• Opi uutta

Lasten ja nuorten terapeuttinen tukeminen - Voimavarakeskeinen työote

  • Ajankohta: 17.05.2023 - 12.10.2023
  • Koulutuspaikka: Verkkokoulutus
  • Kouluttaja: Anita Hedman ja Annukka Jäske
  • Ilmoittautuminen päättyy: 03.05.2023
  • Hinta: 1295 eur

Tapahtuman kuvaus

Lasten ja nuorten psyykkisen tuen tarve on tiedostettu ja varhaisen tuen malleja tarvitaan eri ammattiryhmissä. Voimavarakeskeisellä työotteella on mahdollista auttaa ja kohdata lapsi ja nuori sekä heidän vanhempansa haastavissakin tilanteissa terapeuttisesti ja arvostavasti ja siten mahdollistaa psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä kokonaisvaltaisesti tukevia toimintamalleja. Koulutus antaa konkreettisia voimavara- ja ratkaisukeskeisiä terapeuttisia työvälineitä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempien kanssa työskenteleville vuorovaikutustyön ammattilaisille.

Aikataulu: 17.5., 12.6., 14.8., 13.9 ja 12.10.2023 klo 9-16

Toteutus: reaaliaikaiset verkkoluennot

Koulutuspäivien välillä osallistujat toteuttavat omaan työhön liittyen koulutuksessa opittuja menetelmiä. Teoreettisen osion lisäksi koulutuspäivinä harjoitellaan ja kokeillaan omakohtaisesti kokemuksellisen oppimismetodin avulla erilaisia terapeuttisia harjoitteita.

Kohderyhmä
Koulutus on suunnattu kaikille lasten ja nuorten ja/tai heidän vanhempiensa kanssa työskentelevien tahojen henkilöstölle esim. ​sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla toimivat ammattilaiset kuten opettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, varhaiskasvattajat, sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, perhetyöntekijät, lähihoitajat, toimintaterapeutit, nuorisotyöntekijät, perhekotien työntekijät.

Kouluttajat
• Anita Hedman, FM, Kouluttajapsykoterapeutti (VET; Valvira, Kela), kouluttajatyönohjaaja (STOry), Team ja Executive Coach (ICF:n PCC-taso), Mindfulness-ohjaaja (CFM, MBSR) 
• Annukka Jäske, KM​, kouluttajapsykoterapeutti (VET; Valvira, Kela)

Tavoite
Tavoitteena on oppia soveltamaan ja hyödyntämään ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä toimintamalleja lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa kanssa eri työelämän alueilla.

Sisältö

- Miksi ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työote on toimiva?
- Ratkaisukeskeisen ja voimavarakeskeisen työotteen perusta
- Lasten ja nuorten mielenterveyden erityiskysymyksiä ja niihin soveltuvia ratkaisukeskeisiä terapeuttisia toimintamalleja (syömishäiriöt, itsetuhoisuus, viiltely, ahdistuneisuus, some ja seksuaalisuus, pakko-oireet ja pelot, koulustressi ja -uupumus)
- Ratkaisukeskeisiä sovelluksia lasten ja nuorten ongelmien avuksi (Muksuoppi ja Vastuunportaat)
- Vaikean elämänkokemuksen (traumaattisen kokemuksen) voimavarakeskeinen työstäminen
- Verkostojen kanssa työskenteleminen

Koulutuksessa jaetaan HedCo Oy:n kehittämä vaihetyöskentelyn malliin pohjautuva, vaikean elämänkokemukseen käsittelyyn tarkoitettu haastattelukorttisarja.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Soili Valtonen
Puh: 044 747 8516
Sähköposti: soili.valtonen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa