• Opi uutta

  Opi uutta

  tai kehitä ammattitaitoasi

2020-2021 Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (UEF)

 • Ajankohta: 01.09.2020 - 31.12.2021
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
 • Luennoitsija: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: 04.01.2021
 • Hinta: 420€ (sis. avoimen yliopiston rek.maksun 220€)

Tapahtuman kuvaus

Ennakkotietona! Täydennämme tietoja kesän aikana.

KASVATUSTIETEEN YHTEISKUNNALLISET PERUSTEET (eriytyvä osa, kasvatus- ja aikuiskasvatustiede) 3 op

Sisältö: Kasvatuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen luonne, keskeiset käsitteet ja teoriat. Koulutuksen funktiot ja koulutuksen ja kasvatuksen merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa eri ikäryhmille.

Suorittaminen:
AY2310123c (3 op): Kirjallisuuteen perustuvat opintotehtävät.

Halutessaan opiskelija voi seurata perustutkinto-opetuksen luentoja Joensuussa ja saada näin tukea opintotehtävien tekemiseen.

Oppimateriaalit:

 • Silvennoinen, H. Kalalahti, M. & Varjo, J. (toim.) Koulutuksen tasa-arvon muuttuvat merkitykset Kasvatussosiologian vuosikirja 1 2016. 370 s. 33 e. SKTS Nro 73.
 • Jarvis 2010. Adult education and lifelong learning: Theory and practice (uusittu 4. painos)

Tavoitteet:    
Opiskelija

 • tietää yhteiskuntatieteellisen/kasvatussosiologisen tutkimuksen perusasetelmia ja peruskäsitteitä,
 • tuntee koulutuksen yhteiskunnalliset funktiot ja osaa pohtia koulutuksen yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia merkityksiä,
 • osaa tunnistaa ja arvioida koulutukseen kytkeytyviä tuen tarpeiden ja tarjottujen tukiratkaisujen merkityksiä sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta,
 • ymmärtää taiteen ja kulttuurin kulttuuri- ja hyvinvointipoliittisia ulottuvuuksia,
 • tietää kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisen tutkimuksen keskeiset teoriasuuntaukset ja on edistynyt kriittisen ajattelun taidoissaan.

Kohderyhmä:    
Opinnot sopivat koulutuksen kehittämisen, suunnittelun, hallinnon, arvioinnin sekä henkilöstönkehittämisen asiantuntijatehtävissä toimiville ammatillisen osaamisen täydentäjille ja ko tehtäviin suuntautuville sekä kaikille kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisista perusteista ja näkökulmasta kiinnostuneille.

 

Lisätietoja:
Koulutussuunnittelija Anna-Maria Hentilä
anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi
puh. 040 538 0213

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa