Ratkaisukeskeinen valmentaja (20 op)

  • Ajankohta: 27.10.2020 - 31.08.2021
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Kouvola
  • Luennoitsija: Anita Hedman, kouluttajapsykoterapeutti (VET), työyhteisövalmentaja
  • Ilmoittautuminen päättyy: 01.10.2020
  • Hinta: 1750 eur

Tapahtuman kuvaus

Työelämän murroksessa työntekijöiltä ja esimiehiltä vaaditaan uudenlaisia itsensä johtamisen taitoja. Vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu sekä johtamisessa että alaistaidoissa. Toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö ja hyvä työilmapiiri on mahdollista saavuttaa. Työtehtävissä on mahdollista oppia ja kasvaa. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa ja työote luo puitteet tulokselliselle työelämän taitojen kehittämiselle. 

Aikataulu: 27.10. ja 1.12.2020 klo 9-16 sekä 7 lähipäivää v. 2021

Voidaan tarvittaessa toteuttaa verkkokoulutuksena.

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu laajasti työelämän eri alueiden toimijoille, jotka haluavat kehittää omaa ja/tai organisaationsa muutosprosesseja tai työn tekemisen tapaa ratkaisukeskeisesti. Koulutuksessa käydään läpi ratkaisukeskeisen työskentelyn ja valmentamisen perusperiaatteet, menetelmät ja sovellutukset. Koulutukseen osallistujilta toivotaan mahdollisuutta toteuttaa omaan työhön/työyhteisöön tai muuhun toimintaympäristöön liittyvä ratkaisukeskeinen kehittämishanke, jossa hyödynnetään koulutuksessa opittuja kehittämistapoja käytännön työelämän tarpeisiin.  

Koulutuksen tavoitteet: 
- Oppia soveltamaan ratkaisukeskeisiä työtapoja ja valmentavaa otetta työelämän muutoshaasteissa ja työelämän erilaisissa kehittämistarpeissa ja esimiestyössä 
- Oppia viemään läpi ratkaisukeskeinen muutosprosessi 
- Oppia soveltamaan ja toteuttamaan työhyvinvointia ylläpitäviä keinoja omassa työelämässä 
- Oppia kehittämään työyhteisöjen työhyvinvointia ja työyhteisöjen ilmapiiriä  

Koulutuksen sisältöjä:      
- Ongelmista tavoitteisiin - Ratkaisukeskeinen ongelmien ja konfliktien käsittely 
- Itsensä johtamisen kehittäminen  
- Ratkaisukeskeiset tunnetaidot  
- Ratkaisukeskeinen mindfulness-taitojen soveltaminen työelämässä 
- Positiivisen psykologian ratkaisukeskeisiä sovelluksia myönteisyyden kehittämiseksi 
- Ratkaisukeskeisiä sovelluksia työyhteisön kehittämisessä   
- Ratkaisukeskeinen ja valmentava esimiestyö ja muutosvalmennus 
- Omat henkilökohtaiset vahvuudet ongelmanratkaisussa ja kehittymisessä 
- Ratkaisukeskeiset palautetaidot 

Oppimismetodi: 
- oma soveltava kehittämishanke 
- teoreettista ja tiedollista taustaa ratkaisukeskeiselle työskentelylle 
- kokemuksellisia harjoituksia ratkaisukeskeisistä sovelluksista 
- kirjallisuuteen perehtyminen 
- aktiivinen ja osallistava oppimismetodi 
- workshop työskentelyä  
- itsenäistä reflektiivistä työskentelyä 
- valmentamisen käytännön harjoittelua 10 h 
- vertaisoppimisryhmän tapaamisia 4 x 2 h 

Kirjallisuusluettelo luettavista kirjoista annetaan myöhemmin. 

Koulutuksen suorittaneet voivat hakea ICF:n sertifiointia
ICF:n (International Coaching Federation) määritelmän mukainen coaching -ymmärrys
ICF:n mukaiset ammatticoachin ydintaidot
ICF:n mukainen ammatticoachin eettinen koodisto

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.