• Opi uutta

    Opi uutta

    tai kehitä ammattitaitoasi

Puutarhaterapia & Coach -koulutus (20 op)

  • Ajankohta: perjantai 14.08.2020 - lauantai 13.02.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka
  • Kouluttaja: Riitta Suonpää, Eija Keckman ja Asta Suomi
  • Ilmoittautuminen päättyy: lauantai 01.08.2020
  • Hinta: 1900 eur

Tapahtuman kuvaus

Aikataulu: Lähijaksot 14.-16.8.2020, 11.-13.9.2020, 16.-18.10.2020 ja 13.-15.11.2020, harjoittelut ohjatusti omalla paikkakunnalla joulukuussa 2020 sekä lähijaksot 15.-16.1.2021 ja 12.-13.2.2021 (Kellonajat ilmoitetaan myöhemmin.)

Kohderyhmä: Sosiaali -, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset, yritysten henkilöstö ja muut asiasta kiinnostuneet

Koulutuksen tavoitteet ja lähtökohdat

Puutarhaterapia ja Green Coach -koulutus antaa valmiudet toteuttaa puutarhaterapeuttista
sekä työ- ja toimintakykyä vahvistavaa Green Care / Coach -toimintaa eri asiakasryhmien
kanssa. Opinnot antavat valmiuksia oman alan erilaisiin puutarhaterapeuttisiin työtapoihin,
toiminnan yleiseen kehittämiseen, asiakas-, oppilas- ja potilastyön suunnitteluun,
toteuttamiseen sekä arviointiin.

Koulutuksen tavoitteena on:
- Puutarhaterapeuttisten ja coaching -elementtien ymmärtäminen ja niiden soveltaminen osaksi ennaltaehkäisevää ja korjaavaa asiakastyötä
- Viherympäristön merkityksen ymmärtäminen ja soveltaminen ympäristön suunnittelussa ja kehittämisessä osana nykyistä palveluntuotantoa
- Green Care -ajattelun ja Coach -osaamisen soveltaminen osana työhyvinvointia ja
kokonaiskuntoisuutta

Sisällöt koulutuksessa ovat monipuolisia ja koostuvat moduuleista koskien luonnontieteitä, puutarhatieteitä, psykoterapiaa, coacing-koulutusta, sosiaalipedagogisia taitoja sekä hyvinvoinnin ja työhyvinvoinnin elementtejä.

Koulutuksen rakenne on innovatiivinen, sillä siinä yhdistetään perinteistä puutarhaterapeuttista ja psykoterapeuttista sekä fysioterapeuttista kokonaiskuntoisuuden osaamista palvelumuotoilun keinoin laaja-alaiseen Green Care -ajatteluun.

Kouluttajat:
Riitta Suonpää, koulutusjohtaja
Eija Keckman, ympäristökouluttaja, kirjailija, puutarha-alan asiantuntija, Green Coach
(Eija´s Garden)
Asta Suomi, YTT, psykoterapeutti, perheterapeutti (VET), ratkaisukeskeisen psykoterapian
kouluttaja, työnohjaaja, Opetusalan PD, Johdon Coach (CSLE)

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa