• Opi uutta

Ruotsin valmentava kurssi 2 op (OY)

  • Ajankohta: 23.10.2023 - 18.11.2023
  • Koulutuspaikka: verkko-opinnot
  • Kouluttaja: FM Timo Väätänen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 09.10.2023
  • Hinta: 145 €

Tapahtuman kuvaus

Ruotsin valmentava kurssi korkeakouluopintoihin

Tavoitteletko korkeakouluopintoja tai -tutkintoa mutta lukion ruotsin kurssien jälkeen tarvitset kertausta ruotsin osaamiseesi voidaksesi suorittaa tutkintoon kuuluvia ruotsin kursseja? Tässä on sopiva kertauskurssi verkko-opintoina juuri sinulle!

Aikataulu:

ma 23.10.2023 klo 16:30-19:15
la 28.10.2023 klo 10:00-12:15
la 4.11.2023 klo 10:00-12:15
ma 6.11.2023 klo 16:30-19:15
la 11.11.2023 klo 10:00-12:15
ma 13.11.2023 klo 16:30-19:15
la 18.11.2023 klo 10:00-12:15
(yht. 22 oppituntia)

Opettaja: FM Timo Väätänen

Kenelle sopii: Kaikille, jotka kokevat tarvitsevansa lukion ruotsin kurssien jälkeen kertausta ennen jatko-opintoja.

Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee riittävän yleiskielen sanaston ja perusrakenteet selviytyäkseen ruotsin kielellä erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa, joiden aiheet ovat yleisiä tai omaan elämään liittyviä. Opiskelija osaa myös hyödyntää erilaisia kielenoppimisen strategioita ja arvioida osaamistaan suhteessa taitotasoon B1.

Harjoitusten ja tehtävien yhteydessä opiskelija oppii viestintä-, vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaitojen ohella myös muita geneerisiä taitoja, kuten esim. digitaalisia valmiuksia, ajanhallintaa, ryhmätyötaitoja sekä tekstien analysointia.

Sisältö: Kurssilla harjoitellaan ruotsin puhumista ja kykyä ymmärtää puhetta sekä kirjoitetaan ja luetaan lyhyehköjä tekstejä. Erilaisten suullisten ja kirjallisten harjoitusten avulla pyritään lisäksi kertaamaan ruotsin kielen perusrakenteita sekä kartuttamaan sanastoa.

Toteutustavat: Reaaliaikainen verkko-opiskelu, itsenäinen opiskelu. Kurssi toteutetaan monimuoto-opetuksena, johon kuuluu reaaliaikaista verkko-opiskelua (22 h) ja ohjattua itsenäistä työskentelyä (30 h). Loppukoe järjestetään aina valvottuna lähitenttinä Kouvolassa.

Suoritustavat: Läsnäolo vähintään 80 %, aktiivinen osallistuminen opetukseen, kurssitehtävien suorittaminen ja loppukoe.

Oppimateriaali: Kurssilla käytetään Moodlea oppimisympäristönä.

Arviointi: Aktiivinen osallistuminen opetukseen, kurssitehtävien suorittaminen ja loppukoe: HYV/HYL. Lopputentti (2h tenttiaika), tentti lähitenttinä Kouvolassa, ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin.

Edeltävät opinnot: Taitotaso A2/B1. Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet lukion B-ruotsin oppimäärän arvosanoilla 5 tai 6, ja eivät ole kirjoittaneet ruotsin ylioppilaskoetta. Ruotsin valmentava kurssi ei korvaa yliopiston tutkinto-ohjelmaan kuuluvaa toisen kotimaisen kielen kurssia tai sen osia. Jos opiskelija ei ole suorittanut lukion B-ruotsin oppimäärää, hän ei voi osallistua ruotsin valmentavalle kurssille, vaan hänen tulee ensin parantaa lähtötasoaan, niin että pakolliset lukiokurssit on suoritettu. Jos et ole suorittanut mitään lukion B-ruotsin oppimäärästä, katso ohjeet vaadittavasta lähtötasosta tästä.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
koulutussihteeri Hanna Laitvirta
hanna.laitvirta@kymenlaakso.fi
puh. 044 7478501


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa