Laskentatoimen aineopinnot 30 op (UEF)

  • Ajankohta: 01.01.2021 - 31.12.2022
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Luennoitsija: UEF
  • Ilmoittautuminen päättyy: 30.04.2021
  • Hinta: 175 € + Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröitymismaksu 270 €

Tapahtuman kuvaus

Laskentatoimen tehtävänä on kerätä ja rekisteröidä yrityksen toimintaa ja taloutta koskevaa informaatiota sekä laatia siihen perustuvia laskelmia ja raportteja yrityksen eri sidosryhmille näiden yritystä koskevan päätöksenteon käyttöön. Laskentatoimen aineopinnoissa opiskelija perehtyy monipuolisesti laskentatoimen eri aihealueisiin.

Kohderyhmä    
Opinnot soveltuvat kaikille laskentatoimesta kiinnostuneille. Opinnot sopivat hyvin taloudellista osaamista edellyttäviin tehtäviin tai lisäopinnoiksi jo näissä tehtävissä toimiville.

Opintojaksot

Johdon laskentatoimen perusteet 6 op
Tilinpäätösanalyysi ja arvonmääritys 6 op
Tuloslaskenta ja verotus 6 op
Kirjanpidon jatkokurssi 6 op
Johdon laskentatoimen jatkokurssi 6 op
Tilintarkastus 1 6 op
Tilintarkastus 2 6 op

Laskentatoimen aineopinnot toteutetaan verkko-opetuksena. Opintokokonaisuuden suoritustapoina ovat mm. oppimistehtävät ja verkkotentit. Opintokokonaisuuden verkko-oppimisympäristö toimii materiaalipankkina, sähköisenä opintotoimistona, suoritusalustana ja tiedotuskanavana.

Opetus on Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden opetussuunnitelman mukaista ja opetuksesta vastaavat Joensuun ja Kuopion kampusten opettajat.

Opintojaksojen sisällöt, materiaalit, aikataulutus yms. opintojen moodle-oppimisympäristössä.


Oikeus muutoksiin pidätetään.


Lisätietoja: 
Rehtori Elina Ivakko
elina.ivakko@kymenlaakso.fi
puh. 040 555 9094


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8501

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa