2020-2021 English Academic and Professional Communication, 2 op (UEF)

 • Ajankohta: 06.10.2020 - 22.10.2020
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka
 • Luennoitsija: Heidi Wass
 • Ilmoittautuminen päättyy: 22.09.2020
 • Hinta: 170 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 20 €

Tapahtuman kuvaus

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena 6.10., 8.10., 13.10., 15.10., 20.10. ja 22.10. klo 17-20:15.

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa

 • keskustella englanniksi omaan alaansa liittyvistä aiheista
 • soveltaa kulttuurienvälisen viestinnän taitoja sekä englannin kielen konventioita keskusteluissa, esitelmissä ja muissa suullisissa tehtävissä
 • kirjoittaa omaan alaansa liittyviä tekstejä riittävällä sujuvuudella
 • valmistaa ja pitää selkeän esitelmän omaan alaansa liittyvästä aiheesta
 • antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta ja kehittää taitojaan annetun palautteen perusteella
 • työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä sekä arvioida omaa oppimistaan

Sisältö:
Opintojaksolla harjoitellaan oman tieteenalan ja työtehtävien suullista ja kirjallista viestintää englanniksi, kartutetaan oman alan sanastoa sekä harjoitellaan ja pidetään omaan alaan liittyvä suullinen esitys. Opintojaksolla kirjoitetaan myös omaan alaan liittyvä kirjallinen työ.

Suoritustavat:
Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät ja harjoitukset. Edellyttää läsnäoloa ensimmäisellä tapaamiskerralla, jossa käydään läpi kurssikohtaiset käytännön järjestelyt. Osallistumisvelvollisuus kontaktiopetuksessa on vähintään 80 %.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen ja mahdolliseen tenttiin osallistuminen edellyttävät läsnäolovaatimusten täyttymistä ja opintojaksoon kuuluvien tehtävien tekemistä hyväksytysti annetussa aikataulussa.

Toteutustavat:
Kurssia varten sinun tulee varata 54 kokonaistyöaikatuntia. Kontaktiopetuksen maksimimäärästä, joka on 24 tuntia, osa voidaan järjestää myös muulla opettajan ja ryhmän sopimalla tavalla. Kurssilla on esim. kirjallisia yksilö- ja ryhmätehtäviä ja keskusteluita.

Oppimateriaalit:
Oppimateriaalina voivat olla opettajan jakamat monisteet, verkkoaineisto tai jokin näistä.

Arvosteluperusteet:
Aktiivinen osallistuminen pienryhmäopetukseen hyv/hyl, oppimistehtävät hyv/hyl, esitelmä ja keskustelut hyv/hyl. Kaikista osioista on saatava hyväksytty suoritus.

Hyväksytyn arvosanan vähimmäisvaatimuksena on, että opiskelija tuntee keskeisimmän opintojaksoon liittyvän sanaston ja rakenteet sekä osaa toimia tyydyttävällä tavalla useimmissa opintojakson kuvauksessa mainituissa viestintätilanteissa.

Edellytykset:
Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taso B2 (lukion A-englanti). English Academic Reading Skills – opintojakso (kurssi tai näyttökoe) tulee olla suoritettuna ennen English Academic and Professional Communication –opintojaksoa.

Lisätietoja:
Kauppatieteen tutkinnossa English Academic Reading and Study Skills, 2 op -opintojakso yhdessä English Academic and Professional Communication, 2 op -opintojakson kanssa korvaa English for Business and Economics 3 op -opintojakson. Tutkinto-oikeuden saatuaan opiskelija suorittaa muut englannin kielen opinnot perusopetuksen puolella.
Opetuksen kieli on englanti.

Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.