2020-2021 English Academic Reading Skills, 2 op (UEF)

  • Ajankohta: 01.09.2020 - 17.09.2020
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka
  • Luennoitsija: Heidi Wass
  • Ilmoittautuminen päättyy: 18.08.2020
  • Hinta: 170 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 20 €

Tapahtuman kuvaus

Opintojakso toteutetaan lähiopetuksena 1.9., 3.9., 8.9., 10.9., 15.9. ja 17.9. klo 17-20:15.

Osaamistavoitteet
Opiskelija

  • käyttää tehokkaasti ja kriittisesti englanninkielistä tekstiä opiskeluun ja alansa seuraamiseen
  • työskentelee yksin ja yhdessä, arvioi omaa oppimista
  • osaa valita tarkoituksenmukaisia lukustrategioita
  • käyttää akateemisessa englannissa tyypillisesti esiintyvää sanastoa ja oman alansa erityissanastoa
  • esittää tiivistäen lukemiaan tekstejä

Sisältö:
Tarkoituksenmukaisen lukustrategian valinta, yleistieteellinen ja oman alan keskeisin sanasto, tieteellisen artikkelin rakenne, asioiden välisiä suhteita ilmaisevat vihjesanat sekä ymmärtämisen kannalta keskeiset kielen rakenteet.

Suoritustavat:
Osallistuminen opetukseen sekä kurssiin kuuluvat tehtävät ja harjoitukset. Osallistumisvelvollisuus kontaktiopetuksessa on vähintään 80 %.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen ja mahdolliseen tenttiin osallistuminen edellyttävät läsnäolovaatimusten täyttymistä ja opintojaksoon kuuluvien tehtävien tekemistä hyväksytysti annetussa aikataulussa.

Toteutustavat:
Kurssia varten tulee varata 54 kokonaistyöaikatuntia. Kontaktiopetuksen maksimimäärästä, joka on 24 tuntia, voidaan osa järjestää myös muulla opettajan ja ryhmän sopimalla tavalla. Kurssilla on esim. kirjallisia yksilö- ja ryhmätehtäviä ja keskusteluita.

Oppimateriaalit:
Kurssimuotoisessa opetuksessa oppimateriaalina voivat olla opettajan jakamat monisteet, verkkoaineisto tai jokin näistä.

Arvosteluperusteet:
Jatkuva arviointi
HYV-HYL arvostelu. Aktiivinen osallistuminen pienryhmäopetukseen hyv/hyl, oppimistehtävät hyv/hyl ja kirjallinen työ hyv/hyl. Kaikista osioista on saatava hyväksytty suoritus.

Hyväksytyn arvosanan vähimmäisvaatimuksena opiskelija hallitsee keskeisimmän alakohtaisen ja yleisakateemisen sanaston, tuntee pääpiirteittäin tieteellisen artikkelin perusrakenteen ja osaa tunnistaa siitä keskeisimmän tiedon sekä esittää sen tiivistettynä.

Edellytykset:
Eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) taso B2 (lukion A-englanti).

Lisätietoja:
Kauppatieteen tutkinnossa English Academic Reading Skills, 2 op -opintojakso yhdessä English Academic and Professional Communication, 2 op -opintojakson kanssa korvaa English for Business and Economics 3 op -opintojakson. Tutkinto-oikeuden saatuaan opiskelija suorittaa muut englannin kielen opinnot perusopetuksen puolella.
Opetuksen kieli on englanti.

Lisätietoja: Elina Ivakko
Puh: 040 555 9094
Sähköposti: elina.ivakko@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.