• Opi uutta

Onnistumisen reseptit (osa 2) -ohjaajakoulutus (Success Recipes Practitioner) 10 op

 • Ajankohta: 21.04.2023 - 06.10.2023
 • Koulutuspaikka: Kouvola
 • Kouluttaja: eMBA, KTK Marja Koivisto
 • Ilmoittautuminen päättyy: 06.04.2023
 • Hinta: 1850 €

Tapahtuman kuvaus

Onnistumisiin paneutumalla saadaan toisenlaisia tuloksia kuin heikkouksia vahvistamalla. Kehitys tapahtuu onnistumisen tekijät tunnistamalla.

Onnistumisen reseptit -ohjaajakoulutuksessa opit:

 • Selvittämään onnistumisten piilossa olevat tekijät
 • Keskittymään vahvuuksiin
 • Löytämään piilossa olevat onnistumisominaisuudet
 • Tutkimaan onnistumisten reseptejä: mikä tekee meistä erinomaisia vahvuusalueillamme?

Vahvuuksiin paneutuminen auttaa meitä:

 • Toimimaan tietoisemmin muuttuvassa, kaoottiselta vaikuttavassa ympäristössä
 • Parantamaan vireystasoamme, energisoitumaan
 • Rentoutumaan, luottamaan ja lisäämään turvallisuuden tunnetta 
 • Näkemään laajemman perspektiivin
 • Ajattelemaan boxin ulkopuolelta (luovan työn Onnistumisen reseptit).
 • Luomaan tietoisesti sellaisia toimintamalleja, jotka tukevat sekä ihmisten että elinympäristömme kestävää hyvinvointia ja kehitystä.

Koulutuksessa perehdytään mm. NPA (Non-Personal Awareness) -ajattelutapaan ja Agendaless-coaching toimintamalliin. NPA-lähestymistavan kehittäjä Joel Young on mukana yhdellä koulutusjaksolla vierailevana kouluttajana.

Aikataulu:

21.4.–22.4.2023 (pe-la) klo 9–16
12.–13.5.2023 (pe-la) klo 9–16
9.–10.6.2023 (pe-la) klo 9–16
25.–26.8.2023 (pe-la) klo 9–16)
6.10.2023 (pe) klo 9–16

Toteutustapa:

 • Lähiopetus 9 pvää Kouvolassa
 • Sparraustapaamiset (4 x 2 h) koulutusjaksojen välillä (etäyhteydellä)
 • Käytännön harjoitukset
 • Harjoitusten reflektointi ja raportointi (video)
 • Oppimispäiväkirja
 • Kirjallisuuteen tutustuminen ja yhden teoksen referointi

Kohderyhmä: Koulutus tarjoaa coachaus- ja ohjaustyötä tekeville, henkilöstön kehittäjille ja esihenkilöille välineitä henkilökohtaisten ja ammatillisten vahvuuksien ja voimavarojen esille saamiseen ja hyödyntämiseen.

Ohjaajakoulutus on jatkoa Onnistumisen reseptit – Keho, mieli, tunteet -valmennusohjelmalle. Ohjaajakoulutukseen voi tulla, vaikka ei olisi osallistunut valmennusohjelmaan, jos omaa vastaavat tiedot.

Kouluttaja: eMBA, KTK Marja Koivisto on itsekehitystaitojen valmennuksen ammattilainen. Viimeiset 20 vuotta hän on konsultoinut, kouluttanut ja valmentanut asiakkaita itsensä johtamisen eri alueilla, kuten: kokonaisvaltainen hyvinvointi, tunteet, vuorovaikutus, itsetuntemus sekä oman hiljaisen tieto-taidon tunnistaminen ja hyödyntäminen työssä.

Koiviston viimeisin itsejohtamisen kirja on nimeltään Onnistumisen reseptit.

Tavoitteet:

Koulutus antaa valmiudet

 • toimia SRP® -ohjaajana (Success Recipes Practitioner)
 • yksilöiden ja ryhmien coachaamiseen ja ohjaamiseen
 • valmentavan otteen hyödyntämiseen osana johtamisroolia.

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja osaa:

 • käyttää coachaus- ja ohjaustyössä Onnistumisen reseptit (Success Recipes) -lähestymistapaa
 • käyttää hiljaisen tiedon selvittämiseen soveltuvia tekniikoita
 • ohjata asiakkaita hyödyntämään hiljaisen tiedon taitojaan
 • käyttää koulutuksessa toteutettuja harjoituksia aktiivisesti omassa coachaustyössään
 • yhdistää läsnäolotaidot ja neutraalin havainnoinnin taidot osaksi omaa työtään
 • ottaa tietoisen kommunikoinnin taidot osaksi omaa kommunikointiaan.

Sisältö: Koulutuspäivien keskeiset teemat:

 • Psykofyysinen ihminen / systeemimme / keho-mieli-tunteet
 • Vahvuudet ja hiljainen tieto, hyvien valintojen kompassi.
 • Oikea-aikainen toiminta (säästää energiaa) ja voimavarojen käyttö
 • Agendaless coaching (neutraali läsnäolo coachaustyön pohjana)
 • Non Personal Awareness (filosofiana)
 • Tietoinen kommunikointi
 • Läsnäolo, neutraali havainnointi

Ohjelma tarjoaa moniulotteisen oppimisprosessin. Koulutuspäivät sisältävät teemakohtaisen alustuksen, teoriaosuuden, ohjaajataitojen harjoittelua sekä harjoituksia pienryhmissä ja ohjausharjoituksia pienryhmälle.

Koulutus keskittyy ohjaajavalmiuksien tukemiseen ja harjoitteluun käytännön harjoitusten avulla. Harjoitukset reflektoidaan ja niiden pohjalta kukin rakentaa oman kehityspolkunsa koulutuksen ajan. Koulutuksen opit siirretään käytännön työhön ja osaksi omaa elämää. Kokemuksellinen oppinen on tärkeä osa koulutusta, koska käytännön harjoittelun sekä omakohtaisten kokemusten kautta koulutuksen anti siirtyy tehokkaimmin käytäntöön.

Jaksojen välillä harjoitetaan ohjaustaitoja, tutustutaan alan tuoreimpaan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin sekä tehdään oppimista syventäviä välitehtäviä. Oppimista tukee monipuolinen materiaali kirjallisessa muodossa, sekä harjoitustyöt ja sparraustapaamiset lähijaksojen välillä.

Ohjelman vaikuttavuutta ja ohjaajana kehittymistä tukee henkilökohtainen kehittymissuunnitelma sekä sen toteutumisen seuraaminen oppimispäiväkirjan avulla. Koulutuksessa käytetään Moodle-verkko-oppimisympäristöä.

Harjoittelu: Koulutukseen sisältyy kurssipäivien sekä kurssilla tehtävien harjoitusten lisäksi harjoitusasiakastyöskentely ja töiden raportointi.

Kirjallisuus: Koulutukseen sisältyy kirjallisuuteen tutustumista ja referaatin laatiminen yhdestä teoksesta. Kirja voidaan sopia kurssilla yhdessä opiskelijan kanssa.

Arviointi: Ohjelman hyväksytysti suorittamisen perusteena on harjoitusasiakkaiden ohjaustöiden raportointi, kirjallisuusreferaatti sekä oma oppimispäiväkirja.

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Lisätietoja:
koulutussuunnittelija Maija Mikkilä
maija.mikkila@kymenlaakso.fi
puh. 044 556 583


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa