullista ilmaisua ja IT-taitoja Moodle ympäristössä.                  

Opetusmenetelmät: Kurssin suoritustavoissa on valinnaisuutta ja sen voi suorittaa myös etäpainotteisesti. Tarkemmat ohjeet esitellään kurssin alussa Moodlessa.                     

Suoritustapa:

Oppimateriaali:

 • Viitala, Riitta (2013 tai ed.painos) Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Edita.
 •     Muu mahdollinen luettava materiaali ilmoitetaan kurssilla.

Opettaja: Kati Söderlund

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Koulutussuunnittelija Anna-Maria Hentilä
anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi
puh. 040 538 0213

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa