• Opi uutta

    Opi uutta

    tai kehitä ammattitaitoasi

Luontohoiva -ohjaajakoulutus (10 op) PERUUTETTU

  • Ajankohta: maanantai 20.04.2020 - maanantai 14.09.2020
  • Koulutuspaikka: Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka
  • Kouluttaja: Kirsi Salonen, Teemu Peuraniemi , Suvi Saarinen ja Jane-Veera Paakkolanvaara
  • Ilmoittautuminen päättyy: maanantai 30.03.2020
  • Hinta: 1150 eur

Tapahtuman kuvaus

Aikataulu: ma 20.4., ti 21.4., ma 18.5., ma 15.6., ma 24.8., ti 25.8. ja ma 14.9.2020 klo 9-16

Kohderyhmä: Ikäihmisten, muistisairaiden, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden, pitkäaikaistyöttömien ja vammaisten ihmisten kanssa työskentelevät sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, vapaaehtoistyöntekijät ja muut aiheesta kiinnostuneet, jotka haluavat kehittää osaamistaan luontoavusteisten työmenetelmien käytöstä asiakastyössä sekä oman hyvinvoinnin tukena.

Kouluttajat:

Kirsi Salonen, PsM, psykoterapeutti, tohtorikoulutettava, Green Care Finland ry:n laatulautakunnan puheenjohtaja

Teemu Peuraniemi, fysioterapeutti, kuntoutusalan yrittäjä, Itä-suomen Green Care -alueyhdistyksen puheenjohtaja, yli 12 vuoden kokemus luontokuntoutuksesta erityisryhmille

Suvi Saarinen, sosionomi, eräopas, Green Care -yrittäjä, Green Care -laatulautakunnan jäsen

Jane-Veera Paakkolanvaara, psykologi, psykologian aineenopettaja, Green Care-laatulautakunnan jäsen, psykologiliiton eko- ja ympäristöpsykologian ammatillisen työryhmän jäsen

Tavoite: Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa luontoperustaisista menetelmistä, sekä valmiudet ohjata niitä käytännön asiakastyössä. Tavoitteena on myös lisätä tietoa ja ymmärrystä luonnon hyvinvointivaikutuksien ammattimaisesta hyödyntämisestä osana omaa ja työyhteisön ammatillisuutta.

Toteutus: 7 lähiopetuspäivää, menetelmien harjoittelu omassa työssä/käytännössä, oheiskirjallisuuteen perehtyminen sekä etätehtävät. Koulutuksen lopuksi toteutetaan omaan työhön soveltuva luontoperustainen tehtävä, menetelmä tai työkalu, joka tulee käyttöön omassa asiakastyössä koulutuksen päätyttyä.

KOULUTUSPÄIVIEN SISÄLTÖ

Maanantai 20.4. ja tiistai 21.4.2020

- Suomalainen Green Care -toiminta; erityispiirteet
- Peruskäsitteet
- Hoivan ja voiman käsitteet
- Voimavarakeskeisyys hoiva- ja kuntoutustyössä
- Esteettömyys

Kouluttajana Teemu

Maanantai 18.5.2020

- Luonnon hyvinvointivaikutukset ja luontointerventiot (luontoperustaiset interventiot)
- Aiheeseen liittyvät keskeiset teoriat ja tutkimukset eko- ja ympäristöpsykologian alalta.
- Luontosuhde hyvinvointivaikutuksien ja interventioiden perusta
- Luontointerventioihin (mm. Luonnosta Virtaa -interventio) tutustuminen käytännössä

Kouluttajana Kirsi

Maanantai 15.6.2020

- Luontointerventioiden ohjaaminen teoriassa ja käytännössä
- Erilaiset luontoperustaiset menetelmät ja työkalut (teoria ja käytäntö)
- Lähiluonnon merkitys luontointerventioissa

Kouluttajana Kirsi

Maanantai 24.8. ja tiistai 25.8.2020

- Green Care -laatu sekä toiminnan eettisyys ja turvallisuus
- Green Care -työkirja toiminnan tukena
- Lisää luontoperustaisia menetelmiä, ja niiden ohjaamisesta teoriassa ja käytännössä

Kouluttajina Suvi ja Jane
 
Maanantai 14.9.2020

- Koulutuksen päätös: kehittämistehtävien arviointia
- Luontoympäristö ja työhyvinvointi

Kouluttajina Kirsi ja Jane
 
Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Marjatta Niskanen
Puh: 044 747 8501
Sähköposti: marjatta.niskanen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 040 538 0213

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa