• Opi uutta

Valmentava työnohjaaja (60 op)

  • Ajankohta: 02.10.2023 - 15.12.2025
  • Koulutuspaikka: Kouvola/verkkokoulutus
  • Kouluttaja: Anita Hedman, Miia Miskeljin, Terhi Kärkkäinen
  • Ilmoittautuminen päättyy: 18.09.2023
  • Hinta: 5950 €

Tapahtuman kuvaus

Valmentava työnohjaaja (60 op) – Tulevaisuuden työelämän kehittäjä

ENNAKKOTIEDOT KOULUTUKSESTA, TIEDOT TARKENTUVAT TAMMIKUUSSA 2023!

Suomen työnohjaajat ry:n koulutussuositusten mukainen integratiivinen työnohjaajakoulutus tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Koulutuksessa painottuu ratkaisukeskeinen ja valmentava työote, joka on tavoitteellista ja asiakaslähtöistä työnohjausta.

“Työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet toimia itsenäisesti työnohjaajana. Koulutus muodostuu teoreettisesta ja kokemuksellisesta opiskelusta, itsenäisistä tai osin pienryhminä toteutettavista suullisista/kirjallisista väli- ja lopputehtävistä, kokemuksellisista harjoitteista, työnohjaajana toimimisesta ja opiskelijoiden saamasta yksilö- ja pienryhmätyönohjauksesta. Koulutuksen kuluessa opiskelija muodostaa omaa käyttöteoriaansa yksilöllisen ja kollektiivisen oppimisen kautta. Koulutuksen aikaisessa ryhmäprosessissa mukanaolo, sen havainnointi ja arviointi ovat keskeinen osa koko koulutuskokonaisuutta.” (STOry)

 

Aikataulu: ma–ti 2.10.–3.10.2023; ma–ti 4.12.–5.12.2023; to–pe 25.1.–26.1.2024. Lähipäiviä Kouvolassa klo 9.00–16.00. Loput ajankohdat tarkentuvat myöhemmin.

Toteutustapa / Paikka: Koulutuksen sisällöt ja toteutus ja oppimismetodit muodostavat prosessikoulutuksen, joka kestää yhteensä n. kaksi ja puoli vuotta. Pääosa koulutuspäivistä toteutetaan lähiopetuksena Kouvolassa. Pienryhmätyönohjauksesta osa toteutetaan etänä.

Kohderyhmä: Koulutus on suunnattu työelämän kehittämisestä kiinnostuneille henkilöille, jotka haluavat toimia työnohjaajina ja/tai muutosprosessien konsultteina ja ohjaajina (esim. esihenkilöt). Hakijalta edellytetään vähintään AMK:n tason (tai vastaava opistotaso tms. soveltuva) koulutusta ja vähintään kahden vuoden työelämäkokemus.

Tavoitteet: Tavoitteena on, että koulutuksen käytyään työnohjaaja hallitsee laaja-alaisesti työnohjauksen teorian, kontekstin, erityiskysymykset, erilaiset menetelmät.

Haku koulutukseen: Koulutukseen haetaan oheisella ilmoittautumislomakkeella sekä liittämällä siihen erillinen vapaamuotoinen hakemus, jossa ilmenee hakijan tiedot soveltuvasta taustakoulutuksesta, työelämäkokemuksesta sekä kokemus työnohjauksesta. Valinta koulutukseen tehdään haastattelujen perusteella. Ryhmään otetaan maksimissaan 16 opiskelijaa.

Kouluttajat:

Anita Hedman (FM)
Kouluttajapsykoterapeutti (VET)
Kouluttajatyönohjaaja (STOry)
Team and Executive Coach (ICF:n, PCC-taso)
Mindfulness ohjaaja (MBSR, CFM)

Miia Miskeljin, sh (AMK) (YAMK Tulevaisuuden johtaja koul.)
Kouluttajapsykoterapeutti (VET)
Kouluttajatyönohjaaja (STOry)
Kognitiivinen lyhytterapeutti
Ratkaisukeskeinen coach (CCSF)
Tutkimusassistentti, Turun yliopisto

Terhi Kärkkäinen
Psykoterapeutti
Kouluttajatyönohjaaja (STOry)
Sosionomi (AMK)

 

Lisäksi muita kouluttajia ja alan asiantuntijoita.

 

 

Oikeus muutoksiin pidätetään.

 

Lisätietoja:
koulutussihteeri Hanna Laitvirta
hanna.laitvirta@kymenlaakso.fi
puh. 044 7478501


#osaamisenkehittäjä

Yhteystiedot

Kotka

Laivurinkatu 7, 48100 Kotka
Puh. 044 747 8516

Kouvola

Hovioikeudenkatu 6, 45100 Kouvola
Puh. 044 747 8501

Muualla verkossa