Eläinavusteinen valmentaja - Partners Dog® (30 op)

  • Ajankohta: 16.05.2020 - 17.04.2021
  • Koulutuspaikka: Verkkokoulutus ja Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka
  • Luennoitsija: Tanja Paasonen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 31.08.2020
  • Hinta: 1990 eur

Tapahtuman kuvaus

Solution Focused Animal Assisted Therapy (SFAT) -koulutusohjelma
 
Aikataulu: 16.5., 6.6., 13.6., 22.8., 12.9., 10.10., 21.11., 12.12.2020 ja 16.1., 6.2., 20.3. ja 17.4.2021 klo 9-16

Koulutus on alkanut, mutta siihen otetaan vielä uusia osallistujia. 6.6. jakso pidetään Mäntsälässä ja 13.6. jakso etäkoulutuksena. Elokuun jakson toteutustapa selviää myöhemmin.

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka työskentelevät erilaisissa asiakastyöympäristöissä ja haluavat oppia hyödyntämään lemmikkieläintä valmennuksen, ohjauksen ja terapian erilaisissa työmuodoissa. Koulutus soveltuu myös henkilöille, jotka haluavat toimia eläimen kanssa vapaaehtoistyön parissa.

Koulutuksen johtaja: Jari Salmela, psykoterapeutti YET, taidepsykoterapeutti, työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja, eläinavusteisen toiminnan ja terapian kouluttaja, Kela-pätevyys, Valvira-rekisterissä

Pääkouluttaja: Sosionomi YAMK, eläintenkouluttaja Tanja Paasonen
Tietoa Tanjasta löydät hänen Kivakoira -verkkosivuiltaan.

Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot ratkaisukeskeisestä ajattelusta, työotteesta sekä taitoja niiden soveltamiseen asiakastyössä. Koulutuksen kautta opiskelija saa valmiuksia käyttää eläinavusteista valmennusta tai -terapiaa omassa työssään hyvinvointialoilla, kuten esim. kasvatus-, sosiaali- tai terveysalalla. Koulutus sopii myös maaseutualan yrittäjille tai oman maatilayrityksen/ Green Care -toiminnasta kiinnostuneille.

Ratkaisukeskeisen lähestymistavan keskeisimmät teemat ovat voimavarakeskeisyys, asiakaslähtöisyys, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huumori. Haastavaa tai muutoksen tarvitsevaa tilannetta käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa, ideoissa sekä toivon herättämisessä. Työskentelyssä pyritään ongelmakeskeisestä keskustelusta pois kohti rehellistä asioiden kohtaamista.
Tutkimalla sitä miten asioiden toivotaan tulevaisuudessa olevan, luodaan energiaa ja myönteistä intoa löytää konkreettisia vaihtoehtoja elämäntilanteeseen.

Eläimellä ja ihmisellä on vuosituhansia kestävä yhteinen tarina ja kiinteä suhde toisiinsa.
Eläimen ja ihmisen välinen suhde on usein hyvin merkityksellinen ja eläimen on todettu tuovan apua moniin ihmisen emotionaalisiin ongelmiin.

Koulutuksessa on mahdollisuus antaa näyttökoe oman työkoiran ja ohjaajan työskentelystä.
Näyttökokeen hyväksytysti suorittanut työpari on oikeutettu käyttämään koiralla työmerkkiä ja huivia sekä ohjaajalla työliivejä Partners Dog® tuotesuojauksella ja diplomilla.

Koulutuksen sisältö:

3 pv sisältää osion terapeuttisesta työskentelystä, psykologisista aineista sekä asiakastyöstä.

4 pv sisältää eläinavusteisen toiminnan ja terapian työmuotoja, eläintiedettä sekä harjoituksia.

5 pv keskittyy koiraan ja koiran/ohjaajan toimintaan sekä opinnäytetyön tekemiseen.

Koulutuskokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat eläinavusteisen valmentajan todistuksen, diplomin sekä oikeuden käyttää Eläinavusteisen valmentajan tunnusta (SFAT).

Vapaaehtoinen: Mikäli ohjaaja-koirapari suorittaa näyttökokeen hyväksytysti Partners Dog- koirapartner –ohjelmassa, saa koira ja ohjaaja ostaa itselleen työliivin ja siihen ammattimerkin brodeerattuna, koiralle huivin ja ammattimerkin työkäyttöön. Näyttökokeesta peritään erillinen 169 euron maksu.

Keskeisiä oppiaineita

Positiivinen psykologia ja asiakastyöskentelyn taidot
Oppimisvalmiudet ja henkilökohtainen opiskelusuunnitelma
Hevosavusteinen kuntoutus 
Kehollinen psyyke (psykofyysinen koulutuspäivä koiran kanssa)
Eläimen tietoisuustasot ja eläinavusteinen toiminta
Toiminnalliset työmuodot (eläin, draama ja kuva)
Koiran vaikutus ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin
Koira ja hevonen psykoterapian työmuotona
Alpakat 
Kanat, aasit, kissat ja lehmät terapeuttisina eläiminä
Koiran ja ihmisen suhde
Koiran elekieli
Koiran tunnetilat
Koiran hyvinvointi
Koiran virikkeellistäminen ja aktivointi
Eläinlääkärin luento
Ohjaajan valmiudet ja koiran kouluttamisen perusteet
Ohjaajan ja koiran näyttökoe (vapaaehtoinen)

Toteutus: Osa koulutuksesta toteutetaan etäopetuksen eri muodoissa. Koulutus koostuu 12 seminaaripäivästä. Opetusmuotoina käytetään aktivoivia luentoja, videoita, pienryhmätyöskentelyä ja käytännön harjoituksia.

Etäjaksojen itsenäinen työskentely tarkoittaa voimavarakeskeisten työmenetelmien soveltamista käytäntöön, välitehtäviä, oppimispäiväkirjaa sekä kirjallisuuteen perehtymistä. Jokainen opiskelija laatii koulutuksen alussa henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman (HEKS) ja tarkentaa sitä opiskelun kuluessa.

Koulutuskokonaisuuden hyväksytysti suorittaneet saavat eläinavusteisen valmentajan todistuksen, diplomin sekä oikeuden käyttää Eläinavusteisen valmentajan tunnusta (SFAT).
 
Koulutukseen haku: Ilmoittaudu nettisivujen kautta ja lähetä sen jälkeen vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot itsestäsi, koulutus- ja työtaustastasi sekä siitä, miksi tämä koulutus kiinnostaa sinua. Hakemukset lähetetään osoitteella marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.