Ratkaisukeskeisen taideterapian perusteet (20 op)

  • Ajankohta: 05.09.2020 - 17.01.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka
  • Luennoitsija: Jari Salmela
  • Ilmoittautuminen päättyy: 21.08.2020
  • Hinta: 2590 eur

Tapahtuman kuvaus

Lähiopetusjaksojen aikataulu: 5.-6.9., 3.-4.10., 7.-8.11. ja 5.-6.12.2020 sekä 16.-17.1.2021 klo 9–16

Koulutus järjestetään yhteistyössä Alfa Partners Academyn kanssa. 

Koulutuksen johtaja: Jari Salmela, Taidepsykoterapeutti, työnohjaaja, terveystiedon opettaja, koulutuslisenssi Ratkaisukeskeiset taideterapeutit ry

Kohderyhmä: Peruskoulutukseen ei ole ammatillista pääsyvaatimusta.

Tavoite: Ratkaisukeskeisen taideterapian koulutus antaa opiskelijalle valmiuksia soveltaa taideterapian työmenetelmiä omassa ammatissaan. Tavoitteena on ratkaisukeskeisyyden ajattelun ja näkemyksen vahvistuminen käytännön elämässä, oman itsetuntemuksen lisääntyminen, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittyminen, oman kuvataiteellisen työmuodon löytäminen sekä ohjauksellisen työotteen muodostuminen. Koulutus antaa valmiuksia ohjata taideterapeuttisia työmenetelmiä käyttäen yksilöitä ja ryhmiä sekä soveltaa taideterapeuttisia työmenetelmiä perusammattiin ja työhön. Koulutus on menetelmäkoulutus.

Koulutus antaa valmiuksia toimia Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaajana - Solution Focused Art®. Koulutuslinjan hyväksyttävästi suorittanut saa todistuksen.

Ratkaisukeskeisen taideterapian perusteet -koulutuksen (20 op) jälkeen on mahdollista hakeutua Ratkaisukeskeisen kuvataideterapian - Solution Focused Art® -koulutusohjelmaan (40 op).     

Toteutustapa:

Perusopinnot (20 op) rakentuvat seuraavista osa-alueista
1. Lähiopetuskertojen opetuksesta ja taideterapiaharjoituksista
2. Ryhmän kanssa työskentelystä
3. Itsenäisestä ateljeetyöskentelystä ja kuvataiteesta
4. Verkko-opiskelusta
5. Kirjallisuudesta
6. Ammatillisen portfolion suunnittelusta

Lisätietoja

Ratkaisukeskeinen taideterapia - Solution Focused Art® - koulutusohjelma 

Ratkaisukeskeistä taideterapiaa toteutetaan mm. Yhdysvalloissa ja Australiassa. Solution Focused Art® -ratkaisukeskeinen taideterapia on Suomessa kehitetty koulutusohjelma, jonka 2,5 vuotisen ammatillisen linjan hyväksytysti suorittaminen antaa valmiudet ratkaisukeskeiseksi kuvataideterapeutiksi - Solution Focused Art®. Koulutus alkaa peruslinjan suorittamisella, joka antaa valmiuksia toimia Ratkaisukeskeisten taideterapeuttisten työmenetelmien ohjaajana - Solution Focused Art®.  Koulutusohjelma on tuotesuojattu Suomessa ja Ruotsissa.

Koulutusohjelmassa opiskelee mm. sairaanhoitajia, sosionomeja, kuvataiteilijoita, lääkäreitä, psykologeja ja psykoterapeutteja. Jotkut opiskelijoista ovat jo suorittaneet jonkin taideterapeuttisen peruskoulutuksen esim. ekspressiivisen, psykodynaamisen tai antroposofisen taideterapian alueelta, mutta kokevat tarvitsevansa uusia työkaluja ratkaisukeskeisistä menetelmistä työhönsä taideterapeuttina.

Koulutuslinjan kouluttajat ovat terveys-, sosiaali- tai kasvatusalan ammattilaisia, useimmat myös psykoterapiakouluttajia, joilla on sen lisäksi jonkin suunnan taideterapeuttinen koulutus (esim. psykodynaaminen, humanistinen, ratkaisukeskeinen).

Ratkaisukeskeisen taideterapian opinnot ovat ns. monimuoto-opiskelua, ja sen aikana opiskelija perehtyy ratkaisukeskeisiin asiakastyömenetelmiin hyödyntäen kuvallisia työmuotoja ja muita ilmaisutaiteen keinoja.  Ratkaisukeskeinen taideterapia on luovan ilmaisuterapian muoto ja lukeutuu integratiivisiin taideterapioihin. Se ei ole ekspressiivistä, psykodynaamista tai antroposofista taideterapiaa.

Koulutuksen viitekehys pohjautuu ratkaisukeskeiseen filosofiaan. Ratkaisukeskeisessä taideterapiassa ymmärryksen ja muutoksen mahdollisuudet ovat tässä hetkessä eli nykyisyydessä. Ihminen on vastuussa itsestään ja hänellä on mahdollisuus vaikuttaa valintoihinsa sekä sen myötä rakentaa tulevaisuuttaan haluamaansa suuntaan. Ratkaisukeskeinen taideterapia ei harjoita tulkintoja ja koulutuksessa noudatetaan ratkaisukeskeisen psykoterapiakoulukunnan määrittelemiä eettisiä arvoja.

Lisätietoja sisällöstä antaa: Alfa Partners, koulutuksen johtaja Jari Salmela, jari.salmela@alfapartners.fi, puh 040 179 3322

Alfa Partners Academy pidättää oikeuden muutoksiin.

Koulutuksen osallistumismaksu 2.590 € sisältää taideterapian materiaalin lähiopetuspäivillä, opetuksen, koulutusryhmäterapian sekä ryhmätyönohjauksen ratkaisukeskeisen näkökulman mukaisesti lähiopetuspäivinä. Osallistumismaksu on mahdollista maksaa erissä.

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.