• Opi uutta

  Opi uutta

  tai kehitä ammattitaitoasi

Tiedonhallinnan suunnittelu ja ohjaaminen

 • Ajankohta: tiistai 18.02.2020 - tiistai 18.02.2020
 • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka
 • Kouluttaja: Tieto- ja teknologia-arkkitehti Jarkko Koivuniemi
 • Ilmoittautuminen päättyy: tiistai 04.02.2020
 • Hinta: 130 eur

Tapahtuman kuvaus

Tiedonhallintalaki tulee voimaan 1.1.2020 ja velvoittaa julkista sektoria. Uusi yleislaki vastaa
moniin tiedonhallintaa koskeviin avoimiin kysymyksiin, koskien mm. paperiaineistoa ja
sähköistä arkistoa.
 
Tiedonhallinnan uudistamisen tavoitteena on varmistaa tietojen monipuolinen, sujuva ja
turvallinen hyödyntäminen julkisissa palveluissa. Tiedonhallintalaki velvoittaa mm.
suunnittelemaan ja kuvaamaan tiedonhallinnan. Se tarkoittaa myös toimintaprosessien
arviointia, tietojenkäsittelyyn liittyvät tarpeet, suunnittelemaan tietovarantojen
hyödynnettävyys, ylläpitämään tiedonhallintaa määrittelevää ja kuvaavaa
tiedonhallintamallia.
 
Tässä koulutuksessa keskitytään tiedonhallinnan suunnitteluun ja kuvaamiseen sekä
tiedonhallintamalliin. Kyseessä on toiminnan kehittäminen eikä pelkästään lista teknisiä
kysymyksiä. Toiminnan kehittäminen kuuluu kaikille osastoille organisaatiossa.
 
Koulutus on jatkoa Uusi tiedonhallintalaki -koulutukselle.

Aikataulu:  klo 9-16
 
Kohderyhmä: Julkisen sektorin toiminnan kehittäjät, tietohallinto, asiakirjahallinnon ja
arkistotoimen kehittäjät. Johto, esimiehet ja asiantuntijat, rekisterien ylläåpitäjät 

Sisältö:

 • Johdanto tiedonhallinnan kuvausten laadintaan
 • Kuvaus toimintaympäristön tiedonhallinnasta: Tiedonhallintamalli
  • tiedonhallinnan toteuttamiseen liittyvien tehtävien vastuut
 • ajantasaiset ohjeet vastuiden toteuttamisesta
 • koulutuksen järjestäminen
 • asianmukaiset työvälineet velvollisuuksien toteuttamiseksi
 • selkeä kuvaus toimintaympäristön tiedonhallinnasta
 • tietojärjestelmien yhteentoimivuus, tietovarantojen käsittelyn avoimuus
 • julkisuuslainsäädännön toteutuminen
 • tiedonhallintamallia ylläpito

Tiedonhallintamallin minimisisältö

 • toimintaprosessit (nimikkeet, vastaava viranomainen, tarkoitus, lopputulos, sidokset muihin prosesseihin)
 • tietovarannot (nimikkeet, kuvaukset sidoksista, sidokset toimintaprosesseihin ja tietojärjestelmiin, tietosuojaan liittyvät prosessit
 • tietoaineistot (arkistoon siirtäminen, arkistopaikka, tuhoaminen)
 • tietojärjestelmät (nimikkeet, vastaava viranomainen, käyttötarkoitukset, käsiteltävät tiedot, liittymät muihin tietojärjestelmiin, käytettävät tiedonsiirtotavat)
 • tietoturvajärjestelyt

 Toiminnan kehittäminen

 • nykytila
 • prosessit vs tieto
 • tiedon hyödyntäminen ja raportointi
 • tiedon laatu

 Kokonaisarkkitehtuuri ja viitekehys

 • kaikki osallistumaan, älä jätä pelkästään IT:lle
 • tiedonhallinnan eri osien tunnistaminen ja dokumentointi
 • JHS-179 ja arkkitehtuurin osa-alueet
 • mistä aloittaa, mitä valintoja?
 • toiminta- tieto-, järjestelmäarkkitehtuurit
 • integraatioiden ja tietovirtojen kuvaaminen

 Roadmap omaan työhön
 Esimerkkejä

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa