• Opi uutta

Sovun johtaminen

 • Ajankohta: 17.03.2023 - 17.03.2023
 • Koulutuspaikka: verkkokoulutus
 • Kouluttaja: Pia Lappalainen
 • Ilmoittautuminen päättyy: 05.03.2023
 • Hinta: 165 eur

Tapahtuman kuvaus

Työskenteletkö esihenkilönä, johtajana tai HR-asiantuntijana? Oletko pohtinut, kuinka monimuotoisuus näyttäytyy työpaikallasi ja työssäsi tällä hetkellä tai tulevaisuudessa? Kuinka voit tukea ja kehittää monimuotoisen työyhteisön toimivuutta ja sujuvaa vuorovaikutusta?

Koulutuksessa keskitytään työyhteisöjen monimuotoisuuteen, sekä inhimillisenä pääomana että yhteistoiminnan haasteena. Diversiteetin johtamista tarkastellaan rekrytoinnista ikäjohtamiseen tuoreen tutkimustiedon pohjalta. Akateemiset kehikot sisältävät mm. persoonallisuus-, tiimirooli-, tunneäly- ja vuorovaikutusteoriaa.

Koulutuksessa harjoitellaan autenttisia päätöksenteko- ja kohtaamistilanteita simulaatioiden avulla. Tavoitteena on tunnistaa työelämän arjen keinoja ja harjaantua menetelmissä, jotka sujuvoittavat työyhteisöjen arkea, vähentävät psykososiaalista kuormitusta ja lisäävät henkilöstötuottavuutta.

Aika: perjantai 17.3.2023 klo 9-16

Toteutus: verkkokoulutus

Kouluttaja: Pia Lappalainen, tekniikan tohtori, FM

Kohderyhmä: Tämän koulutuksen kohderyhmää ovat johtoryhmät, esihenkilöt, tiiminvetäjät, rekrytoijat, HR, työsuojeluvaltuutetut, luottamusmiehet ja kunta-alan esihenkilöt, esim. rehtorit.

Sisältö:

Aamupäivän koulutus taustoittaa moninaisuuden johtamisen tematiikkaa yleisellä työelämätiedolla. Työelämän trendien tarkastelu johdattaa tämän päivän tyypillisiin johtamishaasteisiin, joiden ymmärtämiseksi ja ratkomiseksi harjoittelemme käytännössä tilanteita, joissa erilaisuus haastaa suorituksen johtamisen, tiimin dynamiikan ja työyhteisön harmonian.

 • Työelämän trendit
 • Inhimillinen pääoma
 • Monimuotoisuuden lähteet
 • Inhimilliset kohtaamiset voimavarana
 • Kohtaamisten dynamiikka: motiivit, tarpeet, keinot
 • Itsearviointityökalut: systeemiälytesti, työelämätaitotesti

Iltapäivässä keskitymme työyhteisön vuorovaikutukseen ja siihen, miten erilaiset kohtaamistyylit ja dialogiset valinnat johtavat joko luottamuksen romuttumiseen tai psykologisen turvallisuuden spiraalimaiseen rakentumiseen. Harjoittelemme dialogisten työkalujen hyödyntämistä käytännössä ja tunnistamme omia vuorovaikutuksellisia vahvuuksiamme itsearviointitestin avulla.

 • Psykologisen turvallisuuden kulmakivet
 • Luottamuksen rakentaminen työyhteisössä
 • Dialogisuus inkluusion tukena
 • Inhimilliset tarpeet ja tunteet dialogissa
 • Dialogiset työkalut vuorovaikutuksessa
 • Itsearviointityökalu: konfliktityylitesti
 • Case-esimerkit: 1. erilaiset toimintatyylit kasvatuskentällä, 2. ikäjohtaminen julkishallinnossa, 3. psykologinen turvallisuus johtoryhmätyöskentelyssä

Kouluttajasta: 

Pia Lappalainen on tekniikan tohtori ja englannin opettaja, joka toimii suorituksen johtamisen ja työyhteisön konfliktinhallinnan dosenttina Maanpuolustuskorkeakoulussa ja suorituskyvyn johtamisen ja esimiesviestinnän dosenttina LUT-yliopistossa. Hän on Aalto-yliopiston lehtori ja Aalto University Executive Educationin senior advisor.

Pia on julkaissut tutkimuksia tunneälystä, työn imusta ja henkilöstötuottavuudesta ja hänen johtamisen väitöskirjansa vuodelta 2012 voitti kansainvälisen SEFI Best PhD -palkinnon. Hän on myös työyhteisösovittelija ja kouluttaa uusia sovittelijoita kolmessa suomalaisessa yliopistossa sekä tekee tutkimusta työyhteisöjen konflikteista. Perimmäisenä tavoitteena kaikilla näillä kentillään Pialla on tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Koulutus järjestetään yhteistyössä SnellmanEDUn kanssa.

Lisätietoja: Soili Valtonen
Puh: 044 747 8516
Sähköposti: soili.valtonen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa