• Opi uutta

    Opi uutta

    tai kehitä ammattitaitoasi

Yhteinen kieli - Traumatietoutta ihmissuhdetyöhön

  • Ajankohta: perjantai 29.05.2020 - sunnuntai 31.05.2020
  • Koulutuspaikka: Verkkokoulutus
  • Kouluttaja: Karoliina Maanmieli ja Kati Sarvela
  • Ilmoittautuminen päättyy: perjantai 15.05.2020
  • Hinta: 290 eur

Tapahtuman kuvaus

Aikataulu: 29.5.-31.5.2020 pe klo 12-19, la klo 9-17 ja su klo 9-16 

Voisiko sinunkin työpaikkasi olla traumainformoitu? Traumainformoidulla kohtaamisella tarkoitetaan tunnehaavoja huomioivaa ihmisen kohtaamista. Ihmissuhdetyössä traumainformoitu työtapa voi helpottaa merkittävästi traumatisoituneen ihmisen oppimista sekä hoidon tai kuntoutuksen etenemistä ja vaikuttavuutta. Työtapa edistää myös työntekijöiden omaa hyvinvointia. Traumainformoidussa organisaatiossa sekä asiakkaat että henkilökunta tuntevat olevansa sosiaalisesti, psyykkisesti, moraalisesti ja fyysisesti turvassa.

Kohderyhmä: sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan henkilöstö

Kouluttajat

Kati Sarvela, traumainformoidun mallin suomalainen uranuurtaja. Hän on koulutukseltaan hammaslääkäri ja terapeutti (sensomotorinen psykoterapia, hypnoterapia). Hammaslääkärin työnsä ohella hän kouluttaa tietoisuustaitoja, hypnoterapiaa, draamallista kirjoittamista sekä traumainformoitua hoitamista.

Karoliina Maanmieli, filosofian tohtori, kirjallisuusterapiaohjaaja ja lähihoitaja, jolla on monipuolinen työhistoria kirjallisuusterapian, kirjoittamisen tutkimisen ja mielenterveystyön saroilla.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan verkossa Zoomin kautta. Vuorovaikutteisuus mahdollistuu pienryhmätyöskentelyjen ja koko ryhmän keskustelujen kautta.

Tavoite

Kolmipäiväinen peruskoulutus antaa vankan perusymmärryksen traumainformoidusta työotteesta ja konkreettisia työkaluja työn arkeen. Lähestymme aihetta työntekijöiden itsetuntemuksen ja työhyvinvoinnin näkökulmasta. Koulutus on vahvan kokemuksellinen ja pohjautuu teoriatietoon (ACE-tutkimukset, traumatietous, kansainväliset traumainformoidut mallit), jota yhdistetään käytäntöön erilaisin hyväksyvän läsnäolon, luovin ja kehotietoisuutta edistävin harjoituksin. Ihmistyöntekijöiden oma hyvinvointi on olennaista työn kehittämisessä. Ammattilaisen oma itsetuntemus ja omien tunnetilojen säätelykyky auttavat myös tukemaan asiakasta, jolla on ongelmia kehoturvassa ja omien tunnetilojensa säätelyssä. 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

29.5. TURVA 

Koulutuksen taustaa
Yleistä traumainformoidusta järjestelmästä traumatisoitumisesta
Turvan ja uhan neurobiologiaa
Vireystila, polyvagaaliteoria sekä aivojen hierarkinen organisoituminen
Mindfulnessia traumainformoidusti
Malleja maailmalta: SAMSHAn malli
 
30.5. MYÖTÄTUNTO

Kulttuurinen sensitiivisyys
Itsemyötätunto
Auttajan myötätunto
ACE - Lapsuuden haitalliset kokemukset
Traumainformoitu työote ja ihmislähtöisyys käytännössä

31.5. ILOA TYÖHÖN

Leikki ja luovuus
Kiintymyssuhteet ja sosiaalisen liittymisen systeemi
Malleja maailmalta
Ammattilaisen oma traumatausta ja sen käsittely
Tunne itsesi - sinuksi omien kokemusten ja reaktioiden kanssa
Itsesäätely

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi

 


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa