Uudistuva organisaatio

  • Ajankohta: 22.09.2020 - 22.09.2020
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka
  • Luennoitsija: FT Jorma Räsänen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 08.09.2020
  • Hinta: 95 eur

Tapahtuman kuvaus

Aikataulu: tiistai 22.9. klo 8.30-16.00

Uskommeko itsemme liian kokeneiksi tai vanhoiksi oppimaan uutta? Ovatko työpaikkamme käytännöt niin pinttyneet sen seiniin, ettei edes kannata yrittää muuttumista? Ennakkoluuloista on kuitenkin mahdollista vapautua. Ajattelemme usein olevamme vapaita ulkoisten rajoitusten puuttuessa, mutta todellisuudessa olemme syvemmän orjuuden vallassa – meillä on vain yksi tapa katsoa maailmaa - omamme.”Tietä käyden on tien vanki, vapaa on vain umpihanki.”

Organisaatiot ovat seurausta ihmisten vuorovaikutuksesta ja ajattelusta. Kun ihmiset muuttavat niitä, työyhteisöt paranevat. Keskeisiä oppimisen alueita ovat persoonallinen kasvu, joka luo edellytyksiä parempaan suorittamiseen ja sisäisten ajattelumallien muutos heijastuu elämään ja toimintaan.

Tarvitaan myös yhteisesti muodostettua tulevaisuuskuvaa edistämään sitoutumista työyhteisössä ja sen lisäksi tiimioppimista, jossa erimielisyydet nähdään mahdollisuuksina. Systeemiajattelussa pyritään näkemään osien sijaan kokonaisuus siirtymällä ajatusviivoista ajatusympyröihin. Uudistava oppiminen on välttämätöntä niin ihmisten kuin organisaationkin hyvinvoinnin kannalta. Se tarjoaa parempaa laatua, tulosta, asiakaspalvelua ja muutoksen hallintaa. Kilpailuedun lisäksi se myös energisoi ja sitouttaa työntekijöitä.  

Sisältö

Personallinen kasvu ja kehitys
Nyt mieles nousta suo
Mikään ei muutu ilman persoonallista muutosta

Vanhojen ajatusmallien uudistaminen
Muuta ajatteluasi – muuta elämääsi
Nosta omat purjeesi

Visio on puoli todellisuutta
Tarkoitus ja tehtävä  
Yhdessä olemme enemmän                

Tiimioppiminen
Dialogi - yhdessä ajattelemisen taito
Kuinka kuulemme sen mitä ei sanota?

Systeemiajattelu                                                                                                                       
Tämän päivän ongelmat tulevat eilisen ratkaisuista
Kyky nähdä metsä sekä puut

”Se joka minä olen, tervehtii surullisena sitä, joka minä voisin olla.”
”Kun organisaation ulkoinen muutos on nopeampaa kuin sisäinen, kuolema on jo alkanut”


Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa

Offcanvas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.