Vakavan traumatisoitumisen perusteet

  • Ajankohta: 10.09.2020 - 11.12.2020
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Kouvola
  • Luennoitsija: Päivi Tervamaa
  • Ilmoittautuminen päättyy: 21.08.2020
  • Hinta: 975 eur

Tapahtuman kuvaus

Koulutuksen tarkoitus on antaa perusvalmiudet kohdata vakavaa traumatisoitumista. Koulutuksessa pyritään antamaan perusvalmiudet traumatisoitumisen ymmärtämiseen, sen tunnistamiseen ja työkaluja työskennellä traumojen kanssa. Vaikka keskitytään miettimään vakavaa traumatisoitumista, käydään läpi myös posttraumaattisen oireilun erityispiirteitä. 

Koulutuspäivät rakentuvat teoriasta ja siihen kytkeytyvistä harjoitteista, jotka auttavat selventämään teoriaa ja antavat työkaluja potilastyöhön. 

Aikataulu: 10.-11.9., 22.-23.10., 19.-20.11. ja 10.-11.12.2020 klo 9–16

Pääkouluttaja: Psykologi, kriisi- ja traumapsykoterapeutti, kouluttajapsykoterapeutti Päivi Tervamaa

Kouluttajalla on EMDR-pätevyys ja sensomotorisen psykoterapian kolmevuotinen koulutus (Hakomi-instituutti). Kouluttaja työskentelee tällä hetkellä Joensuussa, Siunsoten aikuispsykiatrian tehostetussa avohoidossa, joten traumatisoitumisen arvioinnista ja hoidosta hänellä on pitkäaikainen kokemus. Hän on myös Suomen Punaisen Ristin psykologien valmiusryhmän jäsen, jota kautta suuronnettomuustyö ja akuutit traumareaktiot ovat tuttuja.

Vieraileva kouluttaja: Trauman erotusdiagnostiikan erityiskysymyksiä -päivässä on toisena kouluttajana osastonylilääkäri, psykiatri Janna Lindroos.

OHJELMA        

Kaikki koulutuspäivät klo 9.00–16.00

Torstai 10.9.2020 Mitä traumatisoituminen on?
- Mikä traumatisoi? 
- Psyykkinen selviytymisprosessi
- Dissosiaation synty ja ilmeneminen
- Harjoituksia

Perjantai 11.9.2020 Dissosiaatio ja trauman lohkoma mieli 
– selviytyminen jakautuneen mielen kanssa
- Emotionaaliset toimintajärjestelmät ja niiden tehtävät
- ”Osien” mieli; kuinka vakava trauma näkyy tässä hetkessä ja arjen toimintakyvyssä
- Harjoituksia, jotka auttavat vireystilan säätelyssä ja toimivat omahoidon perustana

Torstai 22.10.2020 Vakauttava hoito – mitä se on?        
- Trauman vaiheorientoitunut hoitomalli
- Vakauttamisen merkitys hoidossa – arjen toimintakyvyn säilyttäminen
- Mielen sisäisen yhteistyön periaatteet ja sen käynnistäminen
- Kehon kautta vakauttaminen
- Harjoituksia

Perjantai 23.10.2020 Miksi keho on tärkeä traumojen hoidossa?
- Vireystila ja sen säätely
- Autonomisen hermoston toimintaperiaatteet
- Keholliset resurssit ja niiden merkitys
- Sensomotorinen työskentely: kuinka työskennellä kehon kanssa

Torstai 19.11. ja perjantai 20.11.2020 Miten kohdataan traumamuisto?
- Turvallisen traumafokusoidun työskentelyn periaatteet eri traumatyypeissä
- Miten traumaan liittyviä kehollisia, tunneperäisiä ja vääristyneitä ajatuksia voi purkaa?     
  Esimerkkejä erilaisten menetelmien käytöstä trauman hoidossa:
      Erilaiset menetelmät traumojen hoidossa
      EMDR:n esittely (ei anna valmiutta käyttää tätä menetelmää)
      Dissosiatiivisten osien muistojen jakaminen    
- Harjoituksia näihin liittyen

Torstai 10.12.2020 Trauman arviointi erilaisin menetelmin 
- Kyselylomakkeet ja niiden käyttö
- Työkykyarvioinnin erityiskysymyksiä
- Dissosiaatio, psykoosi vai skitsofrenia?
- Lääkehoidon kysymyksiä

Perjantai 11.12.2020 Uudelleen orientoituminen elämään trauman jälkeen
- Vaiheorientoituneen mallin kolmas vaihe ja sen haasteet: häpeän, surun ja rajojen kanssa työskentely
- Harjoituksia

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.