• Opi uutta

  Opi uutta

  tai kehitä ammattitaitoasi

2020-2021 Ravitsemustieteen perusopinnot 26 op (UEF)

 • Ajankohta: 31.08.2020 - 31.12.2021
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkko-opinnot
 • Luennoitsija: UEF
 • Ilmoittautuminen päättyy: 31.12.2020
 • Hinta: 490€ (sis. avoimen yliopiston rek.maksun 220€)

Tapahtuman kuvaus

Ennakkotietona! Päivitämme tietoja kesän aikana!

Ravitsemustieteen johdantoluento on 10.9. klo 16:30-17:30. Luento tallennetaan Moodleen.

Ravitsemustieteen perusopinnot 26 op

Sisältö: Ravitsemustiede selvittää ravitsemuksen merkitystä terveyden edistämisessä ja sairauksien hoidossa sekä tutkii syömisen merkitystä hyvinvoinnin osatekijänä. Perusopinnoissa perehdytään mm. ravitsemuksen perusteisiin, elintarvikkeisiin,ruokavalioiden merkitykseen sairauksien hoidossa, ravitsemuskeen ja liikuntaan, ravitsemus- ja terveystietoa tuottaviin medioihin ja niiden tuottajiin sekä ravintofysiologiaan. Opintojen tavoitteena on antaa valmiuksia ymmärtää ravitsemuksen merkitystä terveyden ylläpitäjänä sekä yksilö- että väestötasolla.

Suoritustapa: verkko-opinnot

Perusopintojen opintojaksot:

 • Ravitsemustieteen perusteet 4 op (31.8.-2.11.2020 TAI kevät 2021)
 • Elintarvikkeet ruokavaliossa 4 op (19.10.-7.12.2020 )
 • Ravitsemus ja liikunta 4 op (7.9.-2.11.2020 TAI 4.1.-1.3.2021)
 • Ravitsemus ja ruokavaliot 4 op (26.10.-31.12.2020 TAI 15.2.-19.4.2021)
 • Ravitsemusfysiologia 3 op (5.4.-1.6.2021)
 • Ravitsemus- ja terveystietoa sosiaalisessa mediassa 3 op (17.8.-28.9.2020 TAI 22.2.-5.4.2021)
 • Ravintolisät 4 op (loppusyksy 2020 TAI kevät 2021)

Tavoitteet: Perusopinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää ravitsemuksen merkityksen terveyden ylläpitäjänä sekä yksilö- että väestötasolla. Opiskelija on perehtynyt ravitsemukseen useasta näkökulmasta käsin ja tutkimustietoon pohjautuen.

Kohderyhmä: Ravitsemustieteen opiskelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden täydentää ammatillista osaamista ja asiantuntijuutta työelämässä ja sopii esim. opettajille, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, liikunnan ja urheilun parissa toimiville, ruokapalvelualalla ja elintarvike-teollisuudessa toimiville sekä kaikille ravitsemuksesta, terveydestä ja omasta hyvinvoinnista kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat hyvin myös sivuaineeksi/osaksi tutkintoa esim. sosiaali-, terveys- ja liikuntatieteiden opiskelijoille.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.

RAVITSEMUSTIETEEN PERUSTEET 4 op

Sisältö: Ihmisen ravitsemuksen perusteet. Ravintoaineet ja niiden tehtävät ihmisen ravitsemuksessa. Ravinnontarve. Ravitsemussuosikset. Ruoka-ainetaulukot ja -tiedostot.

Suoritustapa: Zoom-verkkoluennot 8 t ja verkkotyöskentely; verkkotallenteet ja harjoitustehtävät Moodlessa sekä verkkotentti (zoom-luentoihin voi osallistua reaaliaikaisesti tai katsoa ne jälkikäteen tallenteena) Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Kirjallisuus:

 • 1. Aro, A. ym. (toim.): Ravitsemustiede. Duodecim, uusin painos. (huom! Kirjaa voi lukea sähköisesti oppiportin kautta omilla käyttäjätunnuksilla, edellyttää opinto-oikeuden)
 • 2. Terveyttä ruoasta! Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014. VRN, 2014. https://www.ruokavirasto.fi/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/ravitsemus--ja-ruokasuositukset/
 • 3. Lisäksi luentomateriaalit ja muu verkossa oleva materiaali.


Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee ihmisen ravitsemuksen perusteet.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.
Opetuksen aika ja paikka: 31.8.-2.11.2020 TAI tammi-helmikuu 2021
Zoom-luennot:
pe 11.9.20 klo 17-20
la 12.9.20 klo 9-14
pe 25.9.20 klo 17-20
la 26.9.20 klo 9-14
la 10.10.20 klo 9-15 lähi- tai etäopetuksena

ELINTARVIKKEET RUOKAVALIOSSA  4 op

Sisältö: Elintarvikkeiden kulutus ja elintarvikeryhmät. Terveysvaikutteiset ja erityiselintarvikkeet. Ajankohtaista elintarvikkeista.

Suoritustapa: Verkko-opinnot: verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely (=verkkokeskustelut). Suoritus sisältää kaksi kaupassa tehtävää tutustumistyötä. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Kirjallisuus: Verkosta löytyvä materiaali.

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perustiedot elintarvikevalikoimasta ja niiden koostumuksesta sekä saa hyvän käsityksen siitä, mitä elintarvikealalla on tapahtumassa.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0-5.

Opetuksen ajankohta: 19.10.-7.12.2020.

RAVITSEMUS JA LIIKUNTA  4 op

Sisältö: Ravintoaineet ja ravitsemussuositukset, liikuntasuositukset, painonhallinta ja urheilijan ruokavalio, urheilijan ravitsemusohjaus

Suoritustapa: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Kirjallisuus:

 • Verkossa oleva materiaali.
 • Oheislukemistona Ilander, O. ym. (toim.): Liikuntaravitsemus – tehoa, tuloksia ja terveyttä ruuasta. Vk-kustannus 2014.

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä liikunnan aiheuttamat yleiset ravitsemusfysiologiset tarpeet sekä tarkemmin eri liikuntamuotojen, liikunnan määrän ja tehon, iän ja erityistilanteiden asettamat ravitsemusfysiologiset vaatimukset. Opiskelija tunnistaa urheilijan ravitsemusohjauksen kannalta keskeiset liikunnan aiheuttamat ravitsemukselliset vaatimukset ja haasteet. Opiskelija tunnistaa erilaisten ravintoon liittyvien tekijöiden keskeisimmät vaikutukset terveyteen ja yleiseen hyvinvointiin ja ymmärtää ylipaino-ongelman yleisyyden ja vaikutukset kansanterveydelle. Opiskelija osaa määritellä keskeiset asiat laihdutuksessa ja painonhallinnassa sekä soveltaa tietoja käytännössä.

Opetuksen ajankohta: 7.9.-2.11.2020 TAI 4.1.-1.3.2021

RAVITSEMUS JA RUOKAVALIOT  4 op

Sisältö: Opintojaksolla käydään läpi yleisimmät ruokavaliot kuten sydänystävällinen ruokavalio, kohonneen verenpaineen ruokavaliohoito, diabeetikon ja gluteeniton ruokavalio, sekä kasvisruokavalion koostaminen.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Kirjallisuus: Verkosta löytyvä materiaali

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää erityisruokavalioiden merkityksen terveyden ylläpitämisessä ja kansansairauksien hoidossa.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opetuksen ajankohta: 26.10.-31.12.2020 TAI 15.2.-19.4.2021

RAVITSEMUSFYSIOLOGIA


RAVITSEMUS- JA TERVEYSTIETOA SOSIAALISESSA MEDIASSA 3 op

Sisältö: Suomenkielisiin ravitsemus- ja terveystietoa jakaviin blogeihin ja nettisovelluksiin tutustuminen. Sosiaalisessa mediassa olevan tiedon kriittinen arviointi.

Suoritustapa: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät ja vertaistyöskentely. Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Kirjallisuus: Verkosta löytyvä materiaali

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kriittisesti arvioida ja verrata sosiaalisen median kautta tulevaa ravitsemus- ja terveystietoa ja tiedon tuottajia tieteellisesti tuotettuun tietoon.

Arviointi: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opetuksen ajankohta: 17.8.-28.9.2020 TAI 22.2.-5.4.2021

RAVINTOLISÄT 4 op

Muutos oikeuksiin pidätetään!

Lisätietoja:
Koulutussuunnittelija Anna-Maria Hentilä
anna-maria.hentila@kymenlaakso.fi
puh. 040 538 0213


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa