• Opi uutta

Systemic Green Coach ® (35 op)

 • Ajankohta: 28.09.2023 - 25.10.2024
 • Koulutuspaikka: verkkokoulutus
 • Kouluttaja: useita asiantuntijoita
 • Ilmoittautuminen päättyy: 14.09.2023
 • Hinta: 2900 €

Tapahtuman kuvaus

Kehity kestävyysosaamisen asiantuntijaksi ja valmentajaksi!

Tästä koulutuksesta saat laaja-alaiset valmiudet toimia muutoksen tekijänä ja valmentajana kestävyysosaamisen ja kestävän hyvinvoinnin eri osa-alueilla. Opit tunnistamaan ja ilmentämään kestävyysarvoja ja saat eväät järjestelmälähtöiseen ajatteluun.

Toteutustapa: Koulutuksen laskennallinen laajuus on 35 opintopistettä ja se toteutetaan kokonaan verkossa.

Aikataulu: torstaisin, 1 etäpäivä/kk klo 9-16
2023: 28.9., 19.10., 23.11. ja14.12.
2024: 18.1.,15.2., 14.3., 11.4., 16.5., 6.6., 15.8., 19.9. sekä
päätös to-pe 24.-25.10.2024

Koulutuksen suoritustapa:

 • Koulutuspäivät (reaaliaikainen verkkokoulutus), yhteensä 14 päivää
 • Kirjallisuuteen tutustuminen ja kirjallisuuden referointi (yhteensä n. 10 kirjaa)
 • Oppimistehtävät (mm. päiväkirjat)
 • Taitotreenit ja Taitopesä-toiminta (uusien taitojen harjoittelu ja näytöt)

Kouluttajat:

 • Riitta Suonpää, koulutusohjelman perustaja, koulutuksen johtaja
 • Terhi-Maarit Kärkkäinen, asiantuntijakouluttaja, ratkaisukeskeinen psykoterapeutti
 • Riitta Peräinen, asiantuntijakouluttaja, MMM, agronomi, FM
 • Eija Keckman, kouluttaja, kirjailija, puutarhuri, Green Coach, Eija`s Garden
 • muita asiantuntijakouluttajia teemojen mukaan

Kenelle koulutus sopii?

Koulutus sopii asiantuntija- tai esihenkilötehtävissä työskenteleville, jotka haluavat kehittää kestävään kehitykseen liittyvää osaamistaan ja saada aikaan myönteistä muutosta omassa organisaatiossaan.

Koulutuksen päätyttyä osallistujalla on valmiudet toimia kestävyysosaamisen asiantuntijana ja valmentajana.

Koulutus soveltuu myös työyhteisöjen sisäisille kehittäjille, jotka haluavat laajentaa osaamistaan systeemiajattelulla sekä ekologisen kestävyyden ja vastuullisuuden näkökulmilla.

Sisältö ja osaamistavoitteet

Koulutus koostuu neljästä pääteemasta:

 • Itsetuntemus ja toiveikkuus ammatillisen kasvun vahvistajana.
 • Luottamuskulttuurin ja vastuullisuuden ilmapiiri organisaatiossa.
 • Kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan arvoketjut.
 • Green Care ja puutarhaterapeuttiset toimintamallit työhyvinvoinnin edistäjinä.

Pääteema 1: Itsetuntemus ja toiveikkuus ammatillisen kasvun vahvistajana - inhimillinen ja ammatillinen kasvuprosessi

Osion suoritettuaan opiskelija osaa:

 • Kuvata ja tulkita oman kasvuhistoriansa prosesseja.
 • Tunnistaa oman kasvuhistoriansa sukupolvien ketjussa.
 • Soveltaa työssään kasvatus- ja ohjausfilosofiaa, jossa ihminen nähdään osana yhteisöä, ympäristöä ja yhteiskuntaa

Pääteema 2: Luottamuskulttuurin ja vastuullisuuden ilmapiiri organisaatiossa

Osion suoritettuaan opiskelija osaa:

 • Selittää ja tulkita yhteisödynaamisia ilmiöitä yksilö-, yhteisö- ja organisaatiotasolla.
 • Toimia tavalla, joka vahvistaa yhteisöllisyyttä ja ammatillista kasvua.
 • Käyttää ja soveltaa systeemistä ja sosiaalipedagogista viitekehystä.
 • Käyttää työssään sosiaalipedagogisia taitoja, kuten vuorovaikutustaidot, tunnetietoisuustaidot, kohtaamistaidot ja valmentaa edelleen ko. taitoja työ- ja asiakasyhteisöissään.
 • Soveltaa ja tulkita yhteisöjen, organisaatioiden ja ympäristöjen toimintaa prosessuaalisesta ja systeemisestä näkökulmasta

Pääteema 3: Kestävän kehityksen ja vastuullisen toiminnan arvoketjut

Osion suoritettuaan opiskelija osaa:

 • Kuvata vastuullisuuden ja kestävän kehityksen merkityksen kaikilla tasoilla (yksilö, yhteisö, ympäristö, yhteiskunta)
 • Tulkita eri ekosysteemien rakenteita ja merkityksiä ympäristön ja ilmaston näkökulmista.
 • Tunnistaa, että ekosysteemit toimivat ihmiselämän mahdollistajina ja ovat kestävän kehityksen perusta.
 • Toimia organisaatiossaan ja työyhteisössään valmentajana kestävän kehityksen ja vastuullisuuden toimintamalleilla.
 • Tunnistaa huoltovarmuuden ja omavaraisuuden tärkeyden kaikissa tilanteissa.
 • Kasvattaa ruokaa siemenestä satoon saakka.
 • Tunnistaa puhtaan veden merkityksen ja saatavuuden toiminnoissaan.

Pääteema 4: Green care ja puutarhaterapeuttiset toimintamallit työhyvinvoinnin edistäjinä

Osion suoritettuaan opiskelija osaa:

 • Toteuttaa puutarhaterapeuttista työ- ja toimintakykyä vahvistavaa Green Care/ Green Coach-toimintaa eri asiakasryhmien kanssa.
 • Käyttää Green Care ja puutarhaterapeuttisia elementtejä työyhteisöjen kehittämisessä työhyvinvoinnin näkökulmista.
 • Suunnitella ulko- ja sisätiloihin aistipuutarhoja ja terapeuttisia ympäristöjä omalle organisaatiolleen sekä asiakkailleen.
 • Osallistaa ja valmentaa johtoa ja henkilöstöä kehittämään inhimillistä, vastuullista sekä eettistä yrityskulttuuria läpi organisaation.
 • Rakentaa osallistavan palvelumuotoilun keinoin vaikuttavia, yhteisöllisiä sekä merkityksellisiä palvelu- ja toimintamalleja läpi organisaatioiden.
 • Ennakoida sekä toimia olevien ja tulevien kriisien kohdatessa henkisesti ja fyysisesti kestävällä tavalla.
 • Auttaa ja valmentaa työyhteisöään ja asiakkaitaan sekä muita kansalaisia kriisitilanteissa.

Arviointi: Osallistujan suoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Koulutukselle on määritelty osaamistavoitteet, joiden pohjalta opiskelijan opintosuorituksen arviointi tapahtuu. Opiskelijan suostumuksella hänen suoritustietonsa voidaan tallentaa kansalliseen KOSKI-tietovarantoon, joka on Opetushallituksen ylläpitämä koulutusten opintosuoritus- ja tutkintotietoja sisältävä valtakunnallinen tietovaranto.

Osaamistavoitteet sisältävä ohjelma lähetetään koulutukseen hyväksytyille ennen koulutuksen aloitusta.

Koulutukseen haku: Ilmoittaudu koulutukseen verkkosivujemme kautta ja liitä mukaan motivaatiokirje. Motivaatiokirjeellä pyritään arvioimaan motivaatiotasi ja sitoutumistasi koulutuksen suorittamiseen. Kerro kirjeessä taustastasi ja osaamisestasi ja kuvaa, miten koulutus tukee ammatillisia tavoitteitasi.

Koulutuksen osallistumismaksun 2900 euroa voi maksaa erissä.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja:
Maija Mikkilä
maija.mikkila@kymenlaakso.fi
p. 044 556 5832


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa