Avioero-ositus ja kuolinpesäositus - Ominaispiirteet, ongelmakohdat ja hyvät käytännöt

  • Ajankohta: 08.10.2020 - 08.10.2020
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Kouvola
  • Luennoitsija: Dosentti, OTT Eva Gottberg
  • Ilmoittautuminen päättyy: 21.09.2020
  • Hinta: 190 eur

Tapahtuman kuvaus

Aikataulu:  klo 9-16 

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu aviovarallisuusjärjestelmän kysymyksiä työssään käsitteleville lakimiehille kuten asianajajille, oikeusavustajille, pankkien varainhoitohenkilöstölle ja edunvalvonta-asioissa toimiville.

Tavoite ja sisältö   

Ositus tulee tehtäväksi aina avioliiton päättyessä ja on näin käytännössä hyvin tavallinen toimitus. Avioliittolain ositusta koskevan normiston perusrakenne on säilynyt ennallaan koko lain voimassaoloajan, mutta matkan varrella on saatu myös olennaisia uudistuksia kuten lesken tasinkoprivilegi ja mahdollisuus sovitella ositusta. Viime vuosikymmeninä ositusproblematiikkaan on tuonut oman lisänsä yleisen varallisuustason kohoaminen: kun ns. tavallisessakin kotitaloudessa on aiempaa enemmän omaisuutta mutta usein myös velkaa, intressit ovat kasvaneet ja niiden myötä myös tulkinnanvaraisten kysymysten ja riitojen mahdollisuus osituksissa lisääntynyt.

Koulutuspäivän tarkoituksena on tarkastella erilaisia ositustilanteita nykypäivän näkökulmasta, pyrkiä antamaan ratkaisukeinoja esille tuleviin ongelmiin ja myös niiden ennalta ehkäisemiseen.

• Avioero- ja kuolinpesäosituksen peruseroista
• Ositusperusteen syntymisestä ositukseen – välitilan normikehys
• Osituksen piiriin kuuluva omaisuus ja sen selvittäminen
• Velat, velkavastuu, velkojen siirrot, ylivelkaisuus
• Hävitetty omaisuus, vastikkeet, restituutioperiaate
• Tasinkoprivilegi teoriassa ja käytännössä
• Tasingon valinta ja suorittaminen, osituksen ulkopuolisten varojen käyttö
• Puolisoiden ennakkosopimukset osituksen varalta
• 30 vuotta osituksen sovittelua – vakiintunut käyttöala?
• Toimittamaton ositus

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.