• Opi uutta

Ratkaisukeskeisten neuropsykiatristen valmentajien täydennyskoulutus (5-10 op)

 • Ajankohta: 04.04.2023 - 11.05.2023
 • Koulutuspaikka: verkkokoulutus
 • Kouluttaja: Outi Rantatulkkila
 • Ilmoittautuminen päättyy: 21.03.2023
 • Hinta: 595 eur

Tapahtuman kuvaus

Täydennä suorittamasi 20-25 opintopisteen laajuinen Ratkaisukeskeisen neuropsykiatrisen valmentaja -koulutus 30 opintopisteen laajuiseksi

Aikataulu: tiistai-keskiviikko 4.-5.4.2023 ja torstai 11.5.2023 klo 9-16

Toteutus: verkkokoulutus Zoom-alustalla (ks. tarkemmin kohdasta Toteutus ja rakenne)

Kohderyhmä: Koulutus soveltuu henkilöille, jotka ovat suorittaneet 20–25 opintopisteen laajuisen Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja -koulutuksen ja haluavat täydentää tutkintoaan 30 opintopisteen laajuiseksi.

Pääkouluttaja: Outi Rantatulkkila, erityisopettaja (varhaiskasvatus ja perusopetus),
ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja, lehtori LAB-ammattikorkeakoulu

Vierailevat asiantuntijat:
• Katja Uotila, sosionomi AMK, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, RAPEVA®-
ratkaisukeskeinen perhevalmentaja (autismikirjo ja nepsyvalmennus)
• Anna Alavesa, KM, ratkaisukeskeinen valmentaja, ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja (nepsyvalmennus työotteena ammatillisessa oppilaitoksessa)

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa ratkaisukeskeistä työotetta asiakastyössä.
Tavoitteena on, että syventämällä ratkaisukeskeistä tietoutta, positiivisen psykologian sekä
neuropsykiatristen oireiden tunnistamisen tietoutta, opiskelija saa lisää työkaluja omaan
työhönsä ja vahvistaa omaa ammatillista osaamistaan ja ammatillista hyvinvointiaan.
Tavoitteena on käytännön esimerkkien avulla lisätä ja vahvistaa neuropsykiatristen
valmennusmenetelmien hallintaa ja käyttöä asiakastyössä.

Koulutuksen keskeiset sisältöalueet

 • Autismitietouden syventäminen
 • Positiivisen psykologian syventäminen
 • Ratkaisukeskeisen työotteen vahvistaminen
 • Neuropsykiatrinen valmennus eri toimintaympäristöissä, esimerkkinä "Ryhmämuotoinen valmennus ja nepsyvalmennus työotteena ammatillisessa oppilaitoksessa"

Koulutuksen  toteutus ja rakenne

Reaaliaikainen verkko-opetus toteutetaan Zoom-alustalla. Koulutuksessa käytetään Howspace-alustaa mm. yksilövälitehtävien palauttamisessa ja palautteenannossa, henkilökohtaisessa ja ryhmäkohtaisessa yhteydenpidossa sekä ajankohtaisessa tiedottamisessa.

Koulutus koostuu kolmesta koulutuspäivästä ja itsenäisestä työskentelystä.

Koulutuspäiviin sisältyy:

 • asiantuntija-alustukset; joka jaksolla neuropsykiatrisiin oireisiin liittyvää ajankohtaista tietoa sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeisen työskentelyn periaatteita
 • vierailevien asiantuntijoiden luennot
 • valmennusharjoittelu
 • workshop-tyyppinen työskentely

Itsenäinen opiskelu etäjaksolla sisältää:

 • ennakkotehtävänä alan kirjallisuuteen perehtyminen ja reflektointi
 • vertaisryhmätyöskentely
 • oma valmennusasiakas -> valmennusharjoittelu
 • valmennuspäiväkirjat valmennuksista
 • valmennusasiakkaan prosessikuvaus (päättötyö)

Ilmoittautumislomakkeella osallistujaa pyydetään kertomaan, onko tavoitteena  täydennyskoulutuksesta 5 vai 10 opintopistettä. Lisäksi ennen koulutuksen alkua pyydetään toimittamaan aiemman Nepsy-valmentajakoulutuksen todistus. Tämän mukaan määritellään kirjareflektiota varten luettavan kirjallisuuden määrä.

Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisätietoja: Soili Valtonen
Puh: 044 747 8516
Sähköposti: soili.valtonen@kymenlaakso.fi


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa