Voimauttavan valokuvan perusteet (10 op)

  • Ajankohta: 28.09.2020 - 27.08.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka
  • Luennoitsija: Miina Savolainen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 31.08.2020
  • Hinta: 1850 eur

Tapahtuman kuvaus

Suomen kaikkien aikojen rakastetuin valokuvaprojekti, Miina Savolaisen ja lastenkodissa kasvaneiden nuorten naisten palkittu Maailman ihanin tyttö synnytti 1990-luvulla merkittävän sosiaalisen innovaation: voimauttavan valokuvan menetelmän. Tänä päivänä menetelmän vuoden mittaisen täydennyskoulutuksen on käynyt 3000 moniammatillista ihmistyön ammattilaista eri puolilla Suomea. 

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet (10 op) on kohtaamistyön ammattilaisille tarkoitettu täydennyskoulutus, joka antaa oikeuden käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää ja sen työkaluja opiskelijan omassa työyhteisössä. Koulutuksen kesto on noin yksi vuosi, jonka aikana opiskelijaryhmä tapaa kuudessa työpajassa, joiden kesto on yhteensä kymmenen työpäivää. Lisäksi opiskelijat tekevät työpajojen välissä oppimistehtäviä ja voimauttavan valokuvan prosesseja omissa yhteisöissään ja työpaikoillaan. 

Koulutuksen toteutuksesta: Riippuen koronapandemian tilanteesta, alkavien työpajojen lähijaksoja tullaan toteuttamaan tarvittaessa etäyhteyksien välityksellä, jolloin etäkokoontumisia hyödynnetään menetelmän työotteen siirtämiseksi myös oman arkityön etätilanteisiin, emotionaalisesti merkityksellisellä tavalla. Tarvittaessa myös kontaktiopetuksessa toteutuvat lähijaksot voidaan toteuttaa siten, että osa ryhmästä voi olla kasvokkain yhteydessä muun ryhmän kanssa kotoaan käsin. Jokaiselle opiskelijalle löydetään joustavat tavat osallistua siten, että etänäkin osallistuva opiskelija saa koulutuksesta kokemuksellisesti yhtä rikkaan kokonaisuuden, kuin lähijaksoihinkin mukaan pääsevät osallistujat.

Aikataulu

28.9.2020, 14.-15.10.2020, 30.11.2020, 1.-2.2.2021, 22.-23.4.2021 ja 26.-27.8.2021
Koulutuspäivät alkavat n. klo 9 ja päättyvät klo 17/19. Kuvauspäivät voivat olla pidempiäkin.

Kouluttaja

Koulutuksen ohjaajana toimii menetelmän kehittäjä Miina Savolainen, joka tunnetaan innostavana, lämpimänä ja asiantuntevana kouluttajana. Miina Savolainen on palkittu voimauttavan valokuvan menetelmän kehittämistyöstään muun muassa Suomalainen Lääkäriseura Duodecimin kulttuuripalkinnolla, Lastenkulttuurin valtionpalkinnolla 2006 ja Helsingin yliopiston Kristiina-palkinnolla 2009. 

Kohderyhmä

Voimauttavan valokuvan ammatilliset perusteet -koulutus soveltuu mm. opettajille, varhaiskasvattajille, sosiaalityön perhetyöntekijöille ja hoitajille, kuntoutuksen ja terveydenhoidon parissa toimiville, terapeuteille, työnohjaajille, esihenkilöille tai ryhmien kanssa työskenteleville ihmistyön ammattilaisille. 

Opintoihin osallistuminen ei edellytä valokuvaustaitoja tai erityistä kameraa. 

Tavoitteet

Opiskelija omaksuu voimauttavan valokuvan menetelmän teorian ja viitekehyksen

• Opiskelija oppii luopumaan omasta ammatillisesta ja henkilökohtaisesta näkemyksestään sekä ammatillisesta katsomiskehyksestään ja luovuttamaan itsemäärittelyvallan voimauttavan prosessin ohjaamisesta päähenkilöilleen. 

• Opiskelija harjoittaa mentalisaation taitoaan, eli kykyä pohtia omaa ja toisen ihmisen näkökulmia ja kokemusta. Mentalisaation avulla on mahdollista luoda herkistymistä ja pehmenemistä toisten ihmisten arvokkuudelle ja tunnetarpeille. 

• Opiskelija oppii dialogiseen katseeseen perustuvaa, tunnemerkityksille herkistynyttä työotetta. Siinä asiakkaan resurssit ja hänessä oleva hyvä nostetaan tietoisesti näkyville, ongelmiin keskittymisen ja asiakkaan kehittämisen sijaan. 

• Opiskelija vahvistaa kykyään katsoa asiakaan tilannetta kokonaisvaltaisesti. Voimauttavat asiat eivät useinkaan löydy ongelman ympäriltä, vaan ihmisen laajemmasta elämän merkityksellisyyden kokemuksesta. 

• Opiskelija ymmärtää eettiset raamit, joiden sisällä valokuvien ammatillinen käyttö on hoidollisesti laadukasta ja perusteltua. 

• Opiskelijan tunne oman työn merkityksellisyydestä vahvistuu ja hän saa ammatillisia voimavaroja. Dialoginen ja asiakkaan maailmaa sellaisenaan arvostava kohtaaminen vähentää työntekijän ja asiakkaan välistä epäluottamusta ja valtataistelua sekä ammattilaisten kuormittumista vaikeassa työssä.

Opiskelija saa valmiuksia käyttää voimauttavan valokuvan menetelmää ja työkaluja työyhteisössään

• Opiskelija saa koulutuksessa kokemuksen siitä, että hän on saanut määritellä itsensä omissa kuvissaan ja tullut haluamallaan tavallaan nähdyksi muiden silmissä. Koulutuksessa toiseen sovellettava opitaan ensin itse kokemalla ja sisäistämällä. Koulutus mahdollistaa siten myös osallistujan keskittymisen ajankohtaisten oman elämän kysymysten äärelle sekä omien lähisuhteiden vahvistamisen opintoihin liittyvissä harjoitustöissä. 

• Opiskelija saa koulutuksessa kokemuksen siitä, kun toinen ihminen tekee itse määrittelemiään puolia näkyväksi voimauttavan valokuvan työkalujen avulla. Opiskelija harjoittelee koulutuksessa voimauttavan valokuvan menetelmän käyttöä parityöskentelyssä kurssikaverin ja asiakkaan kanssa, perhevalokuvauksen kontekstissa, sekä ryhmäprosessissa oman työyhteisön kanssa. 

• Opiskelija oppii lempeää ja rakkaudellista dialogisuutta valokuvaprojektien purkutilanteissa kurssilla. Koulutuksen rikkautena on moniammatillinen ryhmä, jonka menetelmäsovelluksista osallistujat saavat valtavasti konkreettisia ideoita omaan työhön. 

• Opiskelija saa tietoa siitä, kuinka voimauttavan valokuvan menetelmää voi työotteen sisäistettyään käyttää myös ilman valokuvia tai kuvaamista. 

Koulutuksen suorittaminen edellyttää läsnäoloa jokaisella koulutusjaksolla.

Osallistujat (max 16) valitaan hakemuksen perusteella.

Ilmoittaudu ensin tämän verkkosivun kautta. Lähetä sen jälkeen vapaamuotoinen hakemus osoitteella marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi hakijan nimi yhteystietoineen, koulutustausta ja työkokemus sekä nykyinen työyhteisö, jos on työssä. Hakija kertoo lisäksi, miten toivoo voivansa soveltaa menetelmää omassa työyhteisössään, miksi pitää menetelmää tarpeellisena ja mitä odottaa koulutukselta henkilökohtaisesti.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.