Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun menetelmänä (15 op)

  • Ajankohta: 17.10.2020 - 31.01.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka ja verkkokoulutus
  • Luennoitsija: Karoliina Maanmieli
  • Ilmoittautuminen päättyy: 26.09.2020
  • Hinta: 1700 eur

Tapahtuman kuvaus

Kirjallisuusterapiassa pyritään keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen avulla tukemaan ihmisen kasvua ja kehitystä. Kirjallisuusterapian menetelmät sopivat monenlaiseen asiakas- tai potilastyöhön, jossa työntekijän itsetuntemuksella on merkitystä.

Aikataulu: 17.-18.10.2020, 7.-8.11.2020, 21.-22.11.2020, 16.-17.1.2021 ja 30.-31.1.2021 klo 9-16 (Kolmas jakso suunniteltu toteutettavaksi etäyhteydellä.)

Kouluttajat: Koulutuksen johtaja ja pääkouluttaja FT, kirjallisuusterapiaohjaaja Karoliina Maanmieli sekä kirjallisuusterapiaohjaaja Katri Kluukeri, dosentti Juhani Ihanus ja tanssi-liiketerapeutti, joogaopettaja Annika Sarvela

Kohderyhmä

Koulutus on kaikille avoin eikä edellytä aiempia tietoja kirjallisuusterapiasta. Se sopii erityisesti sinulle, joka haluat lisätä voimavarojasi ja itsetuntemustasi luovan kirjoittamisen ja lukemisen avulla. Koulutus toimii myös erinomaisena ammatillisena täydennyskoulutuksena kaikille ohjaus- ja neuvontatyössä toimiville sekä sosiaali-, terveys-, opetus-, kasvatus-, taide- ja kirjastoalan henkilöstölle.

Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät soveltuvat
- itsetuntemuksen ja henkilökohtaisen kasvun välineiksi, samoin kuin ammatillisen kasvun menetelmiksi työnohjauksessa
- mielenterveystyöhön, vanhustenhuoltoon, vankila- ja päihdetyöhön, seurakunnan toimintaan, opetus- ja kasvatustyöhön sekä kirjastojen ja oppilaitosten erilaisissa toimintapiireissä toteutettavaksi
- käytettäviksi monipuolisesti kaikissa ikäryhmissä: mm. lasten ja nuorten kanssa kouluissa ja laitoksissa, aikuisten kasvu- ja tukiryhmissä sekä vanhusten kanssa palvelutaloissa ja hoivakodeissa

Tavoite

Koulutus tarjoaa perustiedot kirjallisuusterapiasta itsetuntemuksen lisääjänä ja ammatillisen kasvun menetelmänä. Tutustumme mm. luontokirjoittamisen terapeuttisuuteen sekä tanssi- ja liiketerapiaan.

Koulutus muodostuu viidestä lähiviikonlopusta (la-su) sekä omaa kasvua tukevasta itsenäisestä työskentelystä.

Sisältö

Johdanto kirjallisuusterapiaan, koulutuksen tavoitteet, rakenne ja suoritustavat
Narratiivisuus kirjallisuusterapiassa
Omaelämäkerrallinen kirjoittaminen ja päiväkirjatyöskentely
Kirjoittaminen ja lukeminen yhteisöllisenä toimintana
Kirjallisuusterapia muiden taideterapioiden kentässä
Luontokirjoittaminen
Sukupuoli, vanhemmuus ja kehollisuus identiteetin rakentajina
Tanssi- ja liiketerapia
Unet ja unelmat kirjallisuusterapiassa

Kaikilla jaksoilla työmenetelmänä käytetään ns. oman kasvun kirjaa.

Tämä 15 opintopisteen laajuinen johdanto kirjallisuusterapiaan on kolmivaiheisen kirjallisuusterapiakoulutuksen ensimmäinen osa. Halutessaan opiskelijat voivat hakeutua tämän kokonaisuuden suoritettuaan II-vaiheen koulutukseen.

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kanssa.

Lisätiedot: Karoliina Maanmieli, karoliina.kahmi@gmail.com

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.