Elinaikana ja kuoleman varalta – Perittävän elinaikaiset varallisuustoimet, ositus ja perinnönjako

  • Ajankohta: 18.11.2020 - 18.11.2020
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, verkkokoulutus
  • Luennoitsija: Dosentti, OTT Eva Gottberg
  • Ilmoittautuminen päättyy: 04.11.2020
  • Hinta: 190 eur

Tapahtuman kuvaus

Koulutus toteutetaan verkon kautta (Teams).

Aikataulu: klo 9-16

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu lakimiehille, jotka työskentelevät perhevarallisuus- ja perintöasioiden parissa: asianajajille, oikeusavustajille, edunvalvontahenkilöstölle sekä pankkien varainhoito-osastoilla toimiville.

Tavoite ja sisältö:  

Viime vuosikymmeninä yleinen varallisuustaso on huomattavasti parantunut. Samalla entistä tavallisempaa on, että vanhemmat ja isovanhemmat jo elinaikanaan siirtävät varallisuutta seuraaville polville erilaisin taloudellisin järjestelyin, joissa myös verotusnäkökohdilla on merkitystä. Perintökaaren ennakkoperintö- ja lakiosanormistot sisältävät perittävän elinaikaisiin toimiin liittyvää sääntelyä, ja myös avioliittolaissa on tältä osin huomioitu lesken asema kuolinpesäosituksessa. Moniin lakisääteisiin olettamiin ja lähtökohtiin perittävä voi itsekin vaikuttaa omilla määräyksillään. Kuolinpesissä saattaa toisaalta syntyä yllättäviäkin tilanteita, ellei asioita aikanaan ole harkittu loppuun asti tai tarpeellisia määräyksiä on jäänyt antamatta.

Koulutuspäivän tarkoituksena on tarkastella perittävän varallisuustoimia sekä hänen elinaikansa ja omien disponointiensa että kuolinpesän ja jaon näkökulmasta ja näin pyrkiä antamaan välineitä tarkoituksenmukaiseen jäämistösuunnitteluun ja kuolinpesissä syntyvien ongelmien ratkaisemiseen.

• Ennakkoperintöjärjestelmä. Lain lähtökohdat.
• Mikä voi olla ennakkoperintöä?
• Lakiosasuoja, suosiolahja ja avustukset
• Vakuutukset ja vakuutusten edunsaajamääräykset
• Avio-oikeus ja lahjoitukset. Vastikkeet.
• Perittävän määräykset lahjan jäämistöarvioinnista
• Etuuden saajan puolison asema. Avio-oikeusmääräykset.
• Määräysten myöhempi muuttaminen
• Varallisuustoimien arviointi perunkirjoituksessa, osituksessa ja jaossa

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa