• Opi uutta

TRE-ohjaajakoulutus (30 op)

 • Ajankohta: 27.10.2023 - 13.04.2024
 • Koulutuspaikka: Kouvola
 • Kouluttaja: DI, hahmoterapeutti Jyrki Rytilä
 • Ilmoittautuminen päättyy: 12.10.2023
 • Hinta: 2500 €

Tapahtuman kuvaus

Ovatko TRE-menetelmän alkeet sinulle jo tuttuja? Haluaisitko saada ohjaajapätevyyden, jotta voisit käyttää menetelmää omassa potilas- tai asiakastyössäsi?

Trauma Releasing Exercises® eli TRE® on yksinkertainen ja helposti omaksuttava kehon liikkeistä koostuva itsehoitomenetelmä, jonka vaikutukset ilmenevät nopeasti. TRE rentouttaa, aktivoi ja mobilisoi stressin ja traumaattisten kokemusten jännittämiä lihaksia. Menetelmä käynnistää lihasten vapinana tai tärinänä alkavan luonnollisen ja nopeasti vaikuttavan palautumismekanismin.

Aikataulu ja sisällöt:

Moduuli 1

pe–su 27.–29.10.2023 (pe 16.00–20.00, la 9.00–16.00 ja su 9.00–15.00), lähiopetus

 • Kurssin ja moduuli 1 -koulutusjakson sisältö, stressi
 • Kehon neurobiologiset puolustusmekanismit
 • Neurogeeninen tärinä ja trauman purkautuminen
 • Porgesin Polyvagaaliteoria ja TRE
 • TREn ohjaaminen ja ohjaajan perustaidot
 • Eettiset ohjeet ja sertifiointiprosessi

Harjoituspäivät (lähiopetus):
17.–18.11.2023 (pe 16.00–20.00 ja la 9.00–15.00)
8.–9.12.2023 (pe 16.00–20.00 ja la 9.00–15.00)

Moduuli 2

pe–su 9.–11.2.2024 (pe 16.00–20.00, la 9.00–16.00 ja su 9.00–15.00), lähiopetus

 • Moduuli 2 -koulutusjakson sisällön esittely, TREn tutkimus
 • Jähmettyminen, tunnevyöry, dissosiaatio
 • Kiintymyssuhdeteoria TRE-prosessissa
 • Interventiot
 • Peitinkalvot ja toiminnalliset lihasketjut, kehon liikkeet TRE-prosessissa
 • TRE-ryhmien ohjaaminen

Harjoituspäivät (lähiopetus):
8.–9.3.2024 (pe 16.00–20.00 ja la 9.00–15.00)
12.–13.4.2024 (pe 16.00–20.00 ja la 9.00–15.00)

Toteutustapa ja paikka: Koulutus sisältää kaksi kolmen päivän mittaista lähiopetuksen kurssia (27.–29.10.2023 ja 9.–11.12.2023) sekä kahdeksan harjoituspäivää. Kurssi- ja harjoituspäivät järjestetään lähitoteutuksena Kouvolassa Kymenlaakson kesäyliopiston tiloissa, Hovioikeudenkatu 6. Koulutukseen kuuluu lähiopetuksen lisäksi itsenäistä opiskelua.

Kenelle koulutus sopii?: Koulutus sopii sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä muille vaativaa asiakas- tai potilastyötä tekeville.

Ohjaajakoulutukseen osallistuvilta edellytetään aiempaa kokemusta TRE:stä, joko TRE-aloituskurssi tai TRE:n yksilöohjaus. Ilmoittautumislomakkeella kysytään kuvaus ammattitaustastasi ja TRE-kokemukestasi.

Tavoitteet: TRE-ohjaajakoulutus valmistaa TRE-ohjaajaa viemään turvallisesti läpi yksilön ja ryhmän TRE-prosessin. TRE-ohjaajakoulutuksen aikana hankitaan ja syvennetään ymmärrystä TRE:n lähtökohdista, interventioista ja teoreettisesta viitekehyksestä sisältäen TRE-ohjaajan työssä tarvittavat eettiset, tekniset ja fyysiset valmiudet.

Tulevan ohjaajan itsehavainnointi- ja itsesäätelykyky syvenee sille tasolle, joka mahdollistaa turvallisen työskentelyn yksilön ja ryhmän kanssa. Kurssin painopiste on kokemuksellisuudessa ja kehotyöskentelyssä. TRE:tä tehdään jokaisena koulutuspäivänä.

Arviointi: Koulutukseen kuuluu lähiopetuksen lisäksi itsenäistä harjoittelua, kirjallisuuteen tutustumista ja harjoituspäiväkirjan pitämistä. Lopuksi kirjoitetaan essee ja yhteenveto omasta harjoituspäiväkirjasta.

Kouluttaja: Jyrki Rytilä (DI, hahmoterapeutti, TRE Certification Trainer) vastaa Suomessa uusien TRE-ohjaajien kouluttamisesta ja on opettanut menetelmää tuhansille ihmisille eri puolilla maailmaa viimeisen 15 vuoden aikana.

Lisätietoja: Koulutus on mahdollista maksaa erissä.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
koulutussuunnittelija Maija Mikkilä
maija.mikkila@kymenlaakso.fi
puh. 044 5565832


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa