2020-2021 Kuvataiteen perusopinnot 25 op (LY)

 • Ajankohta: 14.08.2020 - 31.05.2021
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka
 • Luennoitsija: Repin-instituutin kuvataidekoulutuksen pedagogit
 • Ilmoittautuminen päättyy: 15.08.2020
 • Hinta: 950 € + Lapin yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 35 €

Tapahtuman kuvaus

KOULUTUS TOTEUTUU - VIELÄ EHTII ILMOITTAUTUA!

Opetussuunnitelma:

 • Johdanto taiteelliseen ajatteluun 4 op
 • Portfolio 1 op
 • Värioppi 4 op
 • Havaintopiirustus 4 op
 • Plastinen sommittelu 4 op
 • Maalaus 4 op
 • Kokeellinen grafiikka 4 op


JOHDANTO TAITEELLISEEN AJATTELUUN 4 op

Aika:

Pe 14.8.20 klo 17-20
La 15.8.20 klo 9-16
Su 16.8.20 klo 9-16
Pe 21.8.20 klo 17-20
La 22.8.20 klo 9-16
Su 23.8.20 klo 9-16
To 24.9.20 klo 17-20 (kritiikki)

Itsenäinen työskentely 14.-25.9.20

Opettaja: Paul Laane

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • nähdä taiteellisen ajattelun merkityksen yhteiskunnan eri alueilla
 • soveltaa taiteellista ajattelua taiteen, muotoilun ja taidekasvatuksen aloilla tapahtuvaan toimintaan
 • tehdä yhteistyötä taiteellisten projektien parissa eri taide- ja muotoilualojen edustajien kanssa
 • osaa sisäistää teoreettisia sisältöjä toiminnallisten työtapojen kautta

Sisältö:
Kurssi koostuu yhteisistä luennoista, joiden pohjalta tehdään ohjattuja harjoitustehtäviä. Työskentely perustuu opiskelijoiden omaan taiteelliseen ajatteluun ja opettaja ohjaa ja auttaa teknisessä toteutuksessa sekä taiteellisessa ilmaisussa.

Suoritustapa:
Luento-opetusta 20 h, luentoihin perustuvia harjoitustöitä 24 h, itsenäistä työskentelyä 64 h.
Vaadittavat suoritukset:  Luennoille, ohjattuun työskentelyyn ja loppupalautteeseen osallistuminen sekä annettujen tehtävien tekeminen.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty


PORTFOLIO 1 op
 

Aika: To 17.9.20 klo 17-18:30 + kevät 2021, ajankohta tarkentuu myöhemmin

Opettaja: Paul Laane

Tavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • nähdä taiteellisen ajattelun merkityksen yhteiskunnan eri alueilla
 • soveltaa taiteellista ajattelua taiteen, muotoilun ja taidekasvatuksen aloilla tapahtuvaan toimintaan
 • tehdä yhteistyötä taiteellisten projektien parissa eri taide- ja muotoilualojen edustajien kanssa
 • osaa sisäistää teoreettisia sisältöjä toiminnallisten työtapojen kautta

Sisältö:
Kurssi koostuu yhteisistä luennoista, joiden pohjalta tehdään ohjattuja harjoitustehtäviä. Työskentely perustuu opiskelijoiden omaan taiteelliseen ajatteluun ja opettaja ohjaa ja auttaa teknisessä toteutuksessa sekä taiteellisessa ilmaisussa.

Suoritustapa:
Luento-opetusta 20 h, luentoihin perustuvia harjoitustöitä 24 h, itsenäistä työskentelyä 64 h.
Vaadittavat suoritukset:  Luennoille, ohjattuun työskentelyyn ja loppupalautteeseen osallistuminen sekä annettujen tehtävien tekeminen.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty


VÄRIOPPI 4 op

Aika:

Pe 25.9.20 klo 17-20
La 26.9.20 klo 9-16
Pe 9.10.20 klo 17-20
La 10.10.20 klo 9-16
Pe 30.10.20 klo 17-20
La 31.10.20 klo 9-16
Su 1.11.20 klo 9-16
Pe 27.11.20 klo 17-20 (kritiikki)

Opettaja: Ian Lelchuk

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • nähdä taiteellisen ajattelun merkityksen yhteiskunnan eri alueilla
 • soveltaa taiteellista ajattelua taiteen, muotoilun ja taidekasvatuksen aloilla tapahtuvaan toimintaan
 • tehdä yhteistyötä taiteellisten projektien parissa eri taide- ja muotoilualojen edustajien kanssa
 • osaa sisäistää teoreettisia sisältöjä toiminnallisten työtapojen kautta

Sisältö:
Kurssi koostuu yhteisistä luennoista, joiden pohjalta tehdään ohjattuja harjoitustehtäviä. Työskentely perustuu opiskelijoiden omaan taiteelliseen ajatteluun ja opettaja ohjaa ja auttaa teknisessä toteutuksessa sekä taiteellisessa ilmaisussa.

Suoritustapa:
Luento-opetusta 20 h, luentoihin perustuvia harjoitustöitä 24 h, itsenäistä työskentelyä 64 h.
Vaadittavat suoritukset:  Luennoille, ohjattuun työskentelyyn ja loppupalautteeseen osallistuminen sekä annettujen tehtävien tekeminen.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty


HAVAINTOPIIRUSTUS 4 op

Aika:

La 16.1.21 klo 9-16 Zubov
La 30.1.21 klo 9-16 Zubov
La 20.3.21 klo 9-16 Baranov
La 27.3.21 klo 9-16 Baranov
La 10.4.21 klo 9-16 Baranov
La 11.4.21 klo 9-16 (sisältää kritiikin) Baranov

Opettaja: Igor Baranov ja Eugene Zubov

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • nähdä taiteellisen ajattelun merkityksen yhteiskunnan eri alueilla
 • soveltaa taiteellista ajattelua taiteen, muotoilun ja taidekasvatuksen aloilla tapahtuvaan toimintaan
 • tehdä yhteistyötä taiteellisten projektien parissa eri taide- ja muotoilualojen edustajien kanssa
 • osaa sisäistää teoreettisia sisältöjä toiminnallisten työtapojen kautta

Sisältö:
Kurssi koostuu yhteisistä luennoista, joiden pohjalta tehdään ohjattuja harjoitustehtäviä. Työskentely perustuu opiskelijoiden omaan taiteelliseen ajatteluun ja opettaja ohjaa ja auttaa teknisessä toteutuksessa sekä taiteellisessa ilmaisussa.

Suoritustapa:
Luento-opetusta 20 h, luentoihin perustuvia harjoitustöitä 24 h, itsenäistä työskentelyä 64 h.
Vaadittavat suoritukset:  Luennoille, ohjattuun työskentelyyn ja loppupalautteeseen osallistuminen sekä annettujen tehtävien tekeminen.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty


PLASTINEN SOMMITTELU 4 op

Aika:
La 13.2.21 klo 9-16
Pe 26.2.21 klo 17-20
La 27.2.21 klo 9-16
Su 28.2.21 klo 9-16
Pe 12.3.21 klo 17-20
La 13.3.21 klo 9-16
Su 14.3.21 klo

Opettaja: Igor Baranov

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • nähdä taiteellisen ajattelun merkityksen yhteiskunnan eri alueilla
 • soveltaa taiteellista ajattelua taiteen, muotoilun ja taidekasvatuksen aloilla tapahtuvaan toimintaan
 • tehdä yhteistyötä taiteellisten projektien parissa eri taide- ja muotoilualojen edustajien kanssa
 • osaa sisäistää teoreettisia sisältöjä toiminnallisten työtapojen kautta

Sisältö:
Kurssi koostuu yhteisistä luennoista, joiden pohjalta tehdään ohjattuja harjoitustehtäviä. Työskentely perustuu opiskelijoiden omaan taiteelliseen ajatteluun ja opettaja ohjaa ja auttaa teknisessä toteutuksessa sekä taiteellisessa ilmaisussa.

Suoritustapa:
Luento-opetusta 20 h, luentoihin perustuvia harjoitustöitä 24 h, itsenäistä työskentelyä 64 h.
Vaadittavat suoritukset:  Luennoille, ohjattuun työskentelyyn ja loppupalautteeseen osallistuminen sekä annettujen tehtävien tekeminen.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty


MAALAUS 4 op

Aika:
Pe 16.4.21 klo 17-20
La 17.4.21 klo 9-16
La 24.4.21 klo 9-16
La 8.5.21 klo 9-16
Pe 21.5.21 klo 17-20
La 22.5.21 klo 9-16
Su 23.5.21 klo 9-16 (sis. kritiikin)

Opettajat: Juri Kirgizov, Olga Denisenko

Tavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • nähdä taiteellisen ajattelun merkityksen yhteiskunnan eri alueilla
 • soveltaa taiteellista ajattelua taiteen, muotoilun ja taidekasvatuksen aloilla tapahtuvaan toimintaan
 • tehdä yhteistyötä taiteellisten projektien parissa eri taide- ja muotoilualojen edustajien kanssa
 • osaa sisäistää teoreettisia sisältöjä toiminnallisten työtapojen kautta

Sisältö:
Kurssi koostuu yhteisistä luennoista, joiden pohjalta tehdään ohjattuja harjoitustehtäviä. Työskentely perustuu opiskelijoiden omaan taiteelliseen ajatteluun ja opettaja ohjaa ja auttaa teknisessä toteutuksessa sekä taiteellisessa ilmaisussa.

Suoritustapa:
Luento-opetusta 20 h, luentoihin perustuvia harjoitustöitä 24 h, itsenäistä työskentelyä 64 h.
Vaadittavat suoritukset:  Luennoille, ohjattuun työskentelyyn ja loppupalautteeseen osallistuminen sekä annettujen tehtävien tekeminen.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty


KOKEELLINEN GRAFIIKKA 4 op 

Aika: Kevät 2021 

Tavoite:     

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • tunnistaa taidegrafiikan tekniikoita ja perusilmaisumuotoja
 • yhdistää luovasti erilaisia tekniikoita keskenään omien ilmaisutarpeidensa mukaisesti
 • tunnistaa taidegrafiikan yhtenä nykytaiteen ilmaisukielistä
 • käyttää kouluympäristöön soveltuvia grafiikan menetelmiä

Sisältö:    
Perehtyminen erilaisiin taidegrafiikan menetelmiin ja niiden soveltaminen omaan taiteelliseen ajatteluun ja taidekasvatuksen viitekehykseen.

Suoritustapa:     
Ohjatut harjoitukset ja kritiikki 48 t, itsenäinen työskentely 60 t.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Amanuenssi Aleksandra Hintsala
aleksandra.hintsala@kymenlaakso.fi
puh. 040 595 5893


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.