2020-2021 Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op (TY)

  • Ajankohta: 01.09.2020 - 31.07.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, monimuoto-opinnot
  • Luennoitsija: Tommi Parkko, Juha Rautio ja Petri Pietiläinen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 19.08.2020
  • Hinta: 590 € + Turun yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksu 80 €

Tapahtuman kuvaus

P1. Johdatus kirjoittamiseen 5 op (LUKI1001)

Aikataulu:
ti 1.9.20 klo 17-20:15 lähiopetus Kotkassa!
to 3.9.20 klo 17-20:15 verkkoluento
pe 4.9.20 klo 17-20:15 verkkoluento

Pienryhmätyöskentely, lähiopetus Kotkassa:
ti 15.9.20 klo 17-20:15
pe 18.9.20 klo 17-20:15
pe 25.9.20 klo 17-20:15

Opettaja: Tommi Parkko

Sisältö

Kurssilla tutustutaan proosan, lyriikan, draaman sekä yleistajuisten tietotekstien kirjoittamiseen luentojen ja harjoitusten sekä lukutehtävien avulla. Kurssi antaa käsityksen eri tekstilajeista ja niiden vaikutusmekanismeista sekä luovasta kirjoittamisesta. Kurssilla annetaan ja saadaan palautetta kirjoitetuista teksteistä. Kirjoitetut tekstit arvioidaan.

Osaamistavoitteet

Pienimuotoisten kirjoitusharjoitusten ja ryhmäpalautteen avulla sekä luentoja kuuntelemalla ja lukemalla opiskelija tutustuu luovan kirjoittamisen työtapoihin, saa kosketuksen kirjoittamisen eri lajeihin ja omaksuu yleisessä tekstianalyysissa tarvittavat tiedot ja taidot.

Opintosuoritukset

Luennot (12 h), pienryhmäopetus (12 h) ja harjoitukset, kirjallisuuden lukeminen. Harjoitukset ja niiden analyysit sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Arviointi 0-5

Kirjallisuus

Emilia Karjula (toim.): Kirjoittamisen taide ja taito. Jyväskylä: Atena 2014


P5. Tietokirjoittaminen 4 op (LUKI1007)

Aikataulu, verkkoluennot:
ti 29.9.20 klo 17-19:30
to 1.10.20 klo 17-19:30
ti 6.10.20 klo 17-19:30
to 8.10.20 klo 17-19:30

Pienryhmätyöskentely, verkkoluennot:
Ryhmä 1
ti 13.10.20 klo 17-19:30
ti 27.10.20 klo 17-19:30
ti 3.11.20 klo 17-19:30

Ryhmä 2
to 15.10.20 klo 17-19:30
to 29.10.20 klo 17-19:30
to 5.11.20 klo 17-19:30

Opettaja: Juha Rautio

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, lukuesimerkkien ja tekstianalyysien avulla tiedon välittämiseen liittyviin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin kysymyksiin sekä tietopohjaisen tekstin - lähinnä esseen, kolumnin ja lehtiartikkelin - rakenteellisiin ja tyylillisiin piirteisiin.

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii kirjoittamaan tekstit kustakin opiskeltavasta lajista ja hahmottaa lajien luonteen
Opintosuoritukset

Luento-opetus (12 h), ryhmäopetus ( 12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely, kirjallisuuden lukeminen.

Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen, harjoitustyö(t) ja portfolio. Harjoitukset analyyseineen oppimisportfoliossa.

Arviointi 0-5


P3. Lyriikan kirjoittaminen 4 op (LUKI1004)

Aikataulu, verkkoluennot:
ti 19.1.21 klo 17-20:15
pe 22.1.21 klo 17-20:15
ti 26.1.21 klo 17-20:15 

Pienryhmätyöskentely, lähiopetus Kotkassa:
ti 2.2.21 klo 17-20:15
ti 9.2.21 klo 17-20:15
ti 16.2.21 klo 17-20:15

Opettaja: Tommi Parkko

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, kirjallisuuden ja tekstianalyysien avulla lyriikan historiaan, muotokieleen ja käsitteistöön sekä perehdytään kirjoitusharjoituksissa lyriikan kirjoittamisen osa-alueisiin kuten kuvakieleen, kielen rytmiin sekä mitallisen ja vapaamittaisen runouden ominaispiirteisiin.

Osaamistavoitteet

Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen lyriikan historiasta.
Kurssilla kirjoitetaan runoja, saadaan ja annetaan palautetta, jotta lajityyppi tulisi tutuksi ja jotta opiskelija oppisi itse kirjoittamaan runoja.

Opintosuoritukset

Luento-opetus (12 h), ryhmäopetus (12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely (harjoitustyö(t) + portfolio), kirjallisuuden lukeminen.

Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Harjoitukset analyyseineen sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Arviointi 0-5


P2. Proosan kirjoittaminen 6 op (LUKI1003)

Aikataulu, verkkoluennot:
ti 9.3.21 klo 17-19:30
to 11.3.21 klo 17-19:30
ti 16.3.21 klo 17-19:30
to 18.3.21 klo 17-19:30

Pienryhmätyöskentely, verkkoluennot:

Ryhmä 1
ti 23.3.21 klo 17-19:30
ti 30.3.21 klo 17-19:30
ti 6.4.21 klo 17-19:30

Ryhmä 2
to 26.3.21 klo 17-19:30
to 1.4.21 klo 17-19:30
to 8.4.21 klo 17-19:30

Opettaja: Juha Rautio

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen, kirjallisuuden, tekstianalyysien ja kirjoitusharjoitusten avulla kertovan kirjallisuuden (lähinnä novellin) lajihistoriaan ja suorasanaisen kerronnan analyysikäsitteistöön ja rakenteisiin, kuten dialogiin ja henkilö- ja miljöökuvaukseen. Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen novellin historiasta. Kurssityönään opiskelija kirjoittaa novellin.

Osaamistavoitteet

Perehtyminen prosessikirjoittamisen periaatteeseen ja sen harjoitteleminen. Kirjoittaja ymmärtää kirjoittamisen prosessimaisuuden ja osaa hyödyntää sitä omissa kirjoittamisen käytännöissään. Perehtyminen novelliin ja lyhytproosaan.

Opintosuoritukset

Luento-opetus (12 h), ryhmäopetus ( 12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely (harjoitustyö(t) + portfolio), kirjallisuuden lukeminen.

Vaadittavat opintosuoritukset: Osallistuminen opetukseen + harjoitustyö(t) + portfolio.

Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Novelli ja sen analyysit sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Arviointi 0-5
 

P4. Draaman kirjoittaminen 4 op (LUKI1010)

Aikataulu, lähiopetus Kotkassa:
ti 13.4.21 klo 17-20:15
ti 20.4.21 klo 17-20:15
ti 27.4.21 klo 17-20:15

Pienryhmätyöskentely, lähiopetus Kotkassa:

ti 4.5.21 klo 17-20:15
ti 11.5.21 klo 17-20:15
ti 18.5.21 klo 17-20:15

Opettaja: Petri Pietiläinen

Sisältö

Kurssilla tutustutaan luentojen ja esimerkkitekstien avulla draaman historiaan ja näytelmäkirjallisuuden lajien kehitykseen ja ominaispiirteisiin.

Osaamistavoitteet

Kirjoitustehtävien avulla opiskellaan draamatekstien perusrakenteita ja draamakirjoittamisen osa-alueita kuten kompositiota, dialogia, henkilökuvausta ja teeman kehittelyä. Kurssilla luetaan valinnainen kaunokirjallinen teos sekä teos/artikkeleita, joista opiskelija saa käsityksen draaman historiasta.

Opintosuoritukset

Luento-opetus (12 h), Ryhmäopetus (12 h), harjoitustehtävät, itsenäinen työskentely (harjoitustyö(t) + portfolio), kirjallisuuden lukeminen.

Vaadittavien opintosuoritusten lisätiedot: Harjoitukset analyyseineen sekä lukupäiväkirja oppimisportfoliossa.

Arviointi 0-5


P6. Arviointi ja koonti 2 op (LUKI1110)

Sisältö

Kurssilla opiskelijat esittelevät perusopintojen aikana tekemistään töistä kokoamansa oppimisportfoliot ja tiivistävät omat oppinsa ja tavoitteensa.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on vahvistaa kykyä itsearviointiin ja oman työn tuloksien esittelyyn. Opiskelija pystyy asettamaan kirjoittamiselleen kehittämistavoitteita tulevia opintoja ajatellen ja pohtimaan opittua.
Opintosuoritukset

Seminaarityyppinen tapaaminen ja itsenäinen työskentely.

Vaadittavat opintosuoritukset: Portfolio ja suullinen esitys.

Arviointi 0-5


Oikeus muutoksiin pidätetään

Lisätietoja:
Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.