• Opi uutta

    Opi uutta

    tai kehitä ammattitaitoasi

NLP-Practitioner -koulutus

  • Ajankohta: tiistai 25.08.2020 - keskiviikko 31.03.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Kouvola
  • Kouluttaja: Suvi Saari
  • Ilmoittautuminen päättyy: perjantai 24.07.2020
  • Hinta: 1550 eur

Tapahtuman kuvaus

NLP Practitioner -koulutus – kohti merkityksellistä elämää ja ydintä

Haluatko oppia ymmärtämään, miten mielesi toimii ja miten voit vaikuttaa siihen myönteisesti?
NLP Practitioner -koulutus on monipuolinen koulutus, jonka aiheita ovat mm. oma mieli, käyttäytyminen, ajattelu- ja tunnetaidot, ihmisenä kehittyminen ja muutoksen tekeminen, oman tilan ja tietoisuuden muuttaminen, elämänsuunnan luominen omien arvojen kautta sekä vuorovaikutus ja viestintä. 

Aikataulu: 25.-26.8., 6.-7.10., 10.-11.11. ja 15.-16.12.2020 sekä 12.-13.1., 9.-10.2., 9.-10.3. ja 30.-31.3.2021 klo 9-16.15

Kouluttaja: Elämänvalmentaja Suvi Saari, ET ratkaisukeskeinen psykoterapeutti,  NLP Trainer, DCH, ICH Kliininen Hypnoterapeutti  

Kohderyhmä: Sertifioitu 16 päivän NLP Practitioner -koulutus on suunnattu sinulle, joka haluat oppia ymmärtämään miten mielesi toimii ja miten siihen voit vaikuttaa myönteisesti. 

Sisältö

Koulutus koostuu tiedosta, oman mielen ja käyttäytymisen tutkimisesta sekä omakohtaisesta oivaltamisesta, oman mielen toiminnasta, vahvuuksista ja heikkouksista. NLP-koulutus sisältää lukuisia mielenkiintoisia ja toimivia menetelmiä, joita voit soveltaa omassa elämässä, työelämässä, kouluttamisessa, valmentamisessa, esimiestyössä ja kaikessa ihmisten välisessä kanssakäymisessä. Koulutuksessa pääset hyvin syvärentoutumaan ja pysähtymään mielesi toiminnan äärelle.

Koulutuksen teemoja:
- Kontaktin luominen, samauttaminen ja tunneyhteys
- Kalibrointi – Miten tunnistat ja luet toisen ihmisen sisäisen  tilan muutoksia oikein?               
- Miellejärjestelmät – Miten ihmiset rakentavat kokemuksensa?
- Mielle-editoinnit – Miellepiirteet ovat kuin aivojen viivakoodeja, joita mielemme lukee ja rakentaa kunkin koodin mukaisen kokemuksen. Kun koodi muuttuu, muuttuu  kokemuskin.
- Tavoitteet – Miten haluamasi tavoitteen saavuttaminen  onnistuu?
- Metamalli – Miten opit käyttämään kieltä siten, että ymmärrät nopeasti toisen ihmisen ajatusmaailman rakenteen?
- Uskomukset ja uskomusten muuttaminen – Syvällä tasolla tekojamme ja valintojamme ohjaavat uskomukset ja käsitykset, joita meillä on itsestämme, toisistamme ja elämästämme.
- Loogiset tasot – Kun tutkimme toimintaa monella eri tasolla, voimme oivaltaa ongelma- tai kehittämiskohteita ja saavuttaa tasapainon eri tasojen välillä.
- Erottelutyylit – Miten ihmiset motivoituvat? Miten hyödynnät erottelutyylejä esimerkiksi vuorovaikutuksessa?
- Ankkurointi, ankkurien ketjutus – Ankkurien avulla ohjelmoit aivosi ja mielesi siten, että saat tarvittaessa käyttöösi erilaisia resursseja.
- Swish – Miten saat hankalassakin tilanteessa käyttöösi voimavaroja?
- Nopea fobianhoito – Miten vapaudut peloista ja pitkään jatkuneiden pelkoa tuottavien kokemusten vaikutuksesta?
- Metataitojen kirkastaminen – Ajattelutaidot, tunnetaidot, paineensietotaitoa sekä intuition kirkastaminen. Läsnäolon ja rentoudentaidot.

NLP-yhdistyksen kriteerit koulutuksille

Suomen NLP-yhdistys on luonut kriteerit koulutuksen keston, kouluttajan, sisällön ja poissaolojen osalta. Kriteerit ovat muodostuneet yhdistyksen lähes 30 vuoden koulutushistorian aikana ja ne pohjautuvat kansainvälisiin pitkiin NLP-koulutuksiin.

Tämä tarkoittaa sitä, että koulutukset sisältävät tunnetuimmat ja käyttökelpoisimmat NLP-mallit, joilla saadaan haluttuja muutoksia aikaan. Koulutusten pituus ja jaksotus pohjautuu prosessiajatteluun. Prosessi etenee ja syvenee myös koulutuspäivien välillä ja osallistujat voivat heti vapaasti hyödyntää NLP:tä arjessaan. Yhdistyksen kriteerien mukaisista NLP-koulutuksista saa sertifikaatin, jota ei tarvitse uusia. Yhdistys on lähes 30 vuoden kokemuksella kehittänyt ja kouluttanut NLP:tä ja on aktiivisesti yhteydessä muihin kansainvälisiin NLP-vaikuttajiin ja kehittäjiin. 

Saat koulutuksesta kansion joka sisältää laajan n. 180 sivuisen materiaalin, josta on apua sinulle elämäsi varrelle.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa